Navigacija

Arhiva akata Univerziteta

Zakoni


Statut

(1) Statut Univerziteta

(1.1) Saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture RS na izmjene Statuta Univerziteta, utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj: 02/04-3-2465-53/12 od 08.10.2012. godine

(1.2) Saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture RS na izmjene Statuta Univerziteta, utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj: 02/04-3-632-83/13 od 04.04.2013. godine

(1.3) Saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture RS na izmjene Statuta Univerziteta, utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj: 02/04-3.2314-63/16 od 15.09.2016. godine

(1.4) Izmjene i dopune Statuta Univerzitet utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj 02/04-3.189-217 od 23.02.2017. godine 

(1.5) Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj: 02/04-3.625-4/17 od 23.03.2017. godine

(1.6) Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Banjoj Luci utvrđene Odlukkom Senata Univerziteta broj: 02/04-3.2536-2/18 od 27.9.2018. godine

(1.7) Saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture RS na izmjene Statuta Univerziteta, utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj: 02/04-3.2536-2/18 od 27.9.2018. godine

(1.8.) Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Banjoj Luci - 17. januar 2020. godine

(1.8.) Saglasnost Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta, broj_ 19.040_612-160_19 od 19.11.2019.godine - 17. januar 2020. godine


Strategija


Pravilnici

(1) Pravilnik o radu Univerziteta u Banjoj Luci - 16. januar 2020. godine

(2) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

(2.1) Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

(2.2) Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

(2.3) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

(2.4) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci - 13. januar 2020. godine

(2.5) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci - 13. april 2020. godine

(3) Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Univerziteta u Banjoj Luci

(4.4) Pravilnik o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja - Sl. glasnik RS, broj 2/22

(5) Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi

(5) Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi - [objavljeno 1. juna 2022. godine]

(5.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi

(5.2) Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi

(6) Pravilnik o korišćenju slobodne studijske godine

(7) Pravilnik o postupku pravne zaštite intelektualne svojine Univerzitetu u Banjoj Luci

(7.1) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku pravne zaštite intelektualne  svojine Univerziteta u Banjoj Luci - 14. novembar 2019. godine

(8) Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci - 27. mart 2014. godine

(8.1) Odluka Senata o podobnosti univerzitetskog udžbenika, praktikuma i zbirke zadataka za izbor u zvanje

(9) Pravilnik o mjerama za povećanje vidljivosti i prisutnosti Univerziteta u Banjoj Luci i njegovih organizacionih jedinica na Internetu

(10) Pravilnik o dodjeli priznanja nagrada Univerziteta u Banjoj Luci - PREČIŠĆEN TEKST

(10.1) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci - 27. septembar 2018. godine

(11) Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

(12) Pravilnik o postupku izbora organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za genetičke resurse

(12.1) Odluka o stavljanju van snage člana 6. Pravilnika o postupku izbora organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za getuta za genetičke  resurse Univerziteta u Banjoj Luci, broj 02/04-3.1472-46/12 od 21.6.2012. godine - 9. avgust 2019. godina

(13) Pravilnik o priznavanju stranih obrazovnih kvalifikacija za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci i postupku ekvivalencije ranije stečenih akademskih zvanja na Univerzitetu u Banjoj Luci - 5. mart 2019. godine

(13.1) Prilog 1 - Zahtjev za ekvivalenciju

(13.2) Prilog 2 - Zahtjev za priznavanje strane obrazovne kvalifikacije radi nastavka obrazovanja

(13.3) Pravilnika o dopuni pravilnika priznavanju stranih obrazovnih kvalifikacija za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci i postupku ekvivalencije ranije stečenih akademskih zvanja na Univerzitetu u Banjoj Luci [28.11.2019. godine]

(14) Pravilnik o postupku javnih nabavki roba, usluga i radova na Univerzitetu u Banjoj Luci

(16) Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima

(16.1) Pravilnik o izmjenama  i dopunama Pravilnika o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima  Univerziteta u Banjoj Luci 

(17) Pravilnik o sistemu kancelarijskog poslovanja i arhiviranja na Univerzitetu u Banjoj Luci

(17)  Pravilnik o sistemu kancelarijskog i arhivskog poslovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci - [objavljeno 26. septembra 2022. godine]
(17.1) Prilog br.1 - Klasifikacione oznake Univerziteta u Banjoj Luci - [objavljeno 26. septembra 2022. godine]

(18) Pravilnik o izgledu, sadržini i upotrebi znaka, univerzitetskih obilježja, zastave i pečata Univerziteta

