Navigacija

Savjetodavni odbor za rodnu ravnopravnost

Univerzitet u Banjoj Luci je u okviru implementacije UNIGEM projekta na 72. sjednici Senata održanoj 28.10.2021. imenovao Savjetodavni odbor za rodnu ravnopravnost.
Riječ je projektu koji će se baviti pitanjima rodne ravnopravnosti u procesima visokog obrazovanja. Univerziteti - učesnici projekta - će kroz redovnu razmjenu informacija i zajedničke aktivnosti posebnu pažnju, između ostalog, posvetiti pripremi strateških dokumenata koji za cilj imaju prevenciju rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja na univerzitetima. Plan je da se uzme učešću u istraživanjima, a koja su posvećena mjerenju stavova o postojanju i informisanosti s propisima koji imaju za cilj sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja.

Odluka o imenovanju članova Savjetodavnog odbora


Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 75. sjednici, održanoj 23. decembra 2021. godine, usvojio je Akcioni plan za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu za period 2022-2026. godina i prateću analizu stanja rodne ravnopravnosti.

Akcioni plan za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu za period 2022-2026. godina

Analiza stanja rodne ravnopravnosti

Poslovnik o radu Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Banjoj Luci

Odluka o imenovanju predsjedavajuće Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Banjoj Luci


Odluka o imenovanju prof. dr Ivane Zečević za koordiantora u projektu UNIGEM

Odluka o imenovanju mr Nataše Vučenović Gnjato za člana Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost


Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja

Brošura sa informacijama iz Smjernica (lat / ćir)

Savić, D., Karapetrović, M., Zečević, I., Vučenović, N. i Zrnić, D. (2023). Stanje i perspektive integracije rodne dimenzije u istraživačke i nastavne sadržaje na Univerzitetu u Banjoj Luci. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci