Navigacija

Nagrađeni studenti 1977-2014.

Dobitnici Zlatne značke Univerziteta u Banjoj Luci jesu:


1977. godina 
Miljko Bobrek, Elektrotehnički fakultet; 
Pantelija Stančević, Tehnološki fakultet; 
Stanko Stanić, Ekonomski fakultet; 
Jasmin Komić, Ekonomski fakultet; 
Mirsad Hadžikadić, Elektrotehnički fakultet; 
Vesna Radošević, Elektrotehnički fakultet; 
Rade Graovac, Mašinski fakultet; 
Mihajlo Stojčić, Mašinski fakultet; 
Milorad Hrnjak, Mašinski fakultet; 
Živko Pejašinović, Mašinski fakultet; 
Mirko Karaulac, Mašinski fakultet; 
Branko Kukrika, Mašinski fakultet; 
Zlatica Miletić, Pedagoška akademija; 
Dušan Mišljenović, Pedagoška akademija; 
Enes Hašić, Pravni fakultet; 
Jadranka Grgić, Pravni fakultet; 
Milorad Maksimović, Tehnološki fakultet; 
Milenko Vuković, Viša ekonomsko-komercijalna škola; 
Nedeljko Babić, Viša ekonomsko-komercijalna škola; 
Stevo Subotić, Viša ekonomsko-komercijalna škola;


1978. godina
Savo Ćurlić, Ekonomski fakultet; 
Muris Dujsić, Ekonomski fakultet; 
Muharema Heldić, Ekonomski fakultet; 
Jasmin Komić, Ekonomski fakultet; 
Mladen Ivanić, Ekonomski fakultet; 
Stanko Stanić, Ekonomski fakultet; 
Radmila Stojanović, Ekonomski fakultet; 
Rajko Tomaš, Ekonomski fakultet; 
Katica Vuk, Ekonomski fakultet; 
Vesna Radošević, Elektrotehnički fakultet; 
Rasim Bedak, Mašinski fakultet; 
Ahmet Ćirkić, Mašinski fakultet; 
Rade Graovac, Mašinski fakultet; 
Petar Milašinović, Mašinski fakultet; 
Ibrahim Mujezinović, Mašinski fakultet; 
Mihajlo Stojčić, Mašinski fakultet; 
Mirko Đuranović, Tehnološki fakultet; 
Rajka Kos, Tehnološki fakultet; 
Mira Španić, Tehnološki fakultet; 
Mira Vlajković, Tehnološki fakultet; 
Enes Hašić, Pravni fakultet; 
Snežana Latinović, Pravni fakultet; 
Nada Matić, Pravni fakultet; 
Nada Brezičanin, Viša ekonomsko-komercijalna škola; 
Duško Tadić, Viša ekonomsko-komercijalna škola;


1979. godina
Savo Ćurlić, Ekonomski fakultet;
Vesna Radošević, Elektrotehnički fakultet;
Muris Dujsić, Ekonomski fakultet;
Biljana Babić, Ekonomski fakultet;
Miroljub Kasavica, Mašinski fakultet;
Suada Hidić, Mašinski fakultet;
Jasna Gorušanović, Medicinski fakultet;
Mira Mitić, Medicinski fakultet;
Milomirka Tatić, Pravni fakultet;
Nada Matić, Pravni fakultet;
Amir Sahurić, Pedagoška akademija;
Slavko Ilić, Pedagoška akademija;
Mirsad Mehmedović, Tehnološki fakultet;
Mira Vlajković, Tehnološki fakultet;
Narudin Šehić, Viša ekonomsko-komercijalna škola;
Danka Stanić, Viša ekonomsko-komercijalna škola;
Suad Bajramović, Viša tehnička škola;
Fahrudin Skopljak, Viša tehnička škola;


1980. godina
Katica Vuk, Ekonomski fakultet;
Vesna Radošević, Elektrotehnički fakultet;
Enver Šehić, Viša ekonomsko-komercijalna škola;


1981. godina
Muris Dujsić, Ekonomski fakultet;
Mladen Ivanić, Ekonomski fakultet;


1982. godina
Predrag Rapajić, Elektrotehnički fakultet;
Radoslav Grujić, Tehnološki fakultet;
Snježana Adamović, Tehnološki fakultet;


1983. godina
Mirjana Bukara, Medicinski fakultet; 
Brana Krečar, Ekonomski fakultet; 
Branislav Lolić, Medicinski fakultet; 
Zdenka Majkić, Elektrotehnički fakultet; 
Tesmiha Trožić, Ekonomski fakultet; 
Slavica Vučić, Tehnološki fakultet;


1984. godina 
Milena Došen, Viša ekonomska škola; 
Mirjana Došen, Viša tehnička škola; 
Valerija Dragojević, Pravni fakultet; 
Migdad Hadžibegović, Medicinski fakultet; 
Damir Jusufović, Medicinski fakultet; 
Milena Marčetić, Ekonomski fakultet; 
Snježana Peno, Ekonomski fakultet;


1985. godina
Zvjezdana Šalvarica, Medicinski fakultet


1986. godina
Emir Selak, Medicinski fakultet;
Dragana Janković, Medicinski fakultet;
Branka Stojanović, Ekonomski fakultet;


1987. godina
Mirsad Mujadžić, Medicinski fakultet;
Vesna Mišić, Medicinski fakultet;
Senka Hadžialagić, Medicinski fakultet;
Emina Halkić, Medicinski fakultet;
Dženana Hadžisejdić, Ekonomski fakultet;
Ljiljana Latinović, Pravni fakultet;
Ivanka Mišić, Pravni fakultet;


1988. godina
Sanja Aleksić, Medicinski fakultet;
Sanja Hadžiselimović, Medicinski fakultet;
Nataša Ilišković, Medicinski fakultet;
Darko Jurić, Medicinski fakultet;
Snježana Mitrović, Medicinski fakultet;
Slobodan Spremo, Medicinski fakultet;
Irena Tojčić, Medicinski fakultet;
Božo Sojanović, Ekonomski fakultet;


1989. godina
Sanja Sefić, Medicinski fakultet;
Željka Kovačević, Medicinski fakultet;
Nebojša Manojlović, Pravni fakultet;
Nikola Ditkun, Tehnološki fakultet;


1990. godina
Ognjen Vasić, Elektrotehnički fakultet;
Zoran Rakonjac, Medicinski fakultet.


1994. godina
Igor Maksimović, Medicinski fakultet;
Melina Rakić, Medicinski fakultet;
Siniša Ristić, Medicinski fakultet;
Gorana Spasojević, Medicinski fakultet;
Dijana Savić, Pedagoška akademija;
Sanja Savić, Pedagoška akademija.


1996. godina
Željka Jovičić;
Brankica Spasojević;
Siniša Dmitrić;
Željka Marjanac;
Đorđe Vojinović;
Dragana Arežina;
Biljana Srđenović.


1997. godina
Slobodanka Gavrić, Ekonomski fakultet;
Milan Jokić, Elektrotehnički fakultet;
Aleksandar Milašinović, Mašinski fakultet;
Radoslav Latinčić, Mašinski fakultet;
Draženka Kudra, Pravni fakultet;
Jasna Softić, Pravni fakultet;
Sibela Jeftić, Prirodno-matematički fakultet;
Đorđe Vojinović, Tehnološki fakultet.


1998. godina
Slobodanka Novaković, Ekonomski fakultet;
Zoran Obradović, Medicinski fakultet;
Zorica Popović, Filozofski fakultet;
Tatjana Kusturić, Poljoprivredni fakultet;
Ljiljana Glamočanin, Pravni fakultet;
Milan Lukić, Elektrotehnički fakultet;
Milan Jakšić, Arhitektonsko-građevinski fakultet;
Snežana Crnčević, Tehnološki fakultet;
Draško Marinković, Prirodno-matematički fakultet;
Dragan Obradović, Mašinski fakultet;


1999. godina
Sanja Savić, Filozofski fakultet;
Jelenka Bojić, Filozofski fakultet;
Nevenka Lero, Ekonomski fakultet;
Biljana Gligorić, Poljoprivredni fakultet;
Aleksandra Zagorac, Elektrotehnički fakultet;
Vesna Sandić, Filozofski fakultet;
Borislav Bajić, Mašinski fakultet;
Radislav Tošić, Prirodno-matematički fakultet;
Dijana Strika, Medicinski fakultet;
Snežana Trubajić, Pravni fakultet;
Tatjana Kačavenda, Tehnološki fakultet;


2000. godina
Saša Petković, Ekonomski fakultet;
Marko Čađo, Elektrotehnički fakultet;
Milovan Kotur, Mašinski fakultet;
Tatjana Roganović, Medicinski fakultet;
Dragana Malčić, Medicinski fakultet;
Slavica Petković, Medicinski fakultet;
Maja Vrhovac, Medicinski fakultet;
Rada Tatarević, Poljoprivredni fakultet;
Blagoja Dragosavljević, Pravni fakultet;
Snježana Popović, Prirodno-matematički fakultet;
Dragana Arežina, Tehnološki fakultet;
Mirjana Arežina, Filozofski fakultet;
Anđela Vujnović, Filozofski fakultet;
Maja Mandić, Filozofski fakultet;
Danijela Majstorović, Filozofski fakultet;
Tatjana Marjanović, Filozofski fakultet;
Aleksandra Kostadinović, Filozofski fakultet;
Dijana Tica, Filozofski fakultet;
Boris Marković, Šumarski fakultet;


2001. godina
Mirjana Jovanović, Ekonomski fakultet;
Dražen Brđanin, Elektrotehnički fakultet;
Miroslav Dragić, Mašinski fakultet;
Snježana Janjetović, Medicinski fakultet;
Siniša Stanković, Medicinski fakultet;
Valentina Soldat, Medicinski fakultet;
Darko Radić, Pravni fakultet;
Davor Bajić, Prirodno-matematički fakultet;
Aleksandra Vasilić, Prirodno-matematički fakultet;
Biljana Sukara, Prirodno-matematički fakultet;
Radmila Međedović, Prirodno-matematički fakultet;
Biljana Davidović, Prirodno-matematički fakultet;
Dijana Novković, Tehnološki fakultet;
Tijana Mihić, Filozofski fakultet;
Strahinja Dimitrijević, Filozofski fakultet;
Mijana Kuburić, Filozofski fakultet;
Radenko Dobraš, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta;


2002. godina
Leonila Cerovac, Akademija umjetnosti;
Boris Dukić, Akademija umjetnosti;
Vanesa Kremenović, Akademija umjetnosti;
Marija Škaljac, Akademija umjetnosti;
Maja Dodig, Akademija umjetnosti;
Miroslava Pejović, Akademija umjetnosti;
Ivana Dimitrijević, Ekonomski fakultet;
Darko Simić, Mašinski fakultet;
Zlatan Stojanović, Medicinski fakultet;
Tatjana Marković, Medicinski fakultet;
Tatjana Kusturić, Poljoprivredni fakultet;
Dragan Popović, Pravni fakultet;
Nataša Miloica, Prirodno-matematički fakultet;
Brane Novaković, Tehnološki fakultet;
Erić Aleksandra, Tehnološki fakultet;
Saša Šmulja, Filozofski fakultet;
Aranđel Smiljanić, Filozofski fakultet;
Dragan Popović, Filozofski fakultet;
Boris Babić, Filozofski fakultet;
Vanesa Grbić, Filozofski fakultet;
Nataša Gvozdenović, Filozofski fakultet;
Dalibor Gajić, Filozofski fakultet;
Dijana Jelača, Filozofski fakultet;
Zoran Lazendić, Šumarski fakultet;
Danko Balaban, Elektrotehnički fakultet;


2003. godina
Ljubica Janjetović, Akademija umjetnosti;
Snježana Hrvaćanin, Akademija umjetnosti;
Radenko Milak, Akademija umjetnosti;
Saša Pavlović, Akademija umjetnosti;
Dijana Škondrić, Akademija umjetnosti;
Renata Šarac, Akademija umjetnosti;
Biljana Dragonjić, Arhitektonsko-građevinski fakultet;
Nebojša Vuković, Ekonomski fakultet;
Čedomir Zeljković, Elektrotehnički fakultet;
Duško Anđić, Mašinski fakultet;
Tatjana Đurić, Medicinski fakultet;
Nina Marić, Medicinski fakultet;
Biljana Rogić, Poljoprivredni fakultet;
Slađana Milunović, Pravni fakultet;
Svjetlana Đurđević, Prirodno-matematički fakultet;
Dubravko Vučković, Prirodno-matematički fakultet;
Danica Amidžić, Tehnološki fakultet;
Jelena Babić, Tehnološki fakultet;
Jelena Bjelovuk, Filozofski fakultet;
Kristina Mirnić, Filozofski fakultet;
Tijana Ilić, Filozofski fakultet;
Branka Medić, Filozofski fakultet;
Nedeljko Jović, Šumarski fakultet;
Vladimir Jakovljević, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta;


2004. godina
Nenad Malešević, Akademija umjetnosti;
Ljubica Katanić, Akademija umjetnosti;
Miodrag Manojlović, Akademija umjetnosti;
Željko Jelić, Akademija umjetnosti;
Marina Radulj, Arhitektonsko-građevinski fakultet;
Dragana Švraka, Ekonomski fakultet;
Jagoda Pejaković, Ekonomski fakultet;
Dalibor Tomaš, Ekonomski fakultet;
Darko Tomaš, Ekonomski fakultet;
Dragana Korda, Elektrotehnički fakultet;
Zoran Janković, Mašinski fakultet;
Dragana Prodanović, Medicinski fakultet;
Biljana Lolić, Poljoprivredni fakultet;
Duško Glodić, Prirodno-matematički fakultet;
Duško Bogdanić, Prirodno-matematički fakultet;
Ivana Đurić, Prirodno-matematički fakultet;
Marina Mršić, Prirodno-matematički fakultet;
Slaven Filipović, Prirodno-matematički fakultet;
Nataša Lakić, Tehnološki fakultet;
Ljiljana Milanović, Filozofski fakultet;
Mirela Simić, Filozofski fakultet;
Verica Bratić, Filozofski fakultet;
Dijana Miličić, Filozofski fakultet;
Nevena Vučen, Filozofski fakultet;
Olivera Petrović, Filozofski fakultet;
Dragan Stojičić, Šumarski fakultet;
Predrag Burgić, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta;


2005. godina
Igor Paspalj, Akademija umjetnosti;
Zoran Letić, Arhitektonsko-građevinski fakultet;
Biljana Bogićević, Ekonomski fakultet;
Kemal Hajvazović, Elektrotehnički fakultet;
Biljana Đudurović, Mašinski fakultet;
Bojan Tomanić, Medicinski fakultet;
Lidija Tomić, Poljoprivredni fakultet;
Milana Vukojević, Pravni fakultet;
Trivo Jelisavac, Prirodno-matematički fakultet;
Dragana Marić, Tehnološki fakultet;
Magdalena Došlov, Filozofski fakultet;
Jelena Marčeta, Šumarski fakultet;
Saša Jovanović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta;


2006. godina
Milan Krajnović, Akademija umjetnosti;
Ilija Soldat, Arhitektonsko-građevinski fakultet;
Ljubica Rađenović, Ekonomski fakultet;
Igor Timarac, Elektrotehnički fakultet;
Ranko Radonjić, Mašinski fakultet;
Dejana Anušić, Medicinski fakultet;
Branimir Nježić, Poljoprivredni fakultet;
Nevena Metlar, Pravni fakultet;
Boris Marjanović, Prirodno-matematički fakultet;
Zora Jandrić, Tehnološki fakultet;
Gorana Tešanović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta;
Andreja Marić, Filozofski fakultet;
Marijana Kapović, Šumarski fakultet;


2007. godina
Gordana Savić, Akademija umjetnosti;
Dragana Hrkić, Arhitektonsko-građevinski fakultet;
Dragan Gligorić, Ekonomski fakultet;
Dino Kosić, Elektrotehnički fakultet;
Branislav Sredanović, Mašinski fakultet;
Dušan Bilbija, Medicinski fakultet;
Marinko Vekić, Poljoprivredni fakultet;
Jovana Pušac, Pravni fakultet;
Slavko Brdar, Prirodno-matematički fakultet;
Jelena Janković, Tehnološki fakultet;
Monika Valandro, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta;
Danijela Stanišić, Filozofski fakultet;
Vladimir Petković, Šumarski fakultet;


2008. godina
Milica Tošić, Akademija umjetnosti;
Ivana Ćurguz, Arhitektonsko-građevinski fakultet;
Marija Jokić, Ekonomski fakultet;
Nevena Antešević, Elektrotehnički fakultet;
Milica Grahovac, Mašinski fakultet;
Nebojša Mihajlica, Medicinski fakultet;
Branka Kostić, Poljoprivredni fakultet;
Stojana Kopanja, Pravni fakultet;
Milanka Janković, Prirodno-matematički fakultet;
Jelena Pratica, Tehnološki fakultet;
Kristina Pantelić, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta;
Danijela Antić, Filozofski fakultet;
Tatjana Marković, Filozofski fakultet;
Branislav Cvjetković, Šumarski fakultet;


2009. godina
Darija Gordić, Akademija umjetnosti;
Suzana Milić, Arhitektonsko-građevinski fakultet;
Denis Turkanovih, Ekonomski fakultet;
Ognjen Joldžih, Elektrotehnički fakultet;
Mile Gačih, Mašinski fakultet;
Nataša Bubić, Medicinski fakultet;
Maja Mirković, Poljoprivredni fakultet;
Milijana Lepir, Pravni fakultet;
Milan Vrućinih, Prirodno-matematički fakultet;
Dario Duvnjak, Rudarski fakultet;
Vladana Grabež, Tehnološki fakultet;
Dalibor Danilović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta;
Branka Štrbac, Filozofski fakultet;
Damir Mrđenović, Šumarski fakultet;


2010. godina
Biljana Ševa, Akademija umjetnosti;
Darko Antić, Arhitektonsko-građevinski fakultet;
Boris Bajić, Ekonomski fakultet;
Jasmina Smailović, Elektrotehnički fakultet;
Zoran Vujasin, Mašinski fakultet;
Boris Pančić, Medicinski fakultet;
Bojan Klječanin , Poljoprivredni fakultet;
Mirjana Bogunović, Pravni fakultet;
Nina Lujić, Prirodno-matematički fakultet;
Žarko Kovačević, Rudarski fakultet;
Zvjezdana Pejić, Tehnološki fakultet;
Svetislav Lazić, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta;
Tamara Kajtez, Fakultet političkih nauka;
Tamara Bijelić, Filozofski fakultet;
Nevena Radulović, Filološki fakultet;
Slađana Đurica, Šumarski fakultet;


2011. godina
Vedrana Stojić, Akademija umjetnosti;
Miroslav Malinović, Arhitektonsko-građevinski fakultet;
Matea Zlatković, Ekonomski fakultet;
Mladen Veletić, Elektrotehnički fakultet;
Boško Baćić, Mašinski fakultet;
Sanja Bundalo, Medicinski fakultet;
Vesna Despot, Poljoprivredni fakultet;
Jelena Vukadinović, Pravni fakultet;
Tamara Padežanin, Prirodno-matematički fakultet;
Igor Šurlan, Rudarski fakultet;
Nataša Đurica, Tehnološki fakultet;
Nemanja Zlojutro, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta;
Draga Gajić, Fakultet političkih nauka;
Saša Karanović, Filozofski fakultet;
Danijel Dojčinović, Filološki fakultet;
Željko Kecman, Šumarski fakultet;


2012. godina
Dejan Janković, Akademija umjetnosti;
Slavko Vasiljević, Arhitektonsko-građevinski fakultet;
Bobana Čegar, Ekonomski fakultet;
Siniša Vuković, Elektrotehnički fakultet;
Indir Mujanić, Mašinski fakultet;
Goran Arlov, Medicinski fakultet;
Anja Ćosić, Poljoprivredni fakultet;
Dejan Pilipović, Pravni fakultet;
Marko Ivanišević, Prirodno-matematički fakultet;
Radmila Kotaran, Rudarski fakultet;
Ivana Nedić, Tehnološki fakultet;
Oliver Krička, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta;
Stevan Salatić, Fakultet političkih nauka;
Lana Vujaković, Filozofski fakultet;
Mirjana Vajkanović, Filološki fakultet;
Daliborka Kerezović, Šumarski fakultet;
Jovana Samopjan, Visoka škola unutrašnjih poslova;


2013. godina
Sanja Bobrek, Akademija umjetnosti;
Božana Baćić, Arhitektonsko-građevinski fakultet;
Zvjezdana Bošnjak, Ekonomski fakultet;
Đorđe Lekić, Elektrotehnički fakultet;
Bojan Maljurić, Mašinski fakultet;
Milica Gajić, Medicinski fakultet;
Zorana Popović, Poljoprivredni fakultet;
Irena Radić, Pravni fakultet;
Marko Đukanović, Prirodno-matematički fakultet;
Vladimir Banović, Rudarski fakultet;
Anđelka Vuković, Tehnološki fakultet;
Dragana Misita, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta;
Borislav Vukojević, Fakultet političkih nauka;
Gordana Lovrić, Filozofski fakultet;
Branka Biljanović, Filološki fakultet;
Slavica Pjekni, Šumarski fakultet;
Gordana Šakotić, Visoka škola unutrašnjih poslova;


2014. godina
Saša Tatić, Akademija umjetnosti;
Gordana Jakovljević, Arhitektonsko - građevinsko -
geodetski fakultet;
Valentina Vukotić, Ekonomski fakultet;
Filip Savić, Elektrotehnički fakultet;
Milica Predragović, Mašinski fakultet;
Darko Depčinski, Medicinski fakultet;
Đurađ Hajder, Poljoprivredni fakultet;
Sanja Lepir, Pravni fakultet;
Slobodan Gnjato, Prirodno-matematički fakutlet;
Aleksandar Lukić, Rudarski fakultet;
Mirela Zelenković, Tehnološki fakultet;
Dijana Radović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta;
Aleksandra Crnogorac, Fakultet političkih nauka;
Nikola Čvorović, Filozofski fakultet;
Nevena Popović, Filološki fakultet;
Đorđije Milanović, Šumarski fakultet;
Danica Gnjatović, Visoka škola unutrašnjih poslova.