Navigacija

Katalog studijskih programa

Naziv Institucija Tip studija Jezik ESPB
ZAJEDNIČKA GODIŠTA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Matematika i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Romanistika Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Upravljanje šumskim resursima na prirodnim osnovama Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Energetska efikasnost u zgradarstvu Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Master zdravstvenih studija Medicinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Fizičko vaspitanje i sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Poslovna ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE 4 (PD) 1995 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Arhitektura i urbanizam Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
NIJE DEFINISAN Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Studijski program Visoke škole Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 180.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Međunarodno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Metodika nastave stranih jezika i književnosti Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Medicina - engleski jezik Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) engleski
Sestrinstvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ruski i srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Poljoprivredne nauke Poljoprivredni fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Tehničko vaspitanje i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Medicinsko laboratorijska dijagnostika Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Fizioterapija Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTROENERGETSKI Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ELEKTRONIKA PD 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Biljne nauke Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
Građansko pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Grafičko inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I INFORMATIKA 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Rudarstvo Rudarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Prerada drveta Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Krivično pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Aktuarstvo Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Pravo Pravni fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Medicina Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Elektroenergetski i industrijski sistemi Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 180.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Tekstilno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 60.0
Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Doktorske studije društvenih nauka Fakultet političkih nauka Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Master studije Pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Medijacija u socijalnom radu Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Farmacija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 300.0
Babištvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Informaciono-komunikacione tehnologije Elektrotehnički fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Konstrukciono mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Sportske nauke Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa Srpski 180.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Političke nauke Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Njemački jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Hemijsko inženjerstvo i tehnologije - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Psihologija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 180.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
International Master in Business and Administration (MBA) Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
Elektroenergetika i automatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Doktorske studije Filologije (jezik i književnost) Filološki fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski
Medicina Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Animalna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Fizika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biljna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 180.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Psihologija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
Era Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 10.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA 4 (PD) 1995 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Biomedicinske nauke Medicinski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Elektroenergetski i industrijski sistemi Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
RAČUNARSKA TEHNIKA i INFORMATIKA 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Finansije, bankarstvo i osiguranje Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Hemijsko inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Prehrambeno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Finansije i revizija javnog sektora Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Predškolsko vaspitanje Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
Njemački jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Italijanski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Sanitarno inženjerstvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
RAČUNARSTVO I INFORMATIKA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Biologija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Biologija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Opšti nastavnički Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Radno i socijalno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Poslovno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Rudarsko i geološko inženjerstvo Rudarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Francuski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Upravljanje šumskim resursima na prirodnim osnovama Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
RAČUNARSKA TEHNIKA 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Dentalna medicina Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
Primijenjena sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Animalna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 180.0
Građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Ekonomija i poslovno upravljanje Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Industrijsko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Menadžment u turizmu i hotelijerstvu Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Sinologija Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Tekstilno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA 1989 Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Državno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Upravno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
ELEKTROENERGETSKI I INDUSTRIJSKI SISTEMI Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Radiološka tehnologija Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Industrijsko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Međunarodna ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Pravno-istorijske studije Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Ruski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Opšti nastavnički Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Upravljanje kulturnim nasljeđem i kulturnim turizmom Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Doktorske studije Pravo Pravni fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
Poslovna informatika Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo – Saobraćajno Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
Pedagogija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Matematika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0