Navigacija

Akademska 2021/2022.

Povodom Dana Univerziteta u Banjoj Luci, a u skladu sa članom 12. Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci, svake godine dodeljuje se nagrada za postignut uspjeh najboljim diplomiranim studentima Univerziteta u Banjoj Luci: „Zlatna značka sa likom Nikola Tesla“, a u akademskoj 2021/2022. godini dodijeljena je sljedećim studentima:

Red. br. Ime i prezime Organizaciona jedinica Prosjek
1. Maša Brujić Akademija umjetnosti 9,94
2. Vladimir Smiljanić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 9,59
3. Đorđe Petrović Ekonomski fakultet 9,98
4. Bojan Bulatović Elektrotehnički fakultet 9,61
5. Željko Stupar Mašinski fakultet 9,77
6. Duška Regoda Medicinski fakultet 9,80
7. Branimir Džajić Poljoprivredni fakultet 8,34
8. Nataša Babić Pravni fakultet 9,03
9. Teodora Tomović Prirodno-matematički fakultet 9,90
10. Aleksandra Kolundžija Tehnološki fakultet 9.41
11. Nevena Milunić Fakultet bezbjednosnih nauka 9,56
12. Ognjen Radišić Fakultet političkih nauka 9,88
13. Jelena Gajić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 9,04
14. Georgije Vulić Filozofski fakultet 9,82
15. Jelena Raca Filološki fakultet 9,83
16. Mladen Samardžić Šumarski fakultet 8,70