Navigacija

Projekti

Sitnu knjigu pišem

U vremenu napretka informacionih tehnologija i sve većoj upućenosti mladih na njih, postoji opravdana potreba za podučavanjem upravo mladihnaraštaja, tj. učenika i studenata, o vrijednosti, značaju i bogatstvu pisanog (takođe i usmenog) nasljeđa Banja Luke i njene okoline. Inače, Banja Luka kao i njena okolina imaju mnoge vrijedne rukopisne dokumente kao svjedoke kontinuiteta i bogatstva ćiriličnog pisma vijekovima unazad...

Broj projekta 1251612
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Babić
Projektni tim mr Goran Milašin
prof. dr Dragomir Kozomara
prof. dr Dijana Crnjak
prof. dr Slavica Vasiljević Ilić
Finansijer FOND ZA IZBEGLA ,RASELJENA LICA I ZA SARADNJU SA SRBIMA U REGIONU
Početak realizacije 01.10.2021.
Završetak projekta 30.04.2022.
Vrijednost projekta 2493.0 BAM

Univerzitetski grad-ZELENI GRAD-UNIBIKE

Jedan od najjednostavnijih načina da doprinesemo očuvanju životne sredine jeste vožnja bicikla. Zamjena automobila biciklima smanjuje emisiju gasova sa efektom staklene bašte i tako usporava klimatske promjene. Pored pozitivnog uticaja na zdravlje ljudi, biciklizam je najbrži, najfleksibilniji i najpouzdaniji način za kretanje po gradovima. Vrijednosti koncentracija sumpor-dioksida, ugljen-monoksida, azotnih oksida, olova, benzena, prizemnog ozona, arsena, kadmija, nikla, benzo(a)pirena i lebdećih čestica ...

Broj projekta 1250181
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica
Projektni tim doc. dr Marina Antić
Finansijer Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 28.02.2022.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM

KARAKTERIZACIJA I BIOMEDICINSKA PRIMJENA DENTALNIH POLIMETILMETAKRILAT MATERIJALA SA DODATKOM RAZLIČITIH NANOČESTICA

Glavni cilj ovog projekta je utvrđivanje mogućnosti upotrebe različitih nanočestica u stomatologiji kroz razvoj nove generacije nanomodifikovanih akrilatnih materijala koji mogu na odgovarajući način zadovoljiti antimikrobne i mehaničke zahtjeve i biti rezistentni na faktore sredine u oralnoj duplji. Polimetilmetakrilat (PMMA) je materijal koji se najčešće koristi za izradu baza mobilnih proteza, proteza oslonjenih na implantate, mobilnih ortodontskih aparata i intraoralnih maksilofacijalnih proteza. PMMA ...

Broj projekta 1257035
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Olivera Dolić
Projektni tim prof. dr Valentina Veselinović
doc. mr Tijana Adamović
doc. dr Željka Kojić
prof. dr Marija Obradović
prof. dr Nataša Trtić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2021.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Razvoj "pametne" vertikalne signalizacije

Predloženi projekat predstavlja razvoj "pametnog" sistema vertikalne signalizacije za rano upozoravanje vozača motornih vozila o namjeri prelaska ranjivih učesnika, te njihovom prisustvu na pješačkom prelazu. Predloženi sistem se sastoji od senzora koji detektuju prisustvo osoba koji imaju namjeru da pređu preko pješačkog prelaza, te svjetlosne vertikalne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozače motornih vozila...

Broj projekta 1255031
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Željko Ivanović
Projektni tim doc. dr Aleksandar Pajkanović
Damjan Prerad
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 2215.0 BAM

Analiza socioekonomskih aspekata lanca vrijednosti pšenice

Analiza socioekonomskih aspekata u lancu vrijednosti pšenice na području Republike Srpske. U realizaciji projekta planirane su aktivnosti u oblasti primarnog i sekundarnog istraživanja, kao i održavanje radionice na zadane teme.

Broj projekta 1250183
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Vesna Mrdalj
Projektni tim prof. dr Aleksandar Ostojić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.11.2022.
Vrijednost projekta 3000.0 BAM

Pružanje usluge upravljanja i nadzora javnom rasvjetom Gradu Banja Luka

Pružanje usluge upravljanja i nadzora javnom rasvjetom Gradu Banja Luka.

Broj projekta 1255032
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Željko Ivanović
Projektni tim Predrag Rodić
Finansijer GRADSKA UPRAVA GRAD BANJA LUKA
Početak realizacije 01.01.2022.
Završetak projekta 30.06.2022.
Vrijednost projekta 100000.0 BAM

Od ideje do patenta

Projekat „Od ideje do patenta“ podrazumjeva organizovanje četri edukativna modula, koji će pomoći nastavnicima, saradnicima, istraživačima, inovatorima i studentima da spoznaju proces zaštite intelektualnog vlasništva na određenim projektima, te da spoznaju put od rezultata istraživanja do patenta. Prije organizacije samih modula, izvršili smo istraživanje kod zaposlenika Univerziteta te smo dobili iskaze koji su im moduli potrebni te su isti u projektnom...

Broj projekta 1250182
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica
Projektni tim Jovana Kovačević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.04.2022.
Vrijednost projekta 2590.0 BAM

Servisi za obnovu evropskog biodiverziteta i ekosistema

Horizon 2020 Call: H2020-LC-GD-2020 (Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal) Topic: LC-GD-7-1-2020 Type of action: IA€ Pripremne aktivnosti na izradi projektnih prijedloga Aktivnosti u projektu koje obavlja istraživački tim iz Republike Srpske: • Monitoring mikrometeoroloških uslova u Banja Luci; • Razvoj klimatskih modela i klimatskih scenarija (RCP8.5) za gradove Banja Luku i Trebinje;...

Broj projekta 1259060
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim prof. dr Radoslav Dekić
mr Marko Ivanišević
prof. dr Maja Manojlović
Željka Ostojić
doc. dr Tatjana Popov
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

MNRVOID podrška: Procjena jalovišta crvenog mulja u regionu istočne i jugoistočne Evrope

Projekat predstavlja podršku MNTRVOID projektu iz programa Horizont Evropa pod istim nazivom, a koji se bavi tematikom crvenog mulja. Ovo je otpadni materijal iz procesa prerade boksita koga u Bosni i Hercegovini ima oko 24 miliona tona u Zvorniku i u Čitluku...

Broj projekta 1259063
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Anđela Pepić
Sunčica Sukur
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.11.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

MNRVOID podrška: Minerali u školama 4.0

Radi se o podršci MNTRVOID za projekat iz programa Horizont Evropa, koji se bavi promocijom nauka o materijalima i održivosti sirovinskih lanaca u Evropi. Centralni dio projekta se realizuje sa širokim međunarodnim konzorcijumom ( https://rmschools.isof.cnr.it/ ). Uloga UNIBL jeste da razvije inovativne eksperimente iz oblasti nauka o materijalima i prezentuje ih u lako izvodljivoj formi u sistemu osnovnih i srednjih škola u Republici...

Broj projekta 1259062
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Anđela Pepić
prof. dr Milica Balaban
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.11.2022.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Ker4Care - Bioaktivna jedinjenja bazirana na poljoprivredno-prehrambenim i tekstilnim proizvodima, namenjena za proizvode za njegu kože

Radi se o projektu podrške Ministarstva NTVOID, aplikacijama na program Horizont2020. Ovaj projekat je imao visokih 12 bodova na aplikaciji gdje je trashhold bio 10 bodova. Međutim, kako nije prošao u proces finansiranja u tom fondu, Ministarstvo NTVOID podržava pripremu nove aplikacije koja je u toku. Kupovinu uređaja nano-predilice je, naprotiv, finansiralo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Na ovom uređaju će biti izvršene probe korišćenja enzimskih rastvarača keratina...

Broj projekta 1259061
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim prof. dr Milica Balaban
Dejana Savić
Anđela Pepić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.11.2022.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Konstrukcija, izrada i ispitivanje novog tipa sinhronog elektromotora sa stalnim magnetima na rotoru (sopstveni razvoj)

Osnovni cilj projekta je razvoj, konstrukcija i ispitivanje novog tipa elektromotora koji će biti projektovan pomoću softverskog alata razvijenog od strane istraživača sa Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci, primjenom vještačke inteligencije, ekspertskog znanja i numeričkih simulacija na bazi metode konačnih elemenata.

