Navigacija

Prorektori

Prorektore bira Senat, na prijedlog rektora, i to iz reda nastavnika sa punim radnim vremenom na Univerzitetu. Izbor prorektora vrši se na četiri godine, sa mogućnošću jednog reizbora. Prorektori obavljaju poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i poslove koje odrede rektor i drugi organi Univerziteta. Na Univerzitetu postoje: prorektor za nastavu i studentska pitanja, prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju te prorektor za ljudske i materijalne resurse.

Prof. dr Milica Balaban
Prorektor za nastavu, studentska pitanja i kvalitet

Telefon +387 51 321 175
E-pošta prorektor.nastava@unibl.org
milica.balaban@pmf.unibl.org

Prof. dr Kristina Pantelić Babić
Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Telefon +387 51 321 181
E-pošta kristina.pantelic-babic@ffvs.unibl.org
prorektor.ms@unibl.org

Prof. dr Aleksandar Ostojić
Prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj

Telefon +387 51 321 172
E-pošta prorektor.nir@unibl.org
aleksandar.ostojic@agro.unibl.org

Prof. dr Dalibor Kesić
Prorektor za ljudske i materijalne resurse

Telefon +387 51 321 178
E-pošta prorektor.kadrovi@unibl.org
dalibor.kesic@flf.unibl.org

Funkciju prorektora Univerziteta u Banjoj Luci do sada su obavljali:

 • Prof. dr Strain Posavljak, Mašinski fakultet (2016-2023)
 • Prof. dr Miroslav Malinović, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet (2022-2023)
 • Prof. dr Biljana Antunović, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet (2016-2022)
 • Prof. dr Goran Latinović, Filozofski fakultet (2018-2022)
 • Prof. dr Luka Kecman, Akademija umjetnosti (2016-2019)
 • Prof. dr Radoslav Gajanin, Medicinski fakultet (2016-2017)
 • Prof. dr Milan Mataruga, Šumarski fakultet (2013-2016)
 • Prof. dr Draško Marinković, Prirodno-matematički fakultet (2008-2016)
 • Prof.dr Valerija Šaula, Pravni fakultet (2008-2016)
 • Prof. dr Simo Jokanović, Mašinski fakultet (2008-2016)
 • Prof. dr Božo Važić, Poljoprivredni  fakultet (2008-2013)
 • Prof. dr Gordana Đurić, Poljoprivredni fakultet (2006-2008)
 • Prof. dr Drago Tešanović, Filozofski fakultet (2006-2008)
 • Prof. dr Petar Marić, Elektrotehnički fakultet (2006-2008)
 • Prof. dr Ostoja Miletić, Mašinski fakultet (2006-2008)
 • Prof. dr Rajko Gnjato, Prirodno-matematički fakultet(1998-2005)
 • Prof. dr Radoslav Grujić, Tehnološki fakultet (1996-2005)
 • Prof. dr Momir Ćelić, Elektrotehnički fakultet (1992-1996)
 • Prof. dr Stanko Stanić, Ekonomski fakultet (1992-1998)
 • Prof. dr Galib Šljivo, Pedagoška akademija (1988-1992)
 • Prof. dr Rajko Kuzmanović, Pravni fakultet (1986-1988)
 • Prof. dr Borislav Jakšić, Institut za naučnoistraživački rad, razvoj i projektovanje UNICEP-a (1984-1986)
 • Prof. dr Sabahudin Osmančević, Ekonomski fakultet (1984-1988)
 • Prof. dr Nedeljko Pehar, Ekonomski institut (1981-1984)
 • Prof. dr Veselin Trninić, Pravni fakultet (1981-1984)
 • Prof. dr Milan Jurković, Mašinski fakultet (1979-1981 i 1988-1990)
 • Prof. dr Branko Pikula, Medicinski fakultet (1979-1981)
 • Prof. dr Ibrahim Tabaković, Tehnološki fakultet (1977-1979)
 • Prof. dr Dimitrije Hajduković, Elektrotehnički fakultet (1977-1979)
 • Prof. dr Kjazim Krajišnik, Ekonomski fakultet (1975-1979)
 • Prof. dr Mićo Carević, Pravni fakultet (1975-1977)

Studenti prorektori Univerziteta u Banjoj Luci bili su: Miljko Bobrek, Dražen Brđanin, Dejan Brkljač, Željko Brstilo, Todor Vasiljević, Perica Gojković, Aleksandar Dobrovoljski, Valerija Dragojević, Drago Kalabić, Žarko Mikić, Stevo Perišić, Miodrag Petrović, Stojanka Rodić, Radomir Skenderija, Pantelija Stančević, Mihajlo Stojčić, Savo Ćurlić i Enes Hašić.