Navigacija

Projekti na Univerzitetu

Tretman emergentnih polutanata elektro-Fenton procesom

Ljudska aktivnost uvodi u okolinu brojne toksične hemikalije. Uprkos niskim koncentracijama, one predstavljaju potencijalno opasno zagađenje. Većina njih su organske antropogene hemikalije, od kojih su neke zagađujuće materije poznate već nekoliko decenija...

Broj projekta 1251156
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Draženko Bjelić
Projektni tim prof. dr Borislav Malinović
Tijana Đuričić, ma
Finansijer Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2023.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM

Novi pristup sintezi poroznih oksida

Cilj ovog projekta je modifijkacija metode sa nedostatkom rastvarača kako bi se primjenila kod sinteze odabranih poroznih oksidnih materijala. Projekat predstavlja direktnu podršku COST akciji CA20126 (NETPORE). Projekat se realizuje kroz radnu posjetu partnerskoj laboratoriji i seminar na UNIBL.

Broj projekta 1259079
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Saša Zeljković
Projektni tim prof. dr Milica Balaban
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2022.
Završetak projekta 30.11.2023.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je izgradnja i jačanje kapaciteta istraživačkih institucija, uključujući i Ekonomski fakultet UNIBL, da vrše kvalitetna ekonomska istraživanja o socioekonomskom uticaju oporezivanja duvana i da podrže dijalog u oblasti politika kroz širenje rezultata istraživanja.

Broj projekta 1254005
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim Nikola Vidović
Vladana Ritan
prof. dr Dragan Gligorić
doc. dr Zoran Borović
Finansijer Blumerg fondacija putem Univerziteta Ilinois u Čikagu
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 119148.0 BAM

Realizacija COST akcije Non - globular proteins in the era of Machine Learning

Cilj projekta je podrška realizaciji COST akcije Non - globular proteins in the era of Machine Learning (ML4NGP) CA21160 i realizacija pratećih aktivnosti.

Broj projekta 1259077
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Milana Grbić
Projektni tim prof. dr Dragan Matić
Nenad Vilendečić
Milica Jaguzović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Smanjenje izloženosti potrošača akrilamidu kroz pristup snabdjevanja žitaricama koje su proizvedene usmjeravanjem na manji sadržaj asparagina

Akrilamid u hrani se smatra potencijalnom opasnošću po egova konzumacija može dovesti do povećanog rizika od karcinoma.Akrilamid se formira tokom industrijske obrade hrane i kuvanja kod kuće. Industrija za preradu žitarica se već dugi niz godina bavi smanjenjem formiranja akrilamida u prehrabmenim proizvodima kroz optimizaciju procesa proizvodnje i uspostavljanje smjernica u proizvodnji...

Broj projekta 1259076
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Dino Hasanagić
Projektni tim Mirela Boroja, ma
doc. dr Ivan Samelak
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2024.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Realizacija COST akcije Information, Coding, and Biological Function: The Dynamics of Life

Cilj projekta je podrška realizaciji COST akcije Information, Coding, and Biological Function: The Dynamics of Life i realizacija pratećih aktivnosti

Broj projekta 1259078
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim doc. dr Milana Grbić
Milan Predojević, ma
doc. dr Marko Đukanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Integrisani informacioni sistem za praćenje ambijentalnih parametara sa mogućnošću predviđanja padavina

Neblagovremena obavještenost o predstojećim vremenskim uslovima i promjenama vegetacijskih i drugih radiometrijskih indeksa prouzrokuje probleme u poljoprivredi. Vremenske prognoze se uglavnom odnose na šira geografska područja, i dostupna su samo kroz pristup Internetu ili sredstvima javnog informisanja. Ovim projektom planirano je istraživanje mogućnosti integracije multi‐senzorskog čvora za praćenje ambijentalnih parametara i radiometrijskih indeksa sa mašinskim učenjem...

Broj projekta 1255039
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Slavica Gajić
Projektni tim prof. dr Zdenka Babić
prof. dr Vladimir Risojević
Vedran Jovanović, ma
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 4918.0 BAM

ERA TALENT Platforma za razvoj karijere istraživača u Evropi

Projekat ERA TALENT ima za cilj da podrži implementaciju nove ERA komunikacije i dalji razvoj usluga koje pruža postojeća EURAKSESS mreža, kroz reformu njene strukture, sa ciljem da podrži razvoj karijere istraživača u Evropi, šireći putanje karijere za njih u akademskoj zajednici, industriji i biznisu...

