Navigacija

Akademska 2014/2015.

Povodom Dana Univerziteta u Banjoj Luci, a u skladu sa članom 12. Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci, svake godine dodeljuje se nagrada za postignut uspjeh najboljim diplomiranim studentima Univerziteta u Banjoj Luci: „Zlatna značka sa likom Nikola Tesla“, a u akademskoj 2014/2015. godini dodijeljena je sljedećim studentima:

 

Red. broj

Ime, ime oca i prezime

Prosječna ocjena

Fakultet/Akademija

1

Željka (Braco) Paić

9,83

Akademija umjetnosti

2

Dragana (Neđo) Skorup

9,32

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

3

Dijana (Željko) Bojić

9,81

Ekonomski fakultet

4

Duško (Boško) Gatarić

9,60

Elektrotehnički fakultet

5

Igor (Mirko) Babić

8,43

Mašinski fakultet

6

Nevena (Milanko) Jokić

9,78

Medicinski fakultet

7

Dajana (Dušan) Vasilić

9,29

Poljoprivredni fakultet

8

Igor (Nada) Popović

9,59

Pravni fakultet

9

Nada (Savo) Vidović

9,38

Prirodno-matematički fakultet

10

Kazimir (Nedeljko) Jakić

9,03

Rudarski fakultet

11

Aleksandra (Petar) Šinik

9,78

Tehnološki fakultet

12

Aleksandar (Željko) Pajkić

9,0

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

13

Dragana (Svetozar) Zurovac

9,78

Fakultet političkih nauka

14

Branislava (Mladen) Amidžić

9,98

Filozofski fakultet

15

Milica (Milorad) Guzijan

9,79

Filološki fakultet

16

Desanka (Drago) Lazić

8,83

Šumarski fakultet

17

Nikolina (Radenko) Knežević

9,26

Visoka škola unutrašnjih poslova