Navigacija

Lista ugovora

Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja i naučnoistraživačkog rada, Univerzitet Primorska, Slovenija

Vrsta saradnja
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-3196/14
Institucija Univerzitet Primorska, Slovenija
Veb adresa https://www.upr.si/en/
Datum potpisivanja 18.09.2014.
Datum isteka --

Sporazum o namjerama saradnje, Državna poljoprivredna akademija iz Nižnjeg Novgoroda, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
Broj ugovora 01-1930/14
Institucija Državna poljoprivredna akademija iz Nižnjeg Novgoroda, Rusija
Veb adresa http://nnsaa.ru/
Datum potpisivanja 03.06.2014.
Datum isteka --

Ugovor o međunarodnoj međuuniverzitetskoj saradnji, Državni univerzitet dramskih umjetnosti GITIS, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.1485/15
Institucija Državni univerzitet dramskih umjetnosti GITIS, Rusija
Veb adresa https://www.gitis.net/
Datum potpisivanja 29.04.2015.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-3946/15
Institucija Univerzitet Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska
Veb adresa https://www.unipu.hr/
Datum potpisivanja 13.11.2015.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Aristotelov univerzitet u Solunu, Grčka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-4303/15
Institucija Aristotelov univerzitet u Solunu, Grčka
Veb adresa https://www.auth.gr/en
Datum potpisivanja 09.12.2015.
Datum isteka --

Sporazum o međusobnom razumijevanju i saradnji, Javni univerziteti u BiH

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 107/2020
Institucija Javni univerziteti u BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 10.12.2020.
Datum isteka 10.12.2025.

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Mariboru, Slovenija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-1176/16
Institucija Univerzitet u Mariboru, Slovenija
Veb adresa https://www.um.si/
Datum potpisivanja 15.04.2016.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Tjenđin univerzitet tehnologije i obrazovanja, Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.3464/16
Institucija Tjenđin univerzitet tehnologije i obrazovanja, Kina
Veb adresa http://en.tute.edu.cn/
Datum potpisivanja 08.11.2016.
Datum isteka --

Ugovor o međunarodnoj međuuniverzitetskoj saradnji, Univerzitet umjetnosti u Beogradu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-4715/14
Institucija Univerzitet umjetnosti u Beogradu, Srbija
Veb adresa http://www.arts.bg.ac.rs/en/
Datum potpisivanja 18.12.2014.
Datum isteka --

Memorandum o saradnji, Viša škola u Laguatu, Alžir

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.1079-17/18
Institucija Viša škola u Laguatu, Alžir
Veb adresa http://www.ens-lagh.dz/
Datum potpisivanja 12.12.2018.
Datum isteka 13.12.2023.

Ugovor o saradnji, Univerzitet A. Mickjevič u Poznanju, Poljska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-2700/08
Institucija Univerzitet A. Mickjevič u Poznanju, Poljska
Veb adresa https://amu.edu.pl/en
Datum potpisivanja 12.08.2008.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju za akademsku saradnju, Univerzitet Lanžu Điaotong, Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.436-1/19
Institucija Univerzitet Lanžu Điaotong, Kina
Veb adresa http://www.admissions.cn/lzjtu/
Datum potpisivanja 22.02.2019.
Datum isteka 23.02.2024.

Memorandum o razumijevanju, Državni univerzitet u Misisipiju, SAD

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.436-2/19
Institucija Državni univerzitet u Misisipiju, SAD
Veb adresa https://www.msstate.edu/
Datum potpisivanja 29.03.2019.
Datum isteka 31.01.2023.

Sporazum o saradnji, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, Bitola, Sjeverna Makedonija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.193/07
Institucija Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, Bitola, Sjeverna Makedonija
Veb adresa http://www.uklo.edu.mk/
Datum potpisivanja 19.03.2007.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju za akademsku saradnju i razmjenu, Univerzitet Šinšu, Japan

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-23-20/20
Institucija Univerzitet Šinšu, Japan
Veb adresa https://www.shinshu-u.ac.jp/english/
Datum potpisivanja 26.06.2020.
Datum isteka 26.06.2025.

Sporazum o saradnji, Nižnjenovgorodski državni lingvistički univerzitet N.A.Dobroljubov, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Filološki fakultet
Broj ugovora 01.3746/17
Institucija Nižnjenovgorodski državni lingvistički univerzitet N.A.Dobroljubov, Rusija
Veb adresa http://www.lunn.ru/
Datum potpisivanja 21.12.2017.
Datum isteka 22.12.2022.

Sporazum o saradnji , Belgorodski državni tehnološki univerzitet V.G.Šuhov, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01/01-4.3812/16
Institucija Belgorodski državni tehnološki univerzitet V.G.Šuhov, Rusija
Veb adresa https://srb.bstu.ru/
Datum potpisivanja 13.12.2016.
Datum isteka --

Protokol o saradnji, Univerzitet Sapienca u Rimu, Italija

Vrsta saradnja
Status aktivan
Organizacione jedinice Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Broj ugovora 1140
Institucija Univerzitet Sapienca u Rimu, Italija
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.10.2017.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji , Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-3064/08
Institucija Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 15.09.2008.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, Državna visokoškolska ustanova Moskovskog državnog oblasnog univerziteta, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Fakultet bezbjednosnih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.1079-12/18
Institucija Državna visokoškolska ustanova Moskovskog državnog oblasnog univerziteta, Rusija
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.10.2018.
Datum isteka 22.10.2023.

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Vroclavu, Poljska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01/01-4.297/17
Institucija Univerzitet u Vroclavu, Poljska
Veb adresa https://uni.wroc.pl/en/
Datum potpisivanja 03.02.2017.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Češki univerzitet prirodnih nauka u Pragu, Češka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status u proceduri
Organizacione jedinice Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora -
Institucija Češki univerzitet prirodnih nauka u Pragu, Češka
Veb adresa https://www.czu.cz/en/
Datum potpisivanja 20.02.2017.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Nižnjenovgorodski državni univerzitet N.I. Lobačevski, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.10792/18
Institucija Nižnjenovgorodski državni univerzitet N.I. Lobačevski, Rusija
Veb adresa www.unn.ru/
Datum potpisivanja 13.04.2018.
Datum isteka 13.04.2023.

Sporazum o saradnji, Državni institut za ruski jezik A.S. Puškin, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.23-15/20
Institucija Državni institut za ruski jezik A.S. Puškin, Rusija
Veb adresa https://www.pushkin.institute/
Datum potpisivanja 08.05.2020.
Datum isteka 08.05.2023.

Sporazum o saradnji, Povolški državni tehnološki univerzitet (VOLGATEH), Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora -
Institucija Povolški državni tehnološki univerzitet (VOLGATEH), Rusija
Veb adresa https://www.volgatech.net/
Datum potpisivanja 28.03.2017.
Datum isteka 29.03.2022.