Navigacija

Projekti na Univerzitetu

Jačanje naučnog kapaciteta za energetsko siromaštvo

Danas preko 41 miliona građana EU nije u mogućnosti da pristupi osnovnim energetskim uslugama i pati od energetskog siromaštva. Ovo je dovelo do toga da Evropska komisija (EK) smatra energetsko siromaštvo glavnim društvenim izazovom. U Bosni i Hercegovini je za oko 70-15% domaćinstava utvrđeno da su energetski siromašna.

Broj projekta 1256017
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Petar Gvero
Projektni tim dr Biljana Antonijević
doc. dr Đorđe Vojinović
prof. dr Darija Gajić
Danijela Kardaš Ančić, ma
prof. dr Dalibor Savić
Milan Pupčević, ma
prof. dr Ljubiša Preradović
dr Srđan Vasković
prof. dr Milovan Kotur
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.09.2024.
Završetak projekta 01.08.2027.
Vrijednost projekta 2930700.0 BAM

Recikliranje PET boca primenom nanotehnologije za dobianje novih funkcionalih materijala-FunNanoPET

Akumulacija plastičnog otpada predstavlja globalnu ekološku krizu, izazivanu rastućom potražnjom za nerazgradivom plastikom. Tradicionalni metodi odlaganja otpada, deponije i spaljivanje, imaju ograničenu primenu i nisu efikasni u rešavanju problema plastičnog otpada. Izuzetno veliki problem vezan je za recikliranje polietilen-tereftalatnih boca tzv PET boca usled nedostatka efikasnih sistema za prikupljanje, sortiranje, kontaminacije materijala kao i neefikasnih procesa recikliranja

Broj projekta 1251197
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Pero Sailović
Projektni tim prof. dr Radovan Kukobat
Maja Katić, ma
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.05.2024.
Završetak projekta 30.11.2024.
Vrijednost projekta 4810.0 BAM

Karakterizacija lokalnih genetičkih resursa roda Allium u cilju njihovog očuvanja i održivog korišćenja

Osnovni cilj projekta je uspostavljanje zajedničke kolekcije germplazme i uvođenje prinova roda Allium u bazu podataka (AEGIS database). Realizacija ovog cilja će se sprovesti uspostavljanjem mreže proizvođača različitih vrtsta lukova na području Republike Srpske, kao i svih zainteresovanih za očuvanje i valorizaciju njihove biološke raznolikosti. Prikupljanje novih prinova obaviće se kroz zajedničke ekspedicije na osnovu prikupljenih podataka sa terena, u vrijeme neposredno po vađenju date vrste luka...

Broj projekta 1251530
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim doc. dr Relja Suručić
prof. dr Vida Todorović
Eva Plastenjak
dr Barbara Pipan
Nikolina Đekić, ma
dr Vladimir Meglič
mr Mojca Skof
Sonja Umićević, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3600.0 BAM

Inventarizacija i ekofiziološka istraživanja endemičnih i autohtonih vrsta riba u slivu Trebišnjice

Osnovni cilj projekta odnosi se na nastavak istraživanja rasprostranjenja odabranih endemičnih vrsta riba u slivu rijeke Trebišnjice. Uporedo će se utvrditi i fiziološko stanje organizma, kao i stanje životne sredine, te ukazati na eventualno opterećenje vodotoka. Za realizaciju osnovnih ciljeva projekta potrebno je provesti istraživanja koja obuhvataju:  Utvrđivanje zastupnjenosto pojedinih vrsta riba u odabranim vodotocima i vodnim tijelima, njihovo rasprostranjenje...

Broj projekta 1259102
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Dekić
Projektni tim Anja Bošnjak, ma
prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Smiljana Paraš
Biljana Radusin-Sopić, ma
Tijana Lukić
Dragana Dekić
Sanja Karajlić
prof. dr Svjetlana Lolić
Miloš Novaković
Jovana Grahovac, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 30.04.2025.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Agroturizam kao logistička podrška održivosti prirodnog i kulturnog nasljeđa Slovenije i Republike Srpske (BiH)

Osnovna pretpostavka istraživanje jeste da su prirodno i kulturno naslijeđe kao put do razvoja održivog turizma i ruralni turizam (agroturizam) međuzavisni i u velikoj mjeri uslovljene i zavisne društvene, odnosno ekonomske pojave, jer razvoj ruralnog turizma predstavlja značajnu alternativu masovnom turizmu, angažuje druge resurse i uključuje korisnike ovoga tipa turizma u strukturu seoskog života...