Broj projekta 1255030
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac Đorđe Lekić, ma
Projektni tim Nemanja Kitić
Predrag Mršić, ma
Bojan Erceg, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 10999.0 BAM

Dabrobosanska mitropolija 1220–2020: (kontinuitet duhovne i nacionalne tradicije Srba u BiH)

Zasluženo mjesto u srpskoj nacionalnoj istoriji i kulturi u cjelini, pa tako i u Bosni i Hercegovini, svakako pripada Dabrobosanskoj mitropoliji Srpske pravoslavne crkve.Na njen značaj ukazao je i Ivo Andrić u svojoj doktorskoj disertaciji Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine. Kao najveću zaslugu Srpske pravoslavne crkve u Bosni za vrijeme turske vladavine, ističe to „što je ona u samom narodu negovala žive snage i na taj način ...

Broj projekta 1251611
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Babić
Projektni tim
Finansijer MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 01.04.2021.
Završetak projekta 01.04.2022.
Vrijednost projekta 1912.0 BAM

Pripremanje budućih nastavnika na Zapadnom Balkanu

Priprema budućih nastavnika na Zapadnom Balkanu ima za cilj da razvije i integriše nove module obrazovanja nastavnika sa fokusom na nastavu orijentisanu na praksu koja promoviše građanstvo, demokratiju i ljudska prava.

Broj projekta 1251316
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Draženko Jorgić
Projektni tim prof. dr Margareta Skopljak
doc. dr Želimir Dragić
prof. dr Strain Posavljak
Finansijer THE EUROPEAN WERGELAND CENTRE
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 6852.0 BAM

Održiva izgradnja kapaciteta za efikasno učešće u razmjeni obavijesti o biološkoj sigurnosti (tzv. BCH III projekat)

Projekat „Održiva izgradnja kapaciteta za efikasno učešće u razmjeni obavijesti o biološkoj sigurnosti (tzv. BCH III projekat)“ je globalni UN Environment - GEF projekat koji ima za cilj da u 76 zemalja u razvoju i zemalja s ekonomijama u tranziciji podrži izradu informacione strategije o genetički modifikovanim organizmima ili živim modifikovanim organizmima ...

Broj projekta 1259059
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim prof. dr Novo Pržulj
Željka Ostojić
prof. dr Vojislav Trkulja
Finansijer UN ENVIRONMENT-GEF
Početak realizacije 01.09.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 24635.0 USD

Podrška uspostavljanju i razvoju preduzeća kroz uspostavljanje novog mehanizma podrške i osnivanje i razvoj firmi za lica mlađa od 30 godina

Podrška uspostavljanju i razvoju preduzeća, kroz mehanizam podrške , pripremu biznis planova, obezbjeđivanje finasijske podrške i stručnog mentoringa za pokretanje vlastitog biznisa za lica mlađa od 30 godina u oblasti informacionih tehnologija

Broj projekta 1255029
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Branko Blanuša
Projektni tim prof. dr Vladimir Risojević
Goran Banjac, ma
prof. dr Željko Ivanović
prof. dr Dražen Brđanin
prof. dr Milan Tica
Igor Dujlović, ma
Finansijer EVROPSKA UNIJA BIH
Početak realizacije 01.02.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 19558.0 BAM

Potomci slovenačkih iseljenika i očuvanje slovenačkog jezika u Bosni i Hercegovini

Neki potomci iseljenika iz Slovenije na područje Bosne i Hercegovine (za vrijeme Austro-Ugarske, Jugoslavije, odnosno unutrašnje migracije) ujedinjuju se u slovenačkim društvima u 21. vijeku. U Bosni i Hercegovini postoji 10 slovenačkih udruženja, jedno od najaktivnijih je Udruženje Slovenaca Republike Srpske Triglav Banja Luka. Postoji bliska saradnja između ovog udruženja i slovenačkih organizacija ...

Broj projekta 1251610
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Babić
Projektni tim prof. dr Dijana Crnjak
doc. dr Anja Bundalo
prof. dr Dragomir Kozomara
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2021.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 1000.0 BAM

Prirodom inspirisana rješenja u mitigaciji požara

Požari predstavljaju značajan problem degradacije zemljišta koji sve više dolazi do izražaja u posljednjoj deceniji, naročito u svjetlu klimatskih promjena. Cilj projekta je da se doprinese implementaciji COST akcije FIRELINKS, kroz prikupljanje podataka o požarima i postojećim prirodom inspirisanih rješenja važnih za čuvanje zemljišta od degradacije nastale pod uticajem požara. Navedeno je naročito važno za zemljišta krša koja su ujedno i najosjetljivija na požare.

Broj projekta 1251427
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 31.10.2022.
Vrijednost projekta 3000.0 BAM

Stanje zemljišnih resursa i održivo upravljanje u cilju prevencije poplava 2

Projekat obuhvata prikupljanje i analiza podataka o postojećim prirodom inspirisanim rješenjima u borbi protiv poplava, kako bi se stvorili preduslovi za pripremu i publikovanje rada u međunarodnom časopisu i istovremeno stvorila osnova za dalju analizu prirodom inspirisanih rješenja u borbi protiv degradacije zemljišta u Republici Srpskoj.

Broj projekta 1251428
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.10.2021.
Završetak projekta 31.10.2022.
Vrijednost projekta 3000.0 BAM

Uključivanje odgovornih istraživanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana

Projekat je fokusiran na promociju principa odgovornih istraživanja i inovacija, te razvoju mehanizama za otvoreni pristup nauci.

Broj projekta 1250179
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim Dijana Bilanović
Borislav Vukojević, ma
mr Dragana Radulović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 31.10.2022.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

EURAKSES centri "Pilotiranje EURAKSES centara za podršku karijerama istraživača"

„EURAKSES centri“ će mobilisati kritičnu masu iskusnih i manje iskusnih EURAKSES centralnih organizacija, na prilagođenim nivoima uključenosti, da pokrenu tri pilot EURAKSES centra, a zatim da podijele svoje iskustvo sa mrežom. EURAKSES centri će biti integrisane digitalne platforme za tematsku, prekograničnu saradnju zasnovanu na kompetencijama EURAKSES centara ...

Broj projekta 1250180
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Dijana Bilanović
Projektni tim mr Dragana Radulović
doc. dr Marina Antić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2022.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Moja praksa i 3-de Akademija 21

Program „Moja praksa i 3-de akademija 21“ predstavlja projekat studentske prakse koja studentima završnih godina Univerziteta u Banjoj Luci pruža mogućnosti sticanja prvog radnog iskustva u toku školovanja. Cilj projekta je da studenti završnih godina Univerziteta u Banjoj Luci dopune svoju biografiju i steknu dio radnog iskustva u cilju podizanja njihove konkurentnosti na tržištu rada po završetku studiranja...

Broj projekta 1250177
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica
Projektni tim Srđan Bijelović
Zana Stevandić
Finansijer Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Početak realizacije 01.10.2021.
Završetak projekta 31.03.2021.
Vrijednost projekta 8000.0 BAM

Karakterizacija raštana (Brassica oleracea var. acephala L.) u cilju njegovog očuvanja i održivog korišćenja

Osnovni cilj projekta je uspostavljanje zajedničke kolekcije germplazme raštana i uvođenje prinova raštana u AEGIS bazu podataka (A European Genebank Integrated System for PGR). U prethodna dva projekta bilateralne saradnje između BiH i R. Slovenije uspostavljena je zajednička kolekcija pasulja i mnogocvjetnih pasulja, kao i graha poljaka...

Broj projekta 1250176
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Vida Todorović
Projektni tim Nikolina Đekić
dr Mirjana Žabić
doc. dr Marina Antić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2021.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Optimizacija uklanjanja benzotriazola iz otpadnih voda lektrooksidacija

CiLj predloženog projekta saradnje je da se nastavi sa razvojem procesa elektrohemijske oksidacije benzotriazola sa naglaskom na minimiziranju sekundarnog zagađenja bilo dodatim hemikalijama (pomoćni elektrolit) ili produktima razgradnje nastalim tokom tretmana. Budući da je elektrodni materijal presudan za uspješan elektrohemijski proces, namjeravamo da testiramo i druge elektrodne materijale...

Broj projekta 1251146
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Tijana Đuričić, ma
prof. dr Tatjana Botić
Aleksandra Borković, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2021.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim prof. dr Ranko Škrbić
Nebojša Mandić-Kovačević
doc. dr Nataša Bubić Pajić
doc. dr Irena Kasagić Vujanović
prof. dr Lana Nežić
Ana Golić Jelić
Ljiljana Josipović
mr Nina Okuka
Biljana Gatarić
Jelena Rožić, ma
Anđelka Račić
Marina Višković
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM