Navigacija

Priznavanje stranih visokoškolskih isprava

Priznavanja isprava radi nastavka obrazovanja: U postupku priznavanja stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja na Univerziteu u Banjoj Luci, sprovodi se vrednovanje stranog studijskog programa ili dijela studijskog programa radi utvrđivanja prava na nastavak započetog visokog obrazovanja, odnosno prava na uključivanje u nivoe visokog obrazovanja, na odabranom studijskom programu na Univerzitetu.

Priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja u nadležnosti je fakulteta/Akademije umjetnosti  Univerziteta u Banjoj Luci.

Priznavnje isprava radi zapošljavanja: U skladu sa članom 110. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 67/20), profesionalno priznavanje u nadležnosti je Centra za informisanje i priznavanje stranih visokoškolskih kvalifikacija u Republici Srpskoj pri Agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske.

Više informacija na: https://www.avors.org/index.php/sr/centar-za-informisanje-i-priznavanje-stranih-visokoskolskih-kvalifikacija