Broj projekta 1259103
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Tanja Mišlicki Tomić
Projektni tim Željka Ostojić
dr Nevena Vučen Papić
prof. dr Dušica Pešević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3600.0 BAM

Međunarodni poredak i srpsko nacionalno pitanje

Odnosi velikih sila uobličeni u međunarodni poredak uticali su kroz istoriju na države i narode koji su pokušavali da kroz sopstvene oslobodilačke ratove ili nacionalne revolucije steknu i razviju državnost. Upravo će ovaj uticaj međunarodnog poretka na srpsko nacionalno pitanje biti osnovni predmet istraživanja, ali i kako su Srbi, u vreme kada nisu imali sopstvene države, pokušavali da ih steknu...

Broj projekta 1251710
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac doc. dr Nina Sajić
Projektni tim Siniša Simikić
Olja Vidičević
prof. dr Vlade Simović
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2024.
Završetak projekta 31.03.2025.
Vrijednost projekta 4918.0 BAM

Upoznaj, čuvaj i njeguj svoj nacionalni prostor-naučni prikaz i virtuelna (WebWR) šetnja Nacionalnim parkom Kozara

Projekat je planiran da se realizuje u pet faza, koje zahtjevaju kabinetski, geografsko-informacioni labaratorijski i terenski rad, u trajanju od 12 mjeseci. • U prvoj fazi će biti predstavljena metodologija rada i objašnjen način virtuelnog prikazivanja nacionalnog parka. Ova faza zahtjeva kabinetski rad. • Druga faza će biti posvećena Nacionalnom parku Kozara kao turističkoj destinaciji tj. funkcionisanju cjelokupnog turističkog sistema, organizacionom nivou kao i kooperativnim ...

Broj projekta 1259104
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Tanja Mišlicki Tomić
Projektni tim dr Igor Trbojević
prof. dr Dušica Pešević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2024.
Završetak projekta 31.03.2025.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Strukturna ispitivanja sa probama kompatibilnosti domaćih ugljeva za proizvodnju grafen oksida metodom elektrohemijske eksfolijacije

“C2G” projekat će se baviti sistematskom studijom kvaliteta domaćih ugljeva sa različitih lokacija primjenom savremenih tehnika, a u svrhu procjene njihove upotrebljivosti za proizvodnju grafen oksida metodom elektrohemijske eksfolijacije. Rezerve uglja u našoj zemlji prelaze 1 milijardu tona (samo Ugljevički bazen posjeduje preko 400 miliona tona rezervi). Ugalj kao resurs je u savremenom društvu kontroverzan...

Broj projekta 1259100
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Dragana Stević, ma
Jelena Vukalović, ma
Jovana Munjiza, ma
doc. dr Ljiljana Tankosić
Slađana Radivojević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.07.2024.
Završetak projekta 01.07.2025.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Rodna dimenzija učešća u sportu djece školskog uzrasta u BiH

Projekat pod nazivom „Rodna dimenzija učešća u sportu djece školskog uzrasta u BiH ima za cilj realizaciju dijela aktivnosti planiranih u okviru međunarodnog projekta Horizont Evropa pod nazivom „SecUring sPORTs Education thRough innovative and inclusive Gender Equality Plans (SUPPORTER)“ u kojoj kao članica konzorcijuma učestvuje Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci. Osnovni cilj ...

Broj projekta 1251244
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Rukovodilac prof. dr Adriana Ljubojević
Projektni tim prof. dr Borko Petrović
prof. dr Tamara Karalić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2024.
Završetak projekta 01.03.2026.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Inovativni pristup inkapsulacije holekalciferola: strategija za poboljšanje stabilnosti i bioraspoloživosti

Cilj predloženog projekta je sinteza potpuno amorfne formulacije VD/ACC/HPMCAS koja se sastoji od dva aktivna sastojka, API1 (VD3) i API2 (Ca2+), a u kojoj API1 i API2, ako su zajedno, obezbeđuju dugotrajnu stabilnost i amorfnost, odnosno, bioraspoloživost. Cilj je dobiti strukturno i termičku stabilnu formulaciju, jer od toga u velikoj meri zavisi bioraspoloživost...

