Navigacija

Akademska 2015/2016.

Povodom Dana Univerziteta u Banjoj Luci, a u skladu sa članom 12. Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci, svake godine najboljim diplomiranim studentima Univerziteta u Banjoj Luci dodeljuje se Zlatna značka sa likom Nikole Tesle. Najbolji diplomirani studenti Univerziteta u Banjoj Luci u akademskoj 2015/2016 godini su:

 

Red. broj

Ime, ime oca i prezime

Prosječna ocjena

Fakultet/Akademija

1

Lidija (Goran) Bojinović

9,88

Akademija umjetnosti

2

Slobodan (Dragan) Peulić

9,21

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

3

Bojan (Momčilo) Kresojević

9,97

Ekonomski fakultet

4

Milomir (Mićo) Babić

9,38

Elektrotehnički fakultet

5

Uglješa (Branko) Stanković

8,00

Mašinski fakultet

6

Nina (Željko) Vukičević

9,89

Medicinski fakultet

7

Sara (Miroslav) Popović

9,77

Poljoprivredni fakultet

8

Tanja (Predrag) Dundić

8,91

Pravni fakultet

9

Bojana (Nenad) Lukajić

9,65

Prirodno-matematički fakultet

10

Duško (Branislav) Torbica

9,27

Rudarski fakultet

11

Nikolina (Vidosav) Makivić

10,00

Tehnološki fakultet

12

Tanja (Ranko) Račić

9,38

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

13

Dušan (Darko) Kondić

9,51

Fakultet političkih nauka

14

Boris (Zoran) Rujević

10,00

Filozofski fakultet

15

Sara (Momir) Rondaš

9,98

Filološki fakultet

16

Milan (Marinko) Stojanović

8,58

Šumarski fakultet

17

Zoran (Momir) Martić

8.95

Visoka škola unutrašnjih poslova