Navigacija

Vizija i misija

Vizija
Univerzitet postiže evropske standarde i doprinosi ukupnom razvoju znanja, a kroz nauku, istraživanje, internacionalizaciju i inovacije, unapređuje nastavni proces i podstiče ekonomski razvoj društva.

Misija
Univerzitet u svim naučnim oblastima obrazuje međunarodno kompetentan ljudski resurs, sposoban da profesionalno i kvalitetno odgovori zahtjevima moderne regionalne privrede.