Broj projekta 1259101
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dijana Jelić
Projektni tim prof. dr Saša Zeljković
Dragana Gajić, ma
Božidar Ilić
prof. dr Milica Balaban
mr Sanja Pržulj
dr Snežana Popović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2024.
Završetak projekta 31.05.2025.
Vrijednost projekta 6158.0 BAM

Savremene metode vremensko frekvencijske analize i teorije fiksne tačke u prostorima uopštenih funkcija sa primjenama

Vremensko frekvencijska analiza je veoma moćna matematička tehnika koja ima širok spektar primjena u različitim oblastima, a naročito u obradi i analizi signala. Veoma aktuelna i značajna oblast matematičkih istraživanja posljednjih godina su frakcione vremensko frekvencijske transformacije koje imaju veliku primjenu, uključujući obradu signala i slike, optiku, geo-informatiku, radarski signal i komunikacije, biomedicinu itd. Ove transformacije ...

Broj projekta 1253012
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Snježana Maksimović
Projektni tim Tanja Đukanović
Vladan Jaguzović, ma
Ivana Savković
dr Sanja Atanasova
prof. dr Zoran Mitrović
Dušan Bajović, ma
Smiljana Jakšić
prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
doc. dr Sanja Tucikešić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 30.04.2025.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Kompresovani grafovi komutativnosti algebarskih struktura

Tokom bilateralne saradnje planiramo da istražujemo kompresovane grafove komutativnosti prstena i drugih algebarskih struktura, te da razmotrimo njihova svojstva. Različiti grafovi indukovani algebarskim strukturama su predmet intenzivnih istraživanja posljednjih decenija. U projektu ćemo pokušati da uspostavimo vezu između strukture grafa i odgovarajuće

Broj projekta 1259098
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Bogdanić
Projektni tim mr Ivan-Vanja Boroja
mr Jovan Mikić
Sara Koljančić, ma
Finansijer Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Slovenijeada
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3600.0 BAM

Cirkularna ekonomija: Primjena otpadne sirovine u sintezi zeolita

Korišćenje otpadnih materijala kao resursa za sintezu zeolita je povećalo interesovanje za ovaj materijal. Ranije je dokazano da jeftine sirovine mogu proizvesti kvalitetne zeolite. Upotreba ovih sirovina rezultira ujednačenom strukturom zeolita uz smanjenje ukupnih troškova. Projekat predstavlja prirodnu sinergiju aktivnosti naučnika i mladih istraživača sa Univerziteta u Banjoj Luci i Hemijskog instituta u Ljubljani...

Broj projekta 1259099
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Saša Zeljković
Projektni tim prof. dr Dijana Jelić
Božidar Ilić
prof. dr Milica Balaban
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 01.01.2026.
Vrijednost projekta 3600.0 BAM

KONCERT "Koncert poklon Republici" 2024.

Univerzitet u Banjoj Luci 17. juna 2024. godine organizuje svečani koncert zajedničkog simfonijskog orkestra Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, pod nazivom „Poklon Republici“. Koncert se organizuje pod generalnim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Milorada Dodika u Univerzitetskom gradu, na velikom platou ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci...

Broj projekta 1251253
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac mr Đorđe Markez
Projektni tim Predrag Govedarica, ma
Finansijer KABINET PREDSJEDNIKA RS
Početak realizacije 01.02.2024.
Završetak projekta 30.06.2024.
Vrijednost projekta 130000.0 BAM

Analiza mogućnosti izrade dijelova gorive ćelije čvrstog oksida od visokootpornih i teškoobradivih metalnih materijala

Svrha istraživanja je sagledavanje mogućnosti mašinske obrade visokootpornih metalnih materijala u cilju izrade pojedinih dijelova gorive ćelije čvrstog oksida. Poznato je da se pri radu gorive ćelije čvrstog oksida razvija visoka temperatura (oko 800-850 stepeni celzijusa). Da bi metalni materijali bili postojani na tim temparaturama, potrebno je da budu toplotno otporni, otporni na oksidaciju i električno provodljivi...

