Navigacija

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja Univerzitetom u Banjoj Luci.

Upravni odbor ima 11 članova, od kojih su četiri predstavnika akademskog osoblja, jedan predstavnik administrativnog osoblja, jedan predstavnik studenata, tri predstavnika osnivača i dva predstavnika privrednika, koje imenuje Senat Univerziteta na prijedlog Privredne komore Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Predsjednik Upravnog odbora je prof. dr Biljana Antunović, sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta.

Članovi Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci su:
•    Prof. dr Biljana Antunović, akademsko osoblje, predsjednik
•    Prof. dr Duško Vulić, akademsko osoblje
•    Prof. dr Vlade Simović, akademsko osoblje
•    Prof. dr Sanda Dodik, akademsko osoblje
•    Josif Ilić, administrativno osoblje
•    Mr Radovan Bajić, predstavnik privrede
•    Pero Ćorić, predstavnik privrede
•    Prim. mr sc. dr. Snežana Kutlešić-Stević, predstavnik osnivača
•    Dr Miodrag Lukić, predstavnik osnivača
•    Borivoj Obradović, predstavnika osnivača
•    Anđela Arar, student

Sekretar Upravnog odbora je mr Đorđe Markez.


Funkciju predsjednika Upravnog odbora obavljali su:
•    Prof. dr Rajko Gnjato (2017–2023)
•    Prof. dr Mile Dmičić (2014–2017)
•    Prof. dr Bogdan Zrnić (2013–2014)
•    Prof. dr Goran Trbić (2013)
•    Prof. dr Emina Komić (2012–2013)
•    Prof. dr Miroslav Grubačić (2008–2012)