(18.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o izgledu, sadržini i upotrebi znaka, univerzitetskih obilježja, zastave i pečata Univerziteta u Banjoj Luci

(19) Pravilnik o načinu izbora i broja članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetničko vijeće fakulteta/ Akademije umjetnosti

(19.1) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetničko vijeće fakulteta/ Akademije umjetnosti - 14. novembar 2019. godine

(20)
 Pravilnici o dodjeli stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univezitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu (Službeni glasnik RS, br. 102 - strane 9 i 11)

(21) Pravilnik o vanrednom studiju

(22) Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Banjoj Luci

(23) Pravilnik o vrednovanju studentskog volontiranja

(25) Pravilnik o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa

(26) Pravilnik o zaštiti od požara - 13. mart 2020. godine

(27) Pravilnik o sadržaju, izgledu i digitalnom repozitorijumu doktorskih disertacija

(29) Pravilnik o postupku provjere originalnosti završnih radova studenata na II i III ciklusu studija Univerziteta u Banjoj Luci 

(30) Pravilnik o postupku zaključivanja ugovora o akademskoj, poslovno-tehničkoj i stručnoj saradnji

(32) Pravilnik o korišćenju službenih vozila na Univerzitetu u Banjoj Luci

(32.1) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korišćenju službenih vozila na Univerzitetu u Banjoj Luci 14. februar 2019. godine

(33) Pravilnik o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u pisanim radovima - 1. april 2019. godine

(33.1) Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u pisanim radovima - 14. novembar 2019. godine

(35) Pravilnik o zaštiti na radu - 20. maj 2019. godine

(35.1) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu - 15. decembar 2020. godine

(37) Pravilnik o korišćenju službenog mobilnog telefona na Univerzitetu u Banjoj Luci - 24. juli 2020. godine


Poslovnici

(1) Poslovnik o radu Senata Univerziteta u Banjoj Luci - 27. septembar 2018. godine

(1.1)  Poslovnik o izmjenama Poslovnika o radu Senata Univerziteta u Banjoj Luci - 23. juli 2020. godine

(2) Poslovnik o radu Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci - 8. juni 2018. godine


Pravila

(1) Pravila studiranja na I i II ciklusu  akademskih studija - [objavljeno 29. septembra 2022. godine]

(1) Pravila studiranja na I i II ciklusu  studija

(1.2) Izmjena Pravila studiranja na I i II ciklusu studija, broj 02/04-3-2551-17/15 od 03.09.2015. godine

(1.3) Odluka o izmjeni Pravila studiranja na I i II ciklusu studija, broj: 02/04-3.2551-17/15 od 3.9.2015. godine i broj: 02/04-3.2973-70/15 od 30.9.2015. godine - 10. mart 2020. godine

(2) Pravila studiranja na III ciklusu - 26. decembar 2019. godine

(2.1) Odluka o izmjeni Pravila studiranja na III ciklusu studija, broj: 02/04-3.2126-3/20 od 24.09.2020. godine

(3) Pravila postupka za izbor rektora i prorektora Univerziteta u Banjoj Luci

(4) Pravila o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107 - 1. april 2019.

(4.1) Odluka o izmjenama Pravila o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107 - 17. jul 2019. godine

(6) Pravila za prijavu i realizaciju CEEPUS III mreže - 14. novembar 2019. godine


Odluke

(2) Odluka o formi i sadržini Prijave teme za izradu doktorske disertacije , Izvještaja o ocjeni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije i Izvještaja o ocjeni urađene doktorske disertacije 


Troškovnik

(1) Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2016/2017. godinu


(2) Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2017/2018. godinu


(3) Odluka o izmjeni i dopuni Troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2017/2018. godinu i Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci


(4) Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2018/2019. godinu

(4.1) Dopuna troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2018/2019. godinu


(5) Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2019/2020. godinu

(5.1) Odluka o dopuni Troškovnika Univerziteta za akademsku 2019/ 2020. godinu - 29. novembar 2019. godine

(5.2) Odluka o dopuni Troškovnika Univerziteta za akademsku 2019/ 2020. godinu - 29. novembar 2019. godine


(6) Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2020/21. godinu - 13. juli 2020. godine

(6.1) - Odluka o dopuni Troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci
za akademsku 2020/2021. godinu
 - 5. novembar 2021. godine

(6.2) Odluka o dopuni Troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci
za akademsku 2020/2021. godinu
 - 16. novembar 2020. godine


Obrasci


Ostali akti

(1) Kodeks profesionalne etike Univerziteta u Banjoj Luci

(1.1) Izmjene i dopune Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Banjoj Luci - 14. novembar 2019. godine

(2) Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci


Programi