Broj projekta 1251222
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim mr Dragana Radulović
Stamenko Mijatović
Nataša Pašalić
prof. dr Aleksandra Šmitran
prof. dr Dragan Milovanović
Dijana Bilanović
doc. dr Relja Suručić
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2026.
Vrijednost projekta 44006.0 BAM

Jačanje uloge mladih u promovisanju većeg međusobnog razumijevanja, konstruktivnog narativa, poštovanja različitosti i povjerenja

S obzirom na to da je obrazovanje jedno od ključnih oruđa za borbu protiv govora mržnje, te da je govor mržnje danas sve prisutniji u životima mladih kroz digitalne platforme, neophodno je podsticati obuku nastavnog osoblja i školskih bibliotekara da ga prepoznaju i zatim usmjeravati učenike da prepoznaju štetne sadržaje i bore se protiv njih. Organizacija interaktivnih edukativnih radionica za nastavnike i bibliotekare iz osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini ...

Broj projekta 1251326
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac Miroslav Galić, ma
Projektni tim mr Željko Šarić
Finansijer UNESCO
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 30.11.2023.
Vrijednost projekta 5080.0 BAM

Ekonomsko-finansijski modeli korišćenja šumskih kultura crnog i bijelog bora u Republici Srpskoj

Ekonomsko-finansijski modeli gazdovanja šumskim kultrama mogu poslužiti kao osnov za planiranje u smislu isplativosti intervencija i poboljšanja opšteg stanja ove kategorije šuma. Karakteristično je da klasifikacija stabala u šumskim kulturama često iziskuje procjene koje nisu u skladu sa njihovim realnim potencijalom, jer se u operativi koristi klasifikacija iz prirodnih šuma...

Broj projekta 1251445
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Čomić
Projektni tim Srđan Bilić
doc. dr Vladimir Petković
Nemanja Anikić, ma
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.11.2022.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 27910.0 BAM

Unapređenje kapaciteta i sigurnosti bežične UNIBL mreže za potrebe naučnog rada

Jedan od najvažnijih strateških ciljeva Univerziteta u Banjoj Luci je jačanje naučnoistraživačke infrastrukture na svim njegovim članicama kako bi se omogućili što bolji uslovi za naučni rad. Postojanje komunikacione infrastrukture za komunikaciju, prenos podataka, pristup bazama podataka, slanje i obradu velike količine podataka, prvi je preduslov za odvijanje naučnoistraživačkog rada. Trenutno je prostor Univerzitetskog grada pokriven bežičnom internet mrežom čija nabavka je prvobitno...

Broj projekta 1251221
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim prof. dr Milica Balaban
Nebojša Babić
Aleksandar Gaćina
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 31.07.2023.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Zaštita rase gatačko govedo utvrđivanjem potencijalne autohtonosti

Projekat ima za cilj inventarizaciju jedinki rase gatačko govedo na teritoriji opštine Gacko i fenotpiski odabir koje to jedinke ulaze u genotipizaciju. Nakon urađenih analiza znaćemo koliki broj grla imaju ql vrijenost veću od 90% (potencijalno autohtone)

Broj projekta 1251524
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Jelena Nikitović
Projektni tim doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
dr Belma Kalamujić Stroil
Sonja Umićević, ma
dr Tatjana Krajišnik
doc. dr Marina Antić
David Ducanović
Dušan Andrijašević
Finansijer UDRUŽENJE UZGAJIVAČA GATAČKOG GOVEČETA
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM

Konferencija o studentskom preduzetništvu

Organizacija konferencije o studentskom preduzetništvu, koja okuplja eminentne stručnjake iz oblasti preduzetništva a u cilju obuke studenata, nastavnika i saradnika javnih univerziteta u Republici Srpskoj. Obuke o razvoju preduzetništva su primarni cilj konferencije sa posebnim fokusom na formiranje studentskih preduzeća.

Broj projekta 1251200
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim Zana Stevandić
Aleksandar Gaćina
Finansijer MINISTARSTVO PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA RS
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 30.04.2023.
Vrijednost projekta 17094.0 BAM

Unapređenje upravljanja i rukovođenja kroz podučavanje

Na visokoškolskim ustanovama na Zapadnom Balkanu, nastavno osoblje se bira na osnovu istraživačkih postignuća ili profesionalnih vještina koje olakšavaju realizaciju nastavnog procesa u okviru svoje stručne oblasti u kojoj dobijaju nastavno-naučno zvanje. Savremeni pristupi potenciraju pomijeranje ka visokom obrazovanju zasnovanom na kompetencijama (Competency-Based Higher Education (CBHE)) i paradigmi zasnovanoj na ishodima. Naglašava se u svim fazama visokoškolske nastave...

