Navigacija

Lista ugovora

Sporazum o saradnji, Povolški državni tehnološki univerzitet (VOLGATEH), Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora -
Institucija Povolški državni tehnološki univerzitet (VOLGATEH), Rusija
Veb adresa https://www.volgatech.net/
Datum potpisivanja 28.03.2017.
Datum isteka 29.03.2022.

Memorandum o saradnji, Tehnički univerzitet Kluž-Napoka, Rumunija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.3661/18
Institucija Tehnički univerzitet Kluž-Napoka, Rumunija
Veb adresa https://www.utcluj.ro/
Datum potpisivanja 02.12.2016.
Datum isteka 03.12.2021.

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01/01-4.976/17
Institucija Univerzitet u Beogradu, Srbija
Veb adresa http://www.bg.ac.rs/
Datum potpisivanja 30.03.2017.
Datum isteka 31.03.2022.

Sporazum o saradnji, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.23-19/20
Institucija Univerzitet Crne Gore, Crna Gora
Veb adresa https://www.ucg.ac.me/
Datum potpisivanja 05.10.2020.
Datum isteka 05.10.2025.

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.23-21/20
Institucija Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Veb adresa https://www.uns.ac.rs/
Datum potpisivanja 19.10.2020.
Datum isteka 19.10.2025.

Ugovor o saradnji, Državni tehnički univerzitet za naftu i gas Ivano-Frankivsk, Ukrajina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.1079-6/18
Institucija Državni tehnički univerzitet za naftu i gas Ivano-Frankivsk, Ukrajina
Veb adresa https://nung.edu.ua/en
Datum potpisivanja 12.07.2018.
Datum isteka 13.07.2023.

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet u Zagrebu

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.1079-4/18
Institucija Univerzitet u Zagrebu
Veb adresa http://www.unizg.hr/
Datum potpisivanja 13.04.2018.
Datum isteka 13.04.2023.

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet informacionih nauka i tehnologija Sv. Apostol Pavle, Ohrid, Sjeverna Makedonija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.1981/18
Institucija Univerzitet informacionih nauka i tehnologija Sv. Apostol Pavle, Ohrid, Sjeverna Makedonija
Veb adresa http://uist.edu.mk/
Datum potpisivanja 12.07.2018.
Datum isteka 13.07.2023.

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet za političke nauke i pravo Istočne Kine, Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.2434/18
Institucija Univerzitet za političke nauke i pravo Istočne Kine, Kina
Veb adresa http://www.ecupl.edu.cn/english/main.psp
Datum potpisivanja 17.09.2018.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.1079-3/18
Institucija Univerzitet u Rijeci, Hrvatska
Veb adresa https://www.uniri.hr/
Datum potpisivanja 09.05.2018.
Datum isteka 10.05.2023.

Bilateralni sporazum , Gabriele Dnuncio Univerzitet u Kijeti, Peskara, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.1079-9/18
Institucija Gabriele Dnuncio Univerzitet u Kijeti, Peskara, Italija
Veb adresa https://www.unich.it/
Datum potpisivanja 04.04.2019.
Datum isteka 04.04.2022.

Memorandum o saradnji, Univerzitet u Petrošani, Rumunija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status u proceduri
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.1079-7/18
Institucija Univerzitet u Petrošani, Rumunija
Veb adresa https://www.upet.ro/eng/erasmus+/
Datum potpisivanja 03.09.2018.
Datum isteka --

Memorandum o saradnji, Univerzitet Eftimie Murgu u Rešicama, Rumunija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.1079-10/18
Institucija Univerzitet Eftimie Murgu u Rešicama, Rumunija
Veb adresa https://uem.ro/
Datum potpisivanja 15.10.2018.
Datum isteka 16.10.2023.

Sporazum o saradnji, Bjelgorodski državni nacionalni istraživački univerzitet, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.1079-8/18
Institucija Bjelgorodski državni nacionalni istraživački univerzitet, Rusija
Veb adresa https://www.bsu.edu.ru/
Datum potpisivanja 03.09.2018.
Datum isteka 04.09.2023.

Memorandum o saradnji, Tehnološki univerzitet u Poznanju, Poljska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.1079-14/18
Institucija Tehnološki univerzitet u Poznanju, Poljska
Veb adresa https://www.put.poznan.pl/en
Datum potpisivanja 13.11.2018.
Datum isteka 14.11.2023.

Dogovor o saradnji, Univerzitet Hradec Kralove, Češka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.1079-13/18
Institucija Univerzitet Hradec Kralove, Češka
Veb adresa https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK
Datum potpisivanja 03.01.2019.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, Univerzitet u Maćerati, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet
Broj ugovora 01.1079-16/18
Institucija Univerzitet u Maćerati, Italija
Veb adresa https://www.unimc.it/en
Datum potpisivanja 22.01.2019.
Datum isteka 23.01.2024.

Sporazum o uspostavljanju i ostvarivanju dugoročne saradnje, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS)

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 2946/18
Institucija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS)
Veb adresa http://www.anurs.org/
Datum potpisivanja 26.10.2018.
Datum isteka --