Navigacija

Katalog izdanja

Naziv  Biologija gljiva
Izdavač/suizdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99955-21-72-1
Autori Svjetlana Lolić
Tip knjige univerzitetski udžbenik
Godina 2018
Broj strana 225

Naziv  Javna bezbjednost
Izdavač/suizdavač Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99976-756-3-7
Autori Dragomir Jovičić i Gojko Šetka
Tip knjige monografija
Godina 2020
Broj strana 305

Naziv  Procjena nutritivnog statusa krava na osnovu rezultata analize hemijskog sastava mlijeka
Izdavač/suizdavač Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99938-93-74-5
Autori Đorđe Savić
Tip knjige Monografija
Godina 2021
Broj strana 123

Naziv  Štiglic u avikulturi
Izdavač/suizdavač Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99938-93-76-9
Autori Đorđe Savić
Tip knjige monografija
Godina 2021
Broj strana 352

Naziv  Kontrola nad radom policije
Izdavač/suizdavač Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99976-756-7-5
Autori Dragomir Jovičić
Tip knjige univerzitetski udžbenik
Godina 2021
Broj strana 235

Naziv  Osobenosti tretmana forme koncerta i simfonije u djelima Vojina Komadine
Izdavač/suizdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99976-38-57-1
Autori Ozrenka Bjelobrk Babić
Tip knjige monografija
Godina 2021
Broj strana 232

Naziv  Malozagađujuće tehnologije i čistija proizvodnja
Izdavač/suizdavač Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99938-54-93-7
Autori Saša Papuga
Tip knjige osnovni udžbenik
Godina 2022
Broj strana 222

Naziv  Fiziologija domaćih životinja I
Izdavač/suizdavač Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99938-93-91-2
Autori Đorđe Savić
Tip knjige univerzitetski udžbenik
Godina 2023
Broj strana 320

Naziv  Fiziologija domaćih životinja II
Izdavač/suizdavač Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99938-93-92-9
Autori Đorđe Savić
Tip knjige univerzitetski udžbenik
Godina 2023
Broj strana 303

Naziv  Opšta fitofarmacija
Izdavač/suizdavač Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99938-93-87-5
Autori Siniša Mitrić
Tip knjige univerzitetski udžbenik
Godina 2023
Broj strana 324

Naziv  Algologija
Izdavač/suizdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99976-86-10-7
Autori Svjetlana Lolić
Tip knjige univerzitetski udžbenik
Godina 2023
Broj strana 184

Naziv  Inženjerstvo eksploziva i eksplozivnih materija
Izdavač/suizdavač Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99976-976-8-4
Autori Saša Mićin Borislav Malinović
Tip knjige univerzitetski udžbenik
Godina 2023
Broj strana 342

Naziv  Kompanijsko pravo - pravo privrednih subjekata
Izdavač/suizdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99976-54-17-5
Autori Zoran Vasiljević i Vuk Radović
Tip knjige univerzitetski udžbenik
Godina 2023
Broj strana 645

Naziv  Laboratorijske vježbe iz Termodinamike
Izdavač/suizdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 987-99976-86-12-1
Autori Dragana Malivuk Gak
Tip knjige univerzitetski udžbenik
Godina 2023
Broj strana 100

Naziv  Nauka o policiji
Izdavač/suizdavač Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99976-976-7-7
Autori Dragomir Jovičić
Tip knjige univerzitetski udžbenik
Godina 2023
Broj strana 393

Naziv  Organizacija i nadležnost policije
Izdavač/suizdavač Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99976-976-5-3
Autori Dragomir Jovičić i Gojko Šetka
Tip knjige univerzitetski udžbenik
Godina 2023
Broj strana 349

Naziv  Srbi u vremenu i prostoru: osnove nacionalne istorije
Izdavač/suizdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99976-38-75-5
Autori Dragiša D. Vasić
Tip knjige univerzitetski udžbenik
Godina 2023
Broj strana 253

Naziv  Zdravstvena zaštita životinja
Izdavač/suizdavač Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99938-93-97-4
Autori Đorđe Savić
Tip knjige univerzitetski udžbenik
Godina 2024
Broj strana 297

Naziv  Ekologija mikroorganizama
Izdavač/suizdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99976-86-19-0
Autori Svjetlana Lolić
Tip knjige univerzitetski udžbenik
Godina 2024
Broj strana 181