Navigacija

Kancelarija prorektora

Prorektor

Prof. dr Aleksandar Ostojić
Prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj

Telefon +387 51 321 172
E-pošta prorektor.nir@unibl.org
aleksandar.ostojic@agro.unibl.org

Mr Dragana Radulović
Viši stručni saradnik za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta

Telefon +387 51 321 173
E-pošta dragana.radulovic@unibl.org

Aleksandra Stojković
Viši stručni saradnik za izdavačku djelatnost

Telefon +387 51 321 277
E-pošta aleksandra.stojkovic@unibl.org