Broj projekta 1251324
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim Željana Kovačević
prof. dr Siniša Lakić
prof. dr Tanja Stanković - Janković
prof. dr Draženko Jorgić
doc. dr Dragan Partalo
prof. dr Sanja Partalo
prof. dr Dragan Matić
dr Dragan Dragomirović
Finansijer EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 30.11.2025.
Vrijednost projekta 46165.0 BAM

Brza i prilagodljiva metodolgija za razvoj čipova otvorenog dizajna i njihove primjene

Održavanje događaja pod nazivom ,,Silicijumska dolina u Banjoj Luci“ gdje bismo pred saradnicima iz Beograda i širom domaćom javnošću demonstrirali dosadašnji uspješan rad i javno prikazali prve mikročipove projektovane u BiH, nakon rata, a da su uspješno realizovani na silicijumu primjenom najsofisticiranijeg tehnološkog postupka komercijalno dostupnog na planeti.

Broj projekta 1255038
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Aleksandar Pajkanović
Projektni tim prof. dr Željko Ivanović
prof. dr Mladen Knežić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2023.
Završetak projekta 31.10.2023.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Istraživanje stanja populacija gubara i borovog četnika (Lymantria dispar L., Thaumatopoea pityocampa Schiff.) na području "Centra za gazdovanje kršom" i prognoza njihove brojnosti u sezoni 2022/2023 godini

Gubar (Lymantria dispar L.) je štetočina koja je od prirode prisutna na našim prostorima. Na području Republike Srpske gubar se u prošlosti pojavljivao u gradacijama užeg ili šireg obima. Najnovije pojavljivanje gubara zabilježeno je na području „Centra za gazdovanje kršom“. Borov četnik (Thaumatopoea pityocampa Schiff.) predstavlja ozbiljnu štetočinu različitih vrsta borova Borov četnik je izuzetno neugodna štetočina ne samo za svoje domaćine, razne vrste borova, već i za životinjski svijet, posebno čovjeka...

Broj projekta 1251444
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Stanivuković
Projektni tim Božica Marić
Sanja Radinović
dr Dražen Miljić
Brankica Kajkut
Ranko Vasiljević, ma
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.08.2022.
Završetak projekta 31.08.2023.
Vrijednost projekta 22500.0 BAM

Osiguranje sportskog obrazovanja kroz inovativne i inkluzivne planove za rodnu ravnopravnost

SUPPORTER unapređuje inkluzivnu rodnu ravnopravnost u Evropskom istraživačkom prostoru. Projekat podržava institucije u razvoju intersekcionalnih, inovativnih, inkluzivnih i uticajnih planova za rodnu ravnopravnost (4IGEP), prilagođenih visokoobrazovnim institucijama u oblasti sporta, te posebno adresira rodno zasnovano nasilje uključujući i seksualno uznemiravanje.

Broj projekta 1251219
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Rukovodilac prof. dr Adriana Ljubojević
Projektni tim Anđela Pepić
prof. dr Borko Petrović
prof. dr Nikolina Gerdijan
doc. dr Kristina Pantelić Babić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.09.2025.
Vrijednost projekta 93826.0 BAM

MOJA PRAKSA i 3-DE AKADEMIJA 22

Program „Moja praksa i 3-de akademija“ predstavlja projekat studentske prakse koja studentima-mladima pruža mogućnosti sticanja prvog radnog iskustva u toku školovanja. Cilj projekta je da studenti završnih godina Univerziteta u Banjoj Luci dopune svoju biografiju i steknu dio radnog iskustva u cilju podizanja njihove konkurentnosti na tržištu rada po završetku studiranja. Program čine dva osnovna dijela...

Broj projekta 1251218
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim Jovana Kovačević
Jelena Čolović
Finansijer Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 8000.0 BAM

Podrška implementaciji COST akciji: COST Action CA18135 FIRE IN THE EARTH SYSTEM: SCIENCE & SOCIETY (FIRElinks)

ilj projekta je utvrđivanje stepena ugroženosti i degradacije zemljišta od požara na odabranim područjima i procjena šteta po šumske ekosisteme i životnu sredinu. Takođe, cilj projekta je identifikacija glavnih uzroka požara u Bosni i Hercegovini, upoznavanje donosioca odluka i lokalnog stanovništva sa novim...

Broj projekta 1251442
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac Ilija Čigoja
Projektni tim Ranko Vasiljević, ma
prof. dr Marijana Kapović Solomun
doc. dr Vanja Daničić
Rade Janjić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Teorijski i algoritamski aspekti za rješavanje problema rimske dominacije

Dominacijski problemi igraju važnu ulogu u računarstvu sa teorijskog i praktičnog aspekta. Jedan od takvih tipova problema su dominacijski problemi rimske dominacije. U ovom projektu razmatramo rješavanje više specifičnih problema ovog tipa. Sa teorijskog ugla, proučavaćemo donje i gornje granice ovih problema raznih klasa grafova kao što su hararijevi, točkovi, latice, konveksni politopi itd...

Broj projekta 1259074
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Marko Đukanović
Projektni tim prof. dr Dragan Matić
doc. dr Milana Grbić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

SMART Inovacioni centri za razvoj inovativnog i preduzetničkog razmišljanja koji će olakšati razvoj održivih pametnih rješenja na Zapadnom Balkanu

Opis projekta: Projekat „PAMETNI inovacioni centri“ ima za cilj jačanje tzv. treće misije visokoškolskih ustanova (VŠU), odnosno jačanje odnosa između VŠU i privrede kroz saradnju u razvoju inovativnih kapaciteta ciljnih regija. Ciljevi projekta su: • uspostavljanje i razvoj 7 inovacionih centara za rješenja tzv. „pametne (SMART) specijalizacije“ pri visokoškolskim ustanovama te razvoj povezanih srodnih kompetencija, kao što su inovativne i preduzetničke kompetencije...

Broj projekta 1254004
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Gligorić
Projektni tim prof. dr Željana Jovičić
prof. dr Milenko Krajišnik
prof. dr Goran Janjić
dr Jadranka Petrović
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 130737.0 BAM

Nanotehnološke inovacije u lancu sekundarnih sirovina

Projekat je namijenjen pripremnom istraživnju za već podržanu aplikaciju sa međunarodnim konzorcijumom i to na programe Evropske Unije. Tema projekta jeste razvoj inovativnih kapaciteta u oblasti nanotehnologija, ali sa specifičnim osvrtom na sekundarne (otpadne) sirovine. Minimalan konzorcijum budućeg EU projekta je već potvrđen i uključuje univerzitete i nevladin sektor iz Bosne i Hercegovine, Grčke, Albanije, Srbije, Italije, Poljske, Bugarske te, Japana kao napredne azijske zemlje.

Broj projekta 1259075
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Marija Stojaković
Dragana Stević, ma
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.07.2023.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

Edukacija o zaštiti intelektualnog vlasništva

Projekat "Edukacija o zaštiti intelektualnog vlasništva" ima za cilj edukaciju nastavnika, saradnika, istraživača, inovatora i studenata o aspektima zaštite intelektualnog vlasništva na javnim Univerzitetima. Edukacija se vrši kroz organizovanje edukativnih modula po sljedećim temama:...

Broj projekta 1250199
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim Dijana Bilanović
Jovana Kovačević
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Mentoring podrška Start-ups – znanja i iskustva međunarodne Euraxess mreže

Dominacijski problemi igraju važnu ulogu u računarstvu sa teorijskog i praktičnog aspekta. Jedan od takvih tipova problema su dominacijski problemi rimske dominacije. U ovom projektu razmatramo rješavanje više specifičnih problema ovog tipa...

Broj projekta 1250198
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac prof. dr Dragan Milovanović
Projektni tim doc. dr Relja Suručić
Dijana Bilanović
doc. dr Marina Antić
mr Dragana Radulović
Stamenko Mijatović
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Razvoj kućišta gorivih ćelija čvrstog oksida od visokootpornih metalnih materijala

Opis Jedan od glavnih izazova sa kojima se suočava razvoj SOFC-a koji ometaju stabilan i pouzdan rad je degradacija performansi. Na performanse SOFC-a može značajno uticati nehomogena distribucija temperature, distribucija struje i potencijala, distribucija specifičnih gasovitih vrsta, uslovi protoka, itd. U cilju optimizacije rada SOFC-a, potrebno je projektovati odgovarajuće kućište ćelije za ispitivanje SOFC-a na odgovarajući način. Ovo bi trebalo da omogući ...

Broj projekta 1256010
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Stevo Borojević
Projektni tim prof. dr Đorđe Čiča
doc. dr Branislav Sredanović
Saša Tešić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM