Navigacija

Kancelarija prorektora

Prof. dr Milica Balaban

Prorektor za nastavu, studentska pitanja i kvalitet

Telefon +387 51 321 175
E-pošta prorektor.nastava@unibl.org
milica.balaban@pmf.unibl.org
 

Mirjana Predić
Viši stručni saradnik za nastavu i studentska pitanja

Telefon +387 51 321 489
E-pošta mirjana.predic@unibl.org

Dijana Bilanović
Viši stručni saradnik za osiguranje kvaliteta

Telefon +387 51 321 182
E-pošta dijana.bilanovic@unibl.org