Navigacija

Slavko Vasiljević, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/324-112
Katedre
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za geodeziju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Geodetski premjer viši asistent 27. maj 2021.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MGDDAIO Deformaciona analiza inženjerskih objekata
MGDIG3 Inženjerska geodezija 3
Akademske studije prvog ciklusa
OG07IGEO Inženjerska geodezija
OGD07DAIO Deformaciona analiza inženjerskih objekata
OGD07IG1 Inženjerska geodezija 1
OGD07IG2 Inženjerska geodezija 2
OGD07IG3 Inženjerska geodezija 3
OGD07PNIG Praktična nastava iz inženjerske geodezije
OGD09GIN Geodezija u industriji
OGD09DA Deformaciona analiza inženjerskih objekata
OGD19GUI Geodezija u industriji
OGD19DAIO Deformaciona analiza inženjerskih objekata
OGD19IG1 Inženjerska geodezija 1
OGD19IG2 Inženjerska geodezija 2
OGD19PGRUI Projektovanje geodetskih radova u inženjerstvu
OGD19PNGIG Praktična nastava iz geodezije i inženjerske geodezije
OGD19PNGP Praktična nastava iz geodetskog premjera
OGH07IGHP Inženjerska geodezija u hidrotehničkoj praksi

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ocena pomeranja inženjerskih struktura u programskom paketu PANDA

  DOI 10.5937/tehnika2203295B
  Časopis TEHNIKA
  Godina 2022
  Autori Branko Božić, Branko Milovanović, Sanja Tucikešić i Slavko Vasiljević
  Volumen 77
  Broj 3
  Strana od 295
  Strana do 301
  Veb adresa https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-21762203295B

  Designing and Realization of the Control Networks of the Telecommunication Tower Avala

  DOI 10.5937/tehnika2006703M
  Časopis TEHNIKA: časopis Saveza inženjera i tehničara Srbije
  Godina 2020
  Autori Branko Milovanović, Slavko Vasiljević i Petko Vranić
  Volumen 74
  Broj 6
  Strana od 703
  Strana do 708
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0040-2176

  Horizontal coordinates transformation and residuals modelling on the territory of the Republic of Srpska

  DOI 10.1080/00396265.2020.1781357
  Časopis SURVEY REVIEW
  Godina 2020
  Autori Slavko Vasiljević, Dejan Vasić, Oleg Odalović, Dragan Blagojević i Branko Milovanović
  Strana od 1
  Strana do 12
  Veb adresa https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00396265.2020.1781357

  CONTRAST ENHANCEMENT OF COLOUR DIGITAL IMAGES

  DOI 10.17559/TV-20150410194409
  Časopis TECNOLOGIA Y CIENCIAS DEL AGUA ****-**** TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE
  Godina 2017
  Autori Miodrag Regodić, Ljubomir Gigović, Zoran Bajić i Slavko Vasiljević
  Volumen 24
  Broj 3
  Strana od 935
  Strana do 941
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/183056

  Osnove procjene tržišne vrijednosti zemljišta

  DOI 10.7251/VJE1504544R
  Časopis VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja
  Godina 2015
  Autori Slavko S. Vasiljević, Mladen Z. Amović i Radenko I. Višnjić
  Volumen 1
  Broj 4
  Strana od 549
  Strana do 553
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/VJE

  PROSTORNO - VREMENSKI TIPOVI I ANALIZE PODATAKA U BIG DATA PARADIGMI

  DOI 10.7251/AGGPLUS1503066A
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Miro Govedarica, Vladimir Pajić i Slavko Vasiljević
  Volumen 03
  Broj 1
  Strana od 68
  Strana do 77
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus

  Katastarski planovi prema podjeli Bečkog Vojnogeografskog instituta

  DOI 10.7251/VJE1502219V
  Časopis VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja
  Godina 2015
  Autori Slavko Vasiljević, Mladen Amović i Radenko Višnjić
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 219
  Strana do 223
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/VJE

  DETEKCIJA POPLAVNIH PODRUČJA NA SATELITSKIM SNIMCIMA METODOM SPEKTRALNE ANALIZE

  DOI 10.7251/SGRS1215006A
  Časopis SAVREMENO GRADITELJSTVO
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović i Slavko Vasiljević
  Volumen VII
  Broj 12
  Strana od 62
  Strana do 69

  ODREĐIVANJE GEOIDA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE PRIMJENOM GLOBALNOG GEOPOTENCIJALNOG MODELA EGM2008

  DOI 10.7251/HER1814087V
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2014
  Autori Dejan Vasić, Slavko Vasiljević i Dragoljub Sekulović
  Volumen 18
  Strana od 87
  Strana do 103
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/herald

  MODELOVANJE POPISA STANOVNIŠTVA ZLATIBORSKOG OKRUGA PRIMJENOM GIS-A

  DOI 10.7251/AGGPLUS1301294S
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Dragoljub Sekulović, Siniša Drobnjak i Slavko Vasiljević
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 294
  Strana do 307
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus

Radovi sa skupova

  Bezbednost GNSS pozicioniranja, navigacije i određivanja vremena

  Naučni skup 50. simpozijum o operacionim istraživanjima
  Publikacija Zbornik radova, SIM-OP-IS 2023.
  Godina 2023
  Autori Siniša Drobnjak, Slavko Vasiljević, Dejan Vasić, Tanja Đukanović, Slađana Stanišić i Sanja Tucikešić
  Strana od 239
  Strana do 244

  POTREBA I ZNAČAJ USPOSTAVLJANJA NOVOG VERTIKALNOG REFERENTNOG OKVIRA REPUBLIKE SRPSKE (THE NEED AND IMPORTANCE OF ESTABLISHING A NEW VERTICAL REFERENCE FRAMEWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA)

  Naučni skup IV Kongres o katastru u BiH
  Publikacija Zbornik radova IV Kongresa o katastru u BiH (Book of Proceedings of the 4th Congress on Cadastre in BiH)
  Godina 2019
  Autori Slavko Vasiljević, Dejan Vasić i Tatjana Sarajlić
  Strana od 65
  Strana do 73
  Veb adresa https://www.gdhb.ba/254-iv-kongres-o-katastru-u-bih-neum-zbornik-radova.html

  MODELI EVIDENCIJE NEPOKRETNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI (MODELS OF REAL ESTATE REGISTER IN BOSNIA AND HERZEGOVINA)

  Naučni skup IV Kongres o katastru u BiH
  Publikacija Zbornik radova IV Kongresa o katastru u BiH (Book of Proceedings of the 4th Congress on Cadastre in BiH)
  Godina 2019
  Autori Dragan Macanović i Slavko Vasiljević
  Strana od 37
  Strana do 44
  Veb adresa https://www.gdhb.ba/254-iv-kongres-o-katastru-u-bih-neum-radovi-prezentacije.html

  GEODETSKE PODLOGE U PROSTORNOM PLANIRANJU (GEODETIC PLANS IN AREA PLANNING)

  Naučni skup SYMOPIS 2019
  Publikacija Zbornik XLVI Simpozijuma o operacionim istraživanjima - SYMOPIS2019 (Conference Proceedings of the XLVI International Symposium on Operational Research - SYMOPIS2019)
  Godina 2019
  Autori Slaviša Tatomirović, Dragana Skorup i Slavko Vasiljević
  Strana od 142
  Strana do 147
  Veb adresa http://symopis2019.fon.bg.ac.rs/

  DIGITAL MODELING OF EARTH'S SURFACE RELIEF

  Naučni skup CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIII
  DOI 10.7251/STP1813409V
  Publikacija BOOK OF PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIII
  Godina 2018
  Autori Dejan Vasić, Slavko Vasiljević i Radenko Višnjić
  Strana od 409
  Strana do 420
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/prosle-konferencije/stepgrad-2018

  GEODETIC DETERMINATION OF VERTICAL DISPLACEMENT OF BUILDINGS DURING CONSTRUCTION

  Naučni skup CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIII
  DOI 10.7251/STP1813272V
  Publikacija BOOK OF PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIII
  Godina 2018
  Autori Slavko Vasiljević, Zagorka Gospavić i Mladen Amović
  Strana od 272
  Strana do 282
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/STPG/index

  GEOINFORMACIONE INOVACIJE: 3D GRADSKI MODEL (GEOINFORMATIC INNOVATIONS: 3D CITY MODEL)

  Naučni skup PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA U MENADŽMENTU I EKONOMIJI - ANTiM2018 (APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT AND ECONOMY - ANTiM2018)
  Publikacija Zbornik radova (Knjiga II) Šeste međunarodne konferencije PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA U MENADŽMENTU I EKONOMIJI - ANTiM 2018 (Proceedings (Vol.2) of the 6th International Conference APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT AND ECONOMY - ANTiM 2018)
  Godina 2018
  Autori Dragana Skorup, Slavko Vasiljević i Dragoljub Sekulović
  Strana od 571
  Strana do 586

  MOGUĆNOSTI PRIMJENE URBANE KOMASACIJE U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup 20 GODINA RADA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI
  Publikacija Zbornik radova Naučne konferencija povodom 20 godina Prirodno-matematičkog fakulteta iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka
  Godina 2017
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević i Mladen Amović
  Strana od 341
  Strana do 349
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/konf-2016/

  ORIJENTACIJA POLJOZAŠTITNIH ŠUMSKIH POJASEVA U POSTUPKU UREĐENJA ZEMLJIŠNE TERITORIJE KOMASACIJOM

  Naučni skup 20 GODINA RADA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI
  Publikacija Zbornik radova Naučne konferencija povodom 20 godina Prirodno-matematičkog fakulteta iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka
  Godina 2017
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević i Mladen Amović
  Strana od 350
  Strana do 354
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/konf-2016/

  NEKI ASPEKTI OSNIVANJA KATASTRA NEPOKRETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE (SOME ASPECTS OF ESTABLISHMENT OF REAL ESTATE CADASTRE OF THE REPUBLIC OF SRPSKA)

  Naučni skup SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU (CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION)
  Publikacija ZBORNIK RADOVA XII MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU (BOOK OF PROCEEDINGS OF THE 12th INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION)
  Godina 2016
  Autori Dragan Macanović, Mladen Đurić i Slavko Vasiljević
  Strana od 589
  Strana do 596
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/prosle-konferencije/stepgrad-2016

  PRIMJENA VLBI TEHNIKE PRI RAČUNANJU POMJERANJA KONTINENTALNIH PLOČA (APPLICATION OF VLBI TECHNIQUE IN CALCULATING CONTINENTAL PLATES MOVEMENT)

  Naučni skup SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU (CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION)
  Publikacija ZBORNIK RADOVA XII MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU (BOOK OF PROCEEDINGS OF THE 12th INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION)
  Godina 2016
  Autori Gorana Todorić, Dejan Vasić i Slavko Vasiljević
  Strana od 389
  Strana do 396
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/prosle-konferencije/stepgrad-2016

  GEODETSKA KONTROLA GEOMETRIJE TEMELJA KRUŽNOG OBLIKA (GEODETIC CONTROL OF GEOMETRY OF CIRCULAR FOUNDATION)

  Naučni skup SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU (CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION)
  Publikacija XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU (12th INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION), ZBORNIK RADOVA (BOOK OF PROCEEDINGS)
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević i Mladen Amović
  Strana od 571
  Strana do 578

  GEODETSKA KONTROLA GEOMETRIJE TEMELJA ANTENSKOG STUBA (SURVEYING CONTROL GEOMETRY OF ANTENNA TOWER BASE)

  Naučni skup GEO-EXPO 2016: GEOTECHNICS ECOLOGICAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
  DOI 10.35123/GEO-EXPO_2016_22
  Publikacija ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE GEO-EXPO 2016 (PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND EXPERT CONFERENCE GEO-EXPO 2016: GEOTECHNICS ECOLOGICAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević i Dejan Vasić
  Strana od 167
  Strana do 173
  Veb adresa https://www.geotehnika.ba/Zbornici_radova/zb_2016.html

  PROMENE SPEKTRALNIH VREDNOSTI DIGITALNIH LIDAR SNIMAKA (CHANGES IN SPECTRAL VALUE OF LIDAR DIGITAL IMAGES)

  Naučni skup SYMOPIS2016
  Publikacija Zbornik XLVI Simpozijuma o operacionim istraživanjima - SYMOPIS2019 (Conference Proceedings of the XLVI International Symposium on Operational Research - SYMOPIS2019)
  Godina 2016
  Autori Miodrag Regodić, Sanja Jaćimović, Slavko Vasiljević i Mladen Amović
  Strana od 173
  Strana do 177
  Veb adresa http://www.symopis2016.mod.gov.rs/

  Spatio – temporal types of data in Big data paradigm

  Naučni skup Towards a New Architecture of Knowledge: Big Data, Culture and Creativity - IFKAD 2016
  Publikacija Proceedings of the 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics - IFKAD 2016
  Godina 2016
  Autori Mladen Amović, Vladimir Pajić, Miro Govedarica i Slavko Vasiljević
  Strana od 466
  Strana do 479
  Veb adresa https://www.ifkad.org/event/ifkad-2016/

  THE ANALYSIS OF PROBLEMS DURING THE REAL ESTATE CADASTRE ESTABLISHMENT PROCEDURE OF PUBLIC DISPLAY OF DATA ON PROPERTIES AND PROPERTY RIGHTS DETERMINATION FOR THE CM OF MODRICA (Invitation Paper)

  Naučni skup GEO2016
  Publikacija PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEO 2016
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Dragan Macanović i Slavko Vasiljević
  Strana od 61
  Strana do 67
  Veb adresa http://www.sits.org.rs/textview.php?file=konferencije.html

  Innovated Project of Geodetic Monitoring of "Bočac" Dam

  Naučni skup SIG2016
  Publikacija Proceedings of the International Symposium on Engineering Geodesy - SIG 2016.
  Godina 2016
  Autori Slavko Vasiljević, Branko Milovanović i Zagorka Gospavić
  Strana od 189
  Strana do 199
  Veb adresa https://www.bib.irb.hr/818208

  GEODETSKA KONTROLA VERTIKALNOSTI VISOKIH OBJEKATA (GEODETIC CONTROL OF VERTICALITY OF HIGH OBJECTS)

  Naučni skup SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 (CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2016)
  DOI 10.14415/konferencijaGFS 2016.102
  Publikacija ZBORNIK RADOVA 4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 (PROCEEDINGS OF THE 4th INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2016)
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević i Mladen Amović
  Strana od 1007
  Strana do 1014
  Veb adresa http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/index.php?lang=CIR&zbornik_id=39&menu=5

  Spektralno poboljšanje kvaliteta digitalnih snimaka (SPECTRAL IMPROVING THE QUALITY OF DIGITAL IMAGES)

  Naučni skup ENERGETIKA 2016
  Publikacija Zbornik radova XXXII međunarodnog savjetovanja ENERGETIKA 2016 (Proceeding of XXXII international conference ENERGETIKA 2016)
  Godina 2016
  Autori Miodrag Regodić, Ljubomir Gigović, Slavko Vasiljević i Slađana Pecelj
  Strana od 39
  Strana do 43

  Podaci GIS u rudarskim istraživanjima

  Naučni skup SYMOPIS2015
  Publikacija Zbornik XLII Simpozijuma o operacionim istraživanjima - SYMOPIS2015
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević, Radenko I. Višnjić, Miodrag Regodić i Dragoljub Sekulović
  Strana od 115
  Strana do 119
  Veb adresa http://symopis2015.matf.bg.ac.rs/

  Assessment of positional accuracy on historical review of topographic maps and plans of Banjaluka region (Bosnia and Herzegovina) of different editions

  Naučni skup Maps Connecting the World
  DOI http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2015/papers/18/698.html
  Publikacija Proceedings of 27th International Cartographic Conference: Maps Connecting the World (online)
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević i Dragoljub Sekulović
  Strana od 1
  Strana do 15
  Veb adresa http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2015/papers/18/698.html

  Assessment of Positional Accuracy of Topographic Maps and Plans of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina) of Different editions

  Naučni skup From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World
  DOI http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/techprog.htm
  Publikacija Proceedings of FIG Working Week 2015: From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World (online)
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević i Dragoljub Sekulović
  Strana od 1
  Strana do 15
  Veb adresa http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/papers/ts07f/TS07F_amovic_vasiljevic_et_al_7611.pdf

  THE GIS FLOOD FORECASTING AREA OF THE CITY OF BIJELJINA

  Naučni skup "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY”
  DOI 10.7251/EEMEN1501839A
  Publikacija PROCEEDINGS OF THE IV INTERNATIONAL CONGRESS “ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY”
  Godina 2015
  Autori Mladen Amović, Slavko Vasiljević i Radenko Višnjić
  Strana od 839
  Strana do 848
  Veb adresa www.tfzv.org

  Improving the Quality of Digital Images by Using of MATLAB Program

  Naučni skup ENERGETIKA 2015
  Publikacija Proceeding of XXXI international conference ENERGETIKA 2015
  Godina 2015
  Autori Miodrag Regodić, Slavko Vasiljević i Mladen Amović
  Strana od 188
  Strana do 191
  Veb adresa www.savezenergeticara.rs

  Projekat osnovne mreže

  Naučni skup GEO2014: PROJEKTOVANJE GEODETSKIH RADOVA, "OPEN SOURCE" ALATI U GEOINFORMATICI I GEODEZIJI, GEODEZIJA U DRUGIM OBLASTIMA, PERMANENTNO OBRAZOVANJE
  Publikacija ZBORNIK RADOVA NACIONALNO-NAUČNOG SKUPA GEO2014: PROJEKTOVANJE GEODETSKIH RADOVA, "OPEN SOURCE" ALATI U GEOINFORMATICI I GEODEZIJI, GEODEZIJA U DRUGIM OBLASTIMA, PERMANENTNO OBRAZOVANJE
  Godina 2014
  Autori Branko Milovanović, Zagorka Gospavić, Milutin Pejović i Slavko Vasiljević
  Strana od 3
  Strana do 11
  Veb adresa https://www.sits.org.rs/textview.php?file=strucni.html

  GEODETSKI RADOVI PRI PROJEKTOVANJU I REALIZACIJI OSNOVNE 1D MREŽE ZA POTREBE IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA (GEODETIC WORKS IN THE DESIGN AND REALIZATION OF THE PRIMARY 1D NETWORK FOR ROAD CONSTRUCTION PURPOSES)

  Naučni skup NOVI HORIZONTI 2013
  Publikacija Zbornik radova IV Međunarodnog simpozijuma NOVI HORIZONTI 2013 saobraćaja i komunikacija (Proceedings of 4th International Symposium NEW HORIZONS 2013 traffic and communications)
  Godina 2013
  Autori Branko Milovanović, Slavko Vasiljević i Dragan Mićanović
  Strana od 59
  Strana do 63
  Veb adresa http://novihorizonti.sf.ues.rs.ba/

  PROCJENA ZONE MOGUĆIH POPLAVA TERITORIJE GRADA BIJELJINA KORIŠĆENJEM SOFTVERSKOG PAKETA ARCGIS (ESTIMATION OF POSSIBLE FLOOD ZONE TERRITORY OF CITY BIJELJINA USING THE ARCGIS SOFTWARE PACKAGE)

  Naučni skup "Studenti u susret nauci"
  Publikacija Knjiga sažetaka 5. naučno-stručnog skupa "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem (Abstract Book of 5th Scientific Conference "Student Encountering Science" with international participation)
  Godina 2012
  Autori Mladen Amović i Slavko Vasiljević
  Strana od 36
  Strana do 37
  Veb adresa www.stes.rs.ba

  NEPREKIDNO PRAKTIČNO OBRAZOVANJE GEODETSKIH STRUČNJAKA

  Naučni skup GEO2012: Ključne kompetencije obrazovnih profila geodezija, geoinformatika i upravljanje nepokretnostima - nivo visokog obrazovanja
  Publikacija Zbornik radova Naučnog skupa GEO2012: Ključne kompetencije obrazovnih profila geodezija, geoinformatika i upravljanje nepokretnostima - nivo visokog obrazovanja
  Godina 2012
  Autori Dragan Mićanović, Slavko Vasiljević i Radenko Višnjić
  Strana od 219
  Strana do 226

Ostali radovi

  Influence of Given Parameter Errors on Accuracy of Tunnel Breakthrough by Height

  Izdavač Springer Nature Switzerland AG
  ISSN/ISBN 2524-342X;2524-3438;978-3-030-51952-0;978-3-030-519
  DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-51953-7
  Godina 2020
  Autori Branko Milovanović, Slavko Vasiljević, Jovan Popović i Petko Vranić
  Strana od 169
  Strana do 177
  Veb adresa https://ingeo-sig2020.hgd1952.hr/

Umjetnički radovi

  PRVA NAGRADA u kategoriji "Istraživanja, studije, i projekti iz oblasti: zaštite prirode, zaštite predela, zaštite životne sredine i pejzažne arhitekture" za rad ELABORAT O PODIZANJU ARBORETUMA U OKVIRU PARK-ŠUME TRAPISTI U BANJALUCI

  Izdavač Udruženje urbanista Srbije
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Plakat
  Godina 2018
  Autori Ognjen Šukalo, Jugoslav Brujić, Aleksandra Anja Dragomirović, Srđana Borković, Slobodan Peulić, Nemanja Babić i Slavko Vasiljević
  Veb adresa http://www.uus.org.rs/

Projekti

Monitoring obezbijeđenosti poljoprivrednih usjeva mineralnim materijama metodom daljinske detekcije

Poljoprivreda kao grana privrede obezbjeđuje proizvodnju hrane za prehranu stanovništva, te neprehrambene proizvode i indirektno utiče na uravnoteženje životne sredine. Potreba za sigurnošću hrane i povećanju prinosa igra značajnu ulogu u planiranju poljoprivredne proizvodnje i ekonomiji države uopšte...

Broj projekta 1253008
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Miodrag Regodić
Projektni tim prof. dr Miro Govedarica
Mladen Amović, ma
Slavko Vasiljević, ma
Dejan Vasić
prof. dr Danijela Kondić
Jovana Mićić
Ivana Janković
dr Velimir Ninković
prof. dr Gordana Đurić
prof. dr Dimitrije Marković
mr Jelena Davidović Gidas
Gvozden Mićić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Akademska izvrsnost u geoinformatici zasnovana na problemskom učenju pokrenutom od strane privrede

Glavni cilj projekta GEOBIZ je jačanje kapaciteta akademskih institucija radi boljih odgovora na potrebe geoinformatičke industrije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu* (Rezolucija Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244), Moldaviji i Crnoj Gori sa naglaskom na sledeće aspekte...

Broj projekta 1253006
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac Mladen Amović, ma
Projektni tim Ivana Janković
Slavko Vasiljević, ma
prof. dr Brankica Milojević
Slavica Nedimović
Marina Todorović
prof. dr Miodrag Regodić
doc. dr Sanja Tucikešić
Vesna Savić
Dejan Vasić
prof. dr Gordana Đurić
mr Marko Ivanišević
Nataša Pašalić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 01.11.2022.
Vrijednost projekta 1934423.0 BAM

Evaluacija akademskog obrazovanja Zapadnog Balkana i profesionalno održivi trening infrastrukture prostornih podataka

Univerziteti učesnici projekta imaju veoma ograničena dosadašnja iskustva u pogledu implementacije INSPIRE direktive i njene podrške drugim evropskim inicijativama i direktivama. Iskustva sa Univerziteta učesnica programa su neophodnoa kako bi se ubrzalo uvođenje koncepta infrastrukture prostornih podataka (SDI – Spatial data infrastructure) u univerzitetske nastavne planove i programe....

Broj projekta 8300304
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac Mladen Amović, ma
Projektni tim Slavko Vasiljević, ma
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 53037.0 BAM