Navigacija

Projekti na Univerzitetu

Napredne (zelene) tehnologije za tretman otpadnih voda

rocesi tretmana otpadnih voda moraju biti procijenjeni da bi se utvrdilo koji su ekonomski i ekološki najbolji, odnosno njihov izbor i sprovođenje mora biti adekvatan. Konvencionalna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nisu dizajnirana da uklone mikrozagađivače i tzv. emergentne polutante, što može imati ozbiljne posljedice po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Napredne tehnologije su razvijene upravo da bi se riješio ovaj problem. Jedne od takvih tehnologija ...

Broj projekta 1251173
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Tijana Đuričić, ma
doc. dr Draženko Bjelić
Sanjin Gutić
Dajana Dragić
Aleksandra Borković, ma
doc. dr Radovan Kukobat
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2023.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Metodi za analizu signala zasnovani na mašinskom učenju

Glavni cilj projekta je pronalaženje efektivnih i efikasnih pristupa i razvoj metoda za analizu signala i slike zasnovanih na primjeni mašinskog učenja. Projektnim aktivnostima je predviđeno da se pronađu odgovori na pitanja oko adekvatnog izbora modela, potrebne količine podataka za obučavanje modela, izbora efikasne tehnike obučavanja, te pronalaska efikasnog načina da se obučeni model iskoristi za analizu novih uzoraka signala.

Broj projekta 1255042
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Slavica Gajić
Projektni tim Milan Medić
Dajana Dimitrić
Romanela Lajić
prof. dr Zdenka Babić
prof. dr Mitar Simić
Velibor Đalić, ma
prof. dr Vladimir Risojević
Vedran Jovanović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.01.2025.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Razvoj modela i algoritama vještačke inteligencije za rješavanje teških problema kombinatorne optimizacije

Ovaj projekat razmatra dizajniranje novih, efikasnih modela i metoda vještačke inteligencije (VI) u svrhu rješavanja NP-teških, praktično zasnovanih problema kombinatorne optimizacije. Hibridne metode su u posljednjoj deceniji postale dominantne u rješavanju ovakvih problema, uveliko su prevazišle rezultate do tada dominantnih klasičnih meta-heuristika ostvarujući značajne uštede u materijalnim resursima u proizvodnji...

Broj projekta 1259086
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Marko Đukanović
Projektni tim doc. dr Milana Grbić
Nenad Vilendečić
prof. dr Dragan Matić
Milan Predojević, ma
doc. dr Dimitrije Čvokić
Stefan Kapunac, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Prirodom inspirisana rješenja u borbi protiv prirodnih katastrofa u slivu Vrbasa

Projektom će se istražiti postojanje neobraslih površina (goleti) u slivu Vrbasa, terenskim istraživanjem i digitalno, upotrebom GIS tehnologije, njihovo kartiranje i identifikacija, kako bi se na bazi dobijenih rezultata pripremile moguće mjere odnosno rješenja zasnovanih na prirodi čime bi se uticalo na smanjenje prirodnih katastrofa u slivu (poplave, bujice, erozija i slično). Poznavanje stanišnih uslova i mjesta rasprostranjenja goleti u slivu Vrbasa će dati osnovu za planiranje i uvođenje koncepta ...

Broj projekta 1251451
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim prof. dr Željka Marjanović-Balaban
doc. Vesna Antunović, ma
doc. dr Vanja Daničić
Ilija Čigoja
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM

Podrška pripremi ICU&CARE projekta za poziv HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-01

Projekat pod nazivom „Podrška pripremi ICU&CARE projekta za poziv HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-01“ ima za cilj da pruži tehničku i finansijsku podršku Ministarstva civilnih poslova BiH pripremi projektne aplikacije za poziv HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-01 u okviru Horizont Evropa programa pod nazivom „NOVEL TECHNOLOGIES TO INCREASE CAPACITIES AND INNOVATIONS IN CRITICAL CARE MEDICINE (ICU&CARE)“ u kojoj je Univerzitet u Banjoj Luci...

Broj projekta 1257058
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Ranko Škrbić
Projektni tim doc. Anđela Pepić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 31.12.2023.
Završetak projekta 30.11.2023.
Vrijednost projekta 19500.0 BAM

Teorijski i računski aspekti nekih problema na grafovima sa primjenama u širenju informacija kroz mreže

U okviru ovog projekta, bavimo se razmatranjem teorijskih i računskih aspektima nekoliko grafovskih problema ...