Broj projekta 1256016
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Stevo Borojević
Projektni tim Jovica Ilić
Saša Tešić
prof. dr Branislav Sredanović
prof. dr Đorđe Čiča
Gordana Tošić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 01.01.2025.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM

Kartiranje lokalnih klimatskih zona i analiza vanjskog termalnog komfora u funkciji definisanja mjera adaptacije na prostoru grada Banja Luka

Glavni cilj projekta je sticanje novih saznanja o klimatskim odlikama različitih lokalnih klimatskih zona Grada Banja Luka (naročito kroz utvrđivanje razlika u osnovnim meteorološkim elementima poput temperature, vlažnosti, vjetra, i razlika u vanjskom termalnom komforu), što će predstavljati osnovu za formulisanje budućih politika adaptacije i mitigacije na klimatske promjene...

Broj projekta 1259095
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Tatjana Popov
Projektni tim dr Stevan Savić
Milana Radujković, ma
Dijana Gvozden Sliško
doc. dr Slobodan Gnjato
Milica Sikimić, ma
prof. dr Goran Trbić
mr Marko Ivanišević
Luka Sabljić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2023.
Završetak projekta 30.11.2024.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM

Komparativna biohemijska analiza sekundarnih metabolita odabranih ljekovitih biljaka

Ljekovite biljke se i danas, zbog svoje efikasnosti i netoksičnosti, koriste za prevenciju i liječenje velikog broja različitih bolesti. Ekstrakti biljaka sadrže složene mješavine biološki aktivnih sekundarnih metabolita i koriste se za liječenje nekoliko bolesti. Fenolna jedinjenja su jedna od najvažnijih i strukturno najraznovrsnijih grupa sekundarnih metabolita koja u velikoj mjeri doprinose ljekovitim svojstvima biljaka...

Broj projekta 1259096
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim prof. dr Siniša Škondrić
dr Uroš Gašić
dr Miloš Mojović
Mirela Boroja, ma
dr Danijela Mišić
Katarina Dodik, ma
dr Danijela Mišić
Ivana Pucar, ma
Nikolina Kos, ma
prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
doc. Nataša Lukić
Dragana Gajić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 01.04.2025.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Evropska mreža preduzetništva

Primarni cilj od EUNORS je da poboljša konkurentnost MSP RS kroz uspostavljanje i razvoj sistema integrisanih usluga fokusiranih na o jačanju inovacionih kapaciteta, digitalnoj transformaciji, produktivnosti, internacionalizaciji i jačanju saradnje sa stranim partnerima, kao i da obezbedi uslove za što kvalitetniji i najbrži protok informacija o jedinstvenoj EU tržištu...

Broj projekta 1254008
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Jovo Ateljević
Projektni tim prof. dr Goran Janjić
prof. dr Dragan Milovanović
prof. dr Dragan Gligorić
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.01.2022.
Završetak projekta 30.06.2025.
Vrijednost projekta 142689.0 BAM

Uticaj različitih svjetlosnih tretmana primjenom fotoselektivnih mreža na biohemijsko-fiziološke parametre gajenih biljaka

Upotreba fotoseletivnih mreža predstavlja relativno inovativni pristup u proizvodnji biljaka. Potvrda toga je i mali broj naučnih radova objavljenih na tu temu, tako da i samo uvođenje primjene istih predstavlja inovaciju i novo tehnološko rješenje. U realizaciju ovog projekta uključeni su mladi istraživači (studenti drugog ciklusa studija) i asistenti (studenti trećeg ciklusa studija) Prirodno-matematičkog i Poljoprivrednog fakulteta čime je stvoren preduslov ...

Broj projekta 1259097
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Dino Hasanagić
Projektni tim dr Senad Murtić
dr Ljiljana Janjušević
Tanja Gostić, ma
Nikolina Đekić, ma
prof. dr Tanja Maksimović
prof. dr Vida Todorović
Goran Banović
doc. dr Ivan Samelak
Bojana Kajkut
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2024.
Završetak projekta 01.02.2025.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Jačanje kapaciteta za kvalitetna i uticajna istraživanja o transformacijama, radu i migracijama u Jugoistočnoj Evropi

RETLAMI-SEE je posvećen jačanju kapaciteta Univerziteta u Banja Luci.

