Navigacija

Pravila studiranja

Na Univerzitetu u Banjoj Luci od školske 2007/08. godine počela je primjena bolonjskog procesa u nastavi na svim studijskim programima. Usvojen je trostepeni sistem studija i uveden ECTS sistem vrednovanja predmeta i ukupnog opterećenja studenta (European Credit Transfer System).

Da bi se olakšao studij i povećala prolaznost studenata, u nastavne planove su uvedeni jednosemestralni predmeti, a ispitivanje studenata se obavlja po dijelovima, u obliku kolokvija, testova, seminarskih radova, izrade projektnih zadataka, i tako dalje.

Studijski programi podijeljeni su na akademske godine i semestre. U skladu sa principima ECTS-a, obim studijskog programa iznosi 60 ECTS bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 ECTS bodova u jednom semestru. Jedan bod izražava radno opterećenje studenta u iznosu od 30 časova rada. Broj bodova za pojedini predmet određuje se prema broju časova nastave (teorijske ili praktične, vježbe, seminari i slično) i vremena za učenje kod pripreme za provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, kolokvijumi / pismene provjere znanja, završni ispiti).

Na Univerzitetu se, shodno Zakonu, Statutu i statutu članice Univerziteta, izvode trogodišnje i četvorogodišnje studije I ciklusa vrednovane sa 180 ECTS bodova, odnosno 240 ECTS bodova, kao i jednogodišnje ili dvogodišnje studije II ciklusa vrednovane sa 60 ECTS bodova, odnosno 120 ECTS bodova.

Takođe, na Univerzitetu se izvode integrisane šestogodišnje studije Medicine i Dentalne medicine, vrednovane sa 360 ECTS bodova i integrisane petogodišnje studije Farmacije, vrednovane sa 300 ECTS bodova.

Studije II ciklusa u zbiru sa studijama I ciklusa vrednuju se sa 300 ECTS bodova.

Studije trećeg ciklusa, ili ekvivalentne studije, traju tri godine i imaju obim od najmanje 180 ECTS, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ECTS na studiju prvog i drugog ciklusa.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/348/pravila-studiranja-01.JPG
  • /uploads/attachment/strana/348/pravila-studiranja-03-1.JPG
  • /uploads/attachment/strana/348/prijemni.jpg
  • /uploads/attachment/strana/348/pravila-studiranja-04.jpg