Broj projekta 1259084
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Marko Đukanović
Projektni tim Milan Predojević, ma
mr Tatjana Zec
prof. dr Dragan Matić
mr Bojan Nikolić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3600.0 BAM

Podrška održivom razvoju kroz cjeloživotno učenje

Održivost zajednice u savremenim uslovima, koji se velikom brzinom mijenjaju, nameće potrebu permanentnog i cjeloživotnog obrazovanja svih članova društva, a time i vaspitno-obrazovnih radnika. Namjera je, da kroz bilateralni projekt, planiranim obilascima (za svaku ekipu po jedan obilazak godišnje), produbimo i obogatimo već uspješnu saradnju istraživača dvije visokoškolske ustanove, razmjenimo iskustva i ideje, te da tako unaprijedimo naučni rad...

Broj projekta 1251329
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Projektni tim Nikolina Ogorelac
Danka Grujičić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3600.0 BAM

Istraživanje diverziteta genetičkih resursa povrća u BiH i Sjevernoj Makedoniji

Ovaj projekat predstavlja bilateralnu saradnju između Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta St. Kiril i Metodij sa fokusom na istraživanja konzervacije i karakterizaciju genetičkih resursa biljnih vrsta. Ciljevi projekta: • Jačanje veza i razmjene znanja između ove dvije institucije u oblasti očuvanja genetskih resursa; • Razvijanje zajedničkih kompetencija i iskustava neophodnih ...

Broj projekta 1251527
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
Projektni tim Sonja Umićević, ma
Biljana Kuzmanovska
doc. dr Marina Antić
David Ducanović
Stevan Petković
Nadica Sandeva Atanasova
Mirjana Jankulovska
Sonja Ivanovska
Tanja Krmpot, ma
Mile Markoski
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM

Upotreba nuklearne energije u selekciji biljaka

Poljoprivreda se danas suočava sa mnogo izazova prouzrokovanih klimatskim, ekološkim i tehnološkim promjenama, što svakako utiče na količinu, kvalitet i dostupnost poljoprivrednih proizvoda. Prirodno zračenje za podsticanje genetičke raznovrsnosti se primjenjuje milenijumima za poboljšanje osnovnih biljnih vrsta u ljudskoj ishrani....

Broj projekta 1251526
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
Projektni tim Tanja Krmpot, ma
prof. dr Željko Lakić
Marina Rodić Kavić, ma
mr Predrag Ilić
David Ducanović
doc. dr Marina Antić
doc. dr Jelena Nikitović
Sonja Umićević, ma
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 31.12.2023.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Elektrohemijski tretmani za emergentne zagađivače u otpadnim vodama

Konvencionalna biološka postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nisu efikasna u uklanjanju emergentnih zagađivača (eng. contaminants of emerging concern, CEC) iz otpadnih voda, što znači da su ona jedan od najvećih izvora ovim polutantima u životnoj sredini...

Broj projekta 1251167
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Tijana Đuričić, ma
prof. dr Tatjana Botić
Aleksandra Borković, ma
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Elektrohemijski tretman otpadnih voda koje sadrže hrom (VI)

Cilj projekta "Elektrohemijski tretman otpadnih voda koje sadrže hrom (VI)" je unaprijediti inovativni elektrohemijski postupak (elektrokoagulacija i elektroredukcija) koji će omogućiti efikasan i ekološki prihvatljiv tretman otpadnih voda zagađenih šestovalentnim hromom. Nakon prve faze projekta, pripremnih aktivnosti, slijedi faza istraživanja kojom se planira postići visoka efikasnost uklanjanja hromata iz otpadnih voda, uz postizanje optimalnih parametara elektrolize...

Broj projekta 1251166
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim doc. dr Draženko Bjelić
prof. dr Pero Sailović
Tijana Đuričić, ma
Sanda Pilipović
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.11.2023.
Završetak projekta 30.11.2024.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

UNAPREĐENJE SARADNJE U SEKTORU OBUĆE - Inovativni agilni program obuke i mogućnosti obuke za digitalnu i zelenu tranziciju u Bosni

Sektor obuće je jedna od najstarijih i najrazvijenijih industrija u Bosni i Hercegovini, koja zapošljava značajan broj ljudi, posebno u ruralnim područjima i predstavlja važan izvor prihoda za mnoge porodice. Zemlja ima dugu istoriju u izradi obuće koja datira iz 18. vijeka, sa tradicionalnim središtem u Republici Srpskoj. Izvoz obuće u 2022. godini bio je iznad 250 miliona USD, što predstavlja 12 miliona pari cipela, glavnim trgovinskim partnerima: Italiji, Francuskoj, Nemačkoj...

Broj projekta 1251165
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Svjetlana Janjić
Projektni tim Maja Katić, ma
Vesna Ivanović, ma
Aleksandra Vlajić Ljujić
Sonja Bubić
Ivana Dojčinović
Danijela Irić
Tina Tešendić
mr Dragana Radulović
prof. dr Dragana Grujić
doc. dr Biljana Lazić
Sanja Novaković
Sara Lakić, ma
Biljana Vasić
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.12.2023.
Završetak projekta 30.11.2026.
Vrijednost projekta 106866.0 BAM

Podrška učešću u COST akciji CA21118 - Platform Work Inclusion Living Lab (P-WILL)

Projekat pod nazivom „Podrška učešću u COST akciji CA21118 - Platform Work Inclusion Living Lab (P-WILL)“ ima za cilj da pruži tehničku i finansijsku podršku Ministarstva civilnih poslova BiH učešću dr Anđele Pepić u realizaciji aktivnosti kroz P-WILL COST akciju. Osnovni cilj Projekta je da podrži odlazak na sastanke i radionice radnih grupa organizovan u okviru P-WILL COST akcije...

Broj projekta 1251706
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.10.2024.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM

Istraživanje antiparazitska aktivnosti kanabinoidnih jedinjenja in silico, in vitro i in vivo metodama

Cilj bilateralne razmene je proširivanje akademskih i profesionalnih perspektiva kroz razmenu znanja između istraživača sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu (IHTM). Osnovni cilj je istraživanje potencijala vezivanja derivata takrina s karbonizovanim biootpadom ...

Broj projekta 1257055
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Relja Suručić
Projektni tim doc. dr Ljiljana Suručić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 30.09.2024.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM

Ispitivanje karbonizovanog biootpada industrijske konoplje kao nosača biološki aktivnih takrinskih derivata

Cilj bileteralne razmene je proširivanje akademskih i profesionalnih perspektiva kroz razmenu znjanja između istraživača sa Medecinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i Instituta za hemiju...

Broj projekta 1257056
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Ljiljana Suručić
Projektni tim doc. dr Relja Suručić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.02.2024.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 3000.0 BAM

Platforma za razvoj karijere istraživača

U vezi sa unapređenjem kompetencija dokazano je da primjena elemenata timskog učenja razvija i unapređuje vještine i vrijednosti kao što su saradnja, timski rad, prihvatanje razlika, rasuđivanje, komunikacija i sticanje znanja razmišljanjem i interakcijom. Ciljevi i ishodi učenja bi trebalo da se zasnivaju na teorijskom znanju...

Broj projekta 1251239
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim Dijana Bilanović
mr Dragana Radulović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.08.2024.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Prirodom inspirisana rješenja u oblasti očuvanja prirodnih resursa

Utvrđivanje stanja zemljišnih resursa Republike Srpske, te mogućih prirodom inspirisanih rješenja u borbi protiv degradacije zemljišta.

Broj projekta 1251449
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.07.2024.
Vrijednost projekta 1400.0 BAM

Osnivanje novih šuma – Evropska iskustva u domaćoj nauci i praksi

- Praćenje novih tehnologija u osnivanju novih šuma - trasfer znanja u proizvodnji sadnog materijala - pošumljavanje krajeva sa aridnom klimom primjenom novih tehnologija - učešće u aktivnostima publikovanja i disiminacije znanja i iskustava steečenih kroz COST akciju koja ima za cilj unaprijediti procese osnivanja šuma Praćenje ogleda i transfer znanja iz nauke u praksu o asistiranoj migraciji (kontrolisan transfer šumskog reproduktivnog materijala u svjetlu klimatskih promjena)...

Broj projekta 1251450
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac doc. dr Branislav Cvjetković
Projektni tim prof. dr Milan Mataruga
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 1400.0 BAM

Alijansa izvrsnosti u oblasti bioekonomije za stimulisanje inovativne i inkluzivne zelene tranzicije

BEAMING ima za cilj da podigne izvrsnost unapređenjem inovacija i valorizacije znanja u domenu bioekonomije kroz saradnju između visokoškolskih institucija...

Broj projekta 1251238
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim prof. dr Aleksandar Ostojić
prof. dr Gordana Rokvić Knežić
prof. dr Željko Vaško
Milica Marić
mr Dragana Radulović
prof. dr Dragan Čomić
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2027.
Vrijednost projekta 330290.0 BAM

Upotreba bilateralne unutrašnje grudne arterije u koronarnoj hirurgiji

nutrašnja grudna arterija se kao auto-transplantat decenijama koristi u koronarnoj hirurgiji uz epitet zlatnog grafta zbog dokazane dugovječnosti i superiornosti nad svim drugim vidovima revaskularizacije miokarda. Može se koristiti kao slobodan graft i kao in situ pripremljen. Dok se lijeva unutrašnja grudna arterija dominantno upotrebljava u kardiohirurškoj praksi, desna je rezervisana samo za anatomski i patološki adekvatne slučajeve...

Broj projekta 1257054
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Tanja Šobot
Projektni tim Novica Kalinić
Nikola Šobot
prof. dr Milan Simatović
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 4776.0 BAM

Spremnost za digitalno obrazovanje u oblasti visokog obrazovanja (DERHE)

Pandemija korona virusa, uslovila je promjenu navika u obrazovanju i usmjerila nas na rad na daljinu. Imajući to na umu dolazimo do ideje da kombinujemo konvencionalne načine učenja i nove mogućnosti onlajn obrazovanja. Projekat ima za cilj da uz pomoć Univerziteta iz Evropske unije, a na osnovu podataka dobijenih od privrednih komora sa područja Zapadnog Balkana o nedostajućim znanjima u preduzećima vezanim za optimizaciju...

Broj projekta 1256014
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Janjić
Projektni tim prof. dr Dragan Gligorić
prof. dr Zorana Tanasić
prof. dr Petar Gvero
Jelena Rožić, ma
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.12.2023.
Završetak projekta 30.11.2023.
Vrijednost projekta 202105.0 BAM

Poboljšanje skladišne stabilnosti proizvoda od voća i povrća u skladu sa principima cirkularne ekonomije

Srbija je značajni proizvođač jezgrastog voća ( 18 000 t ukupno, od toga 8000 t u Vojvodini). Na tržištu regiona kao i Evropske unije nema manjka otkupa ovih proizvoda. U Srbiji i u Republici Srpskoj postoji prostor za proširenjem prizvodnje i prerade jezgrastog voća. Sa sve većom potražnjom za prerađenom hranom spremnom za upotre...

Broj projekta 1251163
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Božana Odžaković
Projektni tim Biljana Cvetković
prof. dr Pero Sailović
Jovana Kojić
Staniša Latinović, ma
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.02.2023.
Završetak projekta 29.02.2024.
Vrijednost projekta 4891.0 BAM

Unapređenje organske proizvodnje grožđa-agrotehnika i sortiment

Interspecies hibridi predstavljaju nove vinske i stone sorte vinove loze tolerantne na najvažnije patoegene, čije je grožđe kvaliteta na nivou najboljih Vitis vinifera L. sorti, i pogodne su za organsko vinogradarstvo. Naučnoistraživačim radom na oglednom polju za vinogradarstvo, u Sremskim Karlovcima, u poslednje četiri decenije stvoren je veliki broj novih interspecies vinskih i stonih sorti pogodnih za koncept organske proizvodnje grožđa i vina...

Broj projekta 1251237
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Tatjana Jovanović-Cvetković
Projektni tim Sanja Aćimović
prof. dr Miljan Cvetković
Milan Šipka, ma
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 4800.0 BAM

Elektrohemijski tretman otpadnih voda primjenom energije iz obnovljivih izvora

Elektrohemijske tehnologije u obradi otpadnih voda imaju veliki potencijal. Sa ekološkog aspekta u prednosti su u odnosu na konvencionalne tretmane obrade otpadnih voda, kako zbog visoke efiksanost u razgradnji perzistentih polutanata, tako i zbog činjenice da same ne koriste dodatne hemikalije i ne proizvode otpad, ili ga proizvode u manjoj količini...

Broj projekta 1251162
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac Tijana Đuričić, ma
Projektni tim doc. dr Draženko Bjelić
prof. dr Borislav Malinović
Finansijer Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Početak realizacije 31.10.2023.
Završetak projekta 29.02.2024.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Standardizacija i usaglašavanje patohistoloških izvještaja za karcinom dojke

Standardizacija i usaglašavanje patohistoloških izvještaja za karcinom dojke

Broj projekta 1257053
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Gajanin
Projektni tim prof. dr Aleksandra Salapura
Vanja Kukić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 4766.0 BAM