Broj projekta 1251709
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim prof. dr Dalibor Savić
Bojana Vukojević, ma
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.09.2024.
Završetak projekta 31.08.2027.
Vrijednost projekta 779812.0 BAM

Epidemiologija i suzbijanje lisnih oboljenja strnih žita u Republici Srbiji i Republici Srpskoj

Utvrđivanje prisustva prouzrokovača najznačajnijih oboljenja na sjemenskoj pšenici na lokacijama u Vojvodini i Republici Srspkoj tokom 2024. godine. Planiran je obilazak terena, procjena šteta od mikoza, uzimanje simptomatičnih biljaka, izolacija gljiva na hranive podloge, makroskopske i mikroskopske obzervacije kao i testovi efikasnosti biljnih ekstrakta na najzastupljenije biljne vrste.

Broj projekta 1251252
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Duška Delić
Projektni tim
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 4900.0 BAM

Istraživanje poznavanja i primjene pravopisne norme kod učenika u osnovnim i srednjim školama (uz analizu aktuelnih nastavnih programa i njihove realizacije)

S obzirom na rezultate nastavne prakse u prethodnih nekoliko decenija, evidentno je opadanje nivoa pismenosti kod đaka završnih razreda osnovne i srednje škole (PISA testiranja, eksterne evaluacije, probna mala matura, testovi male mature). Hipoteza od koje polazimo je da su nastavni programi opterećeni velikom količinom sadržaja iz oblasti jezika, što učenicima otežava usvajanje praktičnih znanja u vezi sa funkcionalnom upotrebom jezika...

Broj projekta 1251617
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Mijana Kuburić Macura
Projektni tim Jovana Matijaš
mr Danijel Dojčinović
doc. dr Nina Govedar
Jovana Dujaković
prof. dr Slađana Cukut
Sonja Lero Maksimović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2024.
Završetak projekta 01.03.2026.
Vrijednost projekta 6810.0 BAM

Resursi srpskog jezika u savremenom medijskom diskursu Republike Srpske

Prilikom istraživanja u okviru ovog projekta ukazaće se na odstupanja od norme standardnog srpskog jezika na televiziji, i nakon analize i identifikovanja takvih negativnih pojava predložiće se odgovarajuća i optimalna rješenja koja će biti predstavljena putem naučnih radova članova projektnog tima...

Broj projekta 1251616
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Slađana Cukut
Projektni tim prof. dr Dragomir Kozomara
Sonja Lero Maksimović, ma
prof. dr Biljana Babić
mr Goran Milašin
prof. dr Mijana Kuburić Macura
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2024.
Završetak projekta 31.03.2026.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM

Sinteza polimernih kompatibilizatora i modifikatora za reciklirane termoplastične kompozite ojačane otpadnim termoreaktivnim smolama

ilj ovog projekta je razvoj oligomernih i polimernih aditiva koji bi omogućili efikasnije miješanje i fabrikaciju kompozita koji se sastoje od dvije praktično nekompatibilne vrste materijala: mljevenih termoreaktivnih recikliranih materijala koji potiču od otpadnih lopatica (1) u matricama od različitih termoplastičnih polimera...

Broj projekta 1259094
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Dejana Savić, ma
prof. dr Dijana Jelić
Nikola Damjanović, ma
prof. dr Saša Zeljković
mr Sanja Pržulj
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2024.
Završetak projekta 01.05.2026.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM

Potencijal primjene karvakrola iz prirodnih izvora u terapiji kardiovaskularnih oboljenja - značaj TRPA1 kanala i dizajn novih jedinjenja sa vazodilatatornim dejstvom

Među hroničnim nezaraznim bolestima, kardiovaskularna oboljenja jedan su od glavnih uzročnika smrtnosti u razvijenim zemljama. Biljke iz porodice Labiateae među kojima se nalazi i origano primjenjuju se tradicionalno kod osoba oboljelih od hipertenzije. Ekstrakti biljaka iz roda Origanum pokazali su vazodilatatorno dejstvo u in vitro i u in vivo studijama na laboratorijskim životinjama. Jedan od glavnih aktivnih ...

Broj projekta 1257059
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Žarko Gagić
Projektni tim prof. dr Biljana Tubić
Nikolina Nedinić
Uglješa Maličević
Đorđe Đukanović, ma
Maja Trišić
Nebojša Mandić-Kovačević
Anastasija Radojičić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2024.
Završetak projekta 01.03.2026.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM