Navigacija

Katalog studijskih programa

Naziv Institucija Tip studija Jezik ESPB
NIJE DEFINISAN Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biljne nauke Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
ZAJEDNIČKA GODIŠTA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Biotehnološko prehrambeni Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Grafičko inženjerstvo - 180 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Medicina Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
International Master in Business and Administration (MBA) Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Predškolsko vaspitanje Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Era Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 10.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Građansko pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Elektroenergetika i automatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Geološko inženjerstvo Rudarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Socijalni rad - dokvalifikacija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 120.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA 1989 Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Državno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Upravno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Istorija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Upravljanje šumskim resursima na prirodnim osnovama Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Dentalna medicina Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Metodika nastave stranih jezika i književnosti Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Metodika razredne nastave Filozofski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Matematika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Animalna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Grafičko inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Informaciono-komunikacione tehnologije Elektrotehnički fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Elektroenergetski i industrijski sistemi Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biologija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
ELEKTROENERGETSKI I INDUSTRIJSKI SISTEMI Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Industrijsko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Tekstilno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 60.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Političke nauke Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Opšti nastavnički Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Matematika i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Tehničko vaspitanje i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Matematika i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa
Sportske nauke Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa Srpski 180.0
Stomatologija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad-2000 Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Radno i socijalno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Italijanski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE 4 (PD) 1995 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Fizičko vaspitanje i sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo – Saobraćajno Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Političke nauke Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ruski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Poslovno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Žurnalistika Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Biologija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Francuski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Babištvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Prehrambeno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Medijacija u socijalnom radu Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Tekstilno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 120.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 60.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Međunarodno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Filozofija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Njemački jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
RAČUNARSTVO I INFORMATIKA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Hemijska tehnologija Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Opšti nastavnički Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Biljna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Predškolsko vaspitanje Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Industrijsko inženjerstvo i menadžment Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Ruski i srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Energetska efikasnost u zgradarstvu Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Doktorske studije društvenih nauka Fakultet političkih nauka Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Upravljanje šumskim resursima na prirodnim osnovama Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Upravljanje kulturnim nasljeđem i kulturnim turizmom Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Industrijsko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
RAČUNARSKA TEHNIKA i INFORMATIKA 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Psihologija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Hemijsko inženjerstvo i tehnologije - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Poslovna ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Hemijsko inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 185.0
Žurnalistika-1998 Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Aktuarstvo Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Elektroenergetski i industrijski sistemi Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Rudarstvo Rudarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Krivično pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I INFORMATIKA 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Primijenjena sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Konstrukciono mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Radiološka tehnologija Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Francuski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Poljoprivredne nauke Poljoprivredni fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prerada drveta Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Istorija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Tekstilno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Pravo Pravni fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Studijski program Visoke škole Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 180.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Sestrinstvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Pedagogija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Italijanski jezik i književnost i srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Doktorske studije Filologije (jezik i književnost) Filološki fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Doktorske studije Pravo Pravni fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Finansije i revizija javnog sektora Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Psihologija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Rudarsko i geološko inženjerstvo Rudarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Industrijsko ineženjerstvo i menadžment Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Poslovna informatika Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Studijski program Matematika i informatika - 180 ECTS Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Njemački jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Sanitarno inženjerstvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Animalna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Tekstilno inženjerstvo - 180 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Farmacija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 300.0
Biomedicinske nauke Medicinski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa
Arhitektura i urbanizam Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Master zdravstvenih studija Medicinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Menadžment u turizmu i hotelijerstvu Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Master studije Pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa Srpski 180.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Pravno-istorijske studije Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Pedagogija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Savremena filozofija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Fizika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Međunarodna ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Medicinsko laboratorijska dijagnostika Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA 4 (PD) 1995 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Fizioterapija Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Fizika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTRONIKA PD 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Farmacija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 300.0
Finansije, bankarstvo i osiguranje Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekonomija i poslovno upravljanje Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Italijanski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ELEKTROENERGETSKI Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Francuski jezik i književnosti i latinski jezik Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0