Navigacija

Lista ugovora

Institut za Francuski jezik BiH i Filološki fakultet UNIBL, Institut za Francuski jezik i Filološki fakultet UNIBL

Vrsta saradnja
Status aktivan
Organizacione jedinice Filološki fakultet
Broj ugovora 09/3.640-9-1/23 od 10. 4. 2023. godine
Članica Institut za Francuski jezik i Filološki fakultet UNIBL
Veb adresa
Datum potpisivanja 10.04.2023.
Datum isteka 10.06.2023.

Ugovor o posl. teh. saradnj,. Filološki fakultet i Akademija umjetnosti , Filološki fakultet UNIBL i Akademija umjetnosti Banja Luka

Vrsta saradnja
Status aktivan
Organizacione jedinice
Broj ugovora 06/3.254.8/23 od 12. 4. 2023. godine
Članica Filološki fakultet UNIBL i Akademija umjetnosti Banja Luka
Veb adresa
Datum potpisivanja 12.04.2023.
Datum isteka 12.04.2027.

Sporazum o saradnji, Novosibirski državni tehnički univerzitet, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.71-10/23
Članica Novosibirski državni tehnički univerzitet, Rusija
Veb adresa https://en.nstu.ru/
Datum potpisivanja 11.05.2023.
Datum isteka 11.05.2028.

Sporazum o saradnji, Tambovski državni tehnički univerzitet, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.71-9/23
Članica Tambovski državni tehnički univerzitet, Rusija
Veb adresa https://www.tstu.ru/en/
Datum potpisivanja 11.05.2023.
Datum isteka 11.05.2028.

Sporazum o saradnji, Finansijski univerzitet pri Vladi Ruske Federacije, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.71-5-01/23
Članica Finansijski univerzitet pri Vladi Ruske Federacije, Rusija
Veb adresa http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx
Datum potpisivanja 09.02.2023.
Datum isteka 09.02.2028.

Generalni sporazum o saradnji, Ruski državni univerzitet za humanističke studije, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.47-5/22
Članica Ruski državni univerzitet za humanističke studije, Rusija
Veb adresa https://www.rsuh.ru/
Datum potpisivanja 02.03.2023.
Datum isteka 02.03.2028.

Sporazum o saradnji, Tehnički univerzitet u Varni, Bugarska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.47-13/22
Članica Tehnički univerzitet u Varni, Bugarska
Veb adresa http://www.tu-varna.bg/
Datum potpisivanja 22.06.2022.
Datum isteka 22.06.2026.

Sporazum o saradnji, Univerzitet Akita, Japan

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.47-20/22
Članica Univerzitet Akita, Japan
Veb adresa https://www.akita-u.ac.jp/eng/
Datum potpisivanja 21.10.2022.
Datum isteka 21.10.2027.

Memorandum o razumijevanju, Sian Điaotong – Liverpul univerzitet, Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.47-17/22
Članica Sian Điaotong – Liverpul univerzitet, Kina
Veb adresa https://www.xjtlu.edu.cn/en/
Datum potpisivanja 22.07.2022.
Datum isteka 22.07.2027.

Sporazum o saradnji, Univerzitet za poljoprivredu i veterinarsku medicinu iz Bukurešta, Rumunija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.47-19/22
Članica Univerzitet za poljoprivredu i veterinarsku medicinu iz Bukurešta, Rumunija
Veb adresa https://www.usamv.ro/en/
Datum potpisivanja 22.07.2022.
Datum isteka 22.07.2027.

Sporazum o studentskoj razmjeni, Songšin univerzitet za žene u Seulu, Južna Koreja

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.47-16/22
Članica Songšin univerzitet za žene u Seulu, Južna Koreja
Veb adresa https://www.sungshin.ac.kr/main_eng/index.do
Datum potpisivanja 01.08.2022.
Datum isteka 01.08.2027.

Sporazum o saradnji, Hebrejski univerzitet u Jerusalimu, Izrael

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.47-21/22
Članica Hebrejski univerzitet u Jerusalimu, Izrael
Veb adresa https://en.huji.ac.il/en
Datum potpisivanja 13.09.2022.
Datum isteka 13.09.2027.

Sporazum o saradnji, Slobodni mediteranski univerzitet, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.47-18/22
Članica Slobodni mediteranski univerzitet, Italija
Veb adresa https://www.lum.it/en/
Datum potpisivanja 19.07.2022.
Datum isteka 19.07.2027.

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Novom Mestu, Slovenija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.47-11/22
Članica Univerzitet u Novom Mestu, Slovenija
Veb adresa https://uni-nm.si/
Datum potpisivanja 30.05.2022.
Datum isteka 30.05.2027.

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet u Patri, Grčka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.47-10/22
Članica Univerzitet u Patri, Grčka
Veb adresa https://www.upatras.gr/en/
Datum potpisivanja 11.03.2022.
Datum isteka 11.03.2025.

Sporazum o saradnji, Univerzitet Sjever, Hrvatska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.47-4/22
Članica Univerzitet Sjever, Hrvatska
Veb adresa https://www.unin.hr/
Datum potpisivanja 18.03.2022.
Datum isteka 18.03.2027.

Sporazum o saradnji, Univerzitet Bikoka u Milanu, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.47-1/22
Članica Univerzitet Bikoka u Milanu, Italija
Veb adresa https://www.unimib.it/
Datum potpisivanja 22.02.2022.
Datum isteka 22.02.2027.

Sporazum o akademskoj saradnji, Univerzitet Sudžou, Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.90-10/21
Članica Univerzitet Sudžou, Kina
Veb adresa https://www.suda.edu.cn/eng/
Datum potpisivanja 15.12.2021.
Datum isteka 15.02.2026.

Memorandum o razumijevanju, Čangžu normalni univerzitet, Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.90-14/21
Članica Čangžu normalni univerzitet, Kina
Veb adresa
Datum potpisivanja 13.12.2021.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet Zapadne Bohemije, Češka Republika

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.90-13/21
Članica Univerzitet Zapadne Bohemije, Češka Republika
Veb adresa https://www.zcu.cz/en/index.html
Datum potpisivanja 15.12.2021.
Datum isteka 15.12.2026.

Sporazum o saradnji, Državni univerzitet Francisko Skorina u Gomelju, Bjelorusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.90-15/21
Članica Državni univerzitet Francisko Skorina u Gomelju, Bjelorusija
Veb adresa http://www.gsu.by/en
Datum potpisivanja 21.12.2021.
Datum isteka 21.12.2026.

Sporazum o uključenju Univerziteta u svojstvu zvaničnog partnera programa Međunarodnog centra za kompetencije u oblasti rudarsko-inženjerskog obrazovanja pod okriljem UNESKO, Međunarodni centar za kompetencije u oblasti rudarsko-inženjerskog obrazovanja pod okriljem UNESKO, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.23-13/20
Članica Međunarodni centar za kompetencije u oblasti rudarsko-inženjerskog obrazovanja pod okriljem UNESKO, Rusija
Veb adresa https://unesco.spmi.ru/
Datum potpisivanja 24.04.2020.
Datum isteka 31.12.2024.

Memorandum o razumijevanju, Tjenđin Čengđan univerzitet, Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.436-13/19
Članica Tjenđin Čengđan univerzitet, Kina
Veb adresa http://en.tcu.edu.cn/
Datum potpisivanja 14.01.2020.
Datum isteka 14.01.2025.

Sporazum o saradnji, Ćingdao - Evropa napredni institut za životne nauke, Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.90-11/21
Članica Ćingdao - Evropa napredni institut za životne nauke, Kina
Veb adresa
Datum potpisivanja 21.10.2021.
Datum isteka 21.11.2026.

Sporazum o saradnji, Poliarte akademija finih umjetnosti i dizajna, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.90-12/21
Članica Poliarte akademija finih umjetnosti i dizajna, Italija
Veb adresa https://www.poliarte.net/
Datum potpisivanja 19.11.2021.
Datum isteka 19.11.2026.