Navigacija

Institut za genetičke resurse

Institut za genetičke resurse osnovan je zbog potrebe postojanja institucionalnog i pravnog okvira za aktivnosti iz oblasti očuvanja i održivog korišćenja genetičkih resursa u Republici Srpskoj.

Formalna inicijativa za formiranje Instituta za genetičke resurse pokrenuta je odlukom Narodne skupštine Republike Srpske br. 01-936/09 od 10. juna 2008. godine. Ovom je odlukom, naime, usvojen Program očuvanja biljnih genetičkih resursa Republike Srpske.

Institut za genetičke resurse osnovan je kao organizaciona jedinica u sastavu Univerziteta u Banjoj Luci. Odlukom o osnivanju, Institutu su na korišćenje dodijeljeni zemljište i objekti na lokaciji Univerzitetske botaničke bašte. Tokom 2009. i 2010. godine obavljena je neophodna sanacija i dogradnja objekata za potrebe banke gena i laboratorijskih cjelina Instituta, nabavka laboratorijskog namještaja te usavršavanje kadra.

Ustanova je osnovana kao naučnoistraživački institut u sastavu Univerziteta, u skladu s propisima iz oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti. 
Rješenje o odobrenju za rad i upis u Registar naučnoistraživačkih ustanova kod Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske donio je ministar nauke i tehnologije 24. februara 2009. godine.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci od 11. septembra 2009. godine Institut za genetičke resurse upisan je u sudski registar kao organizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci.

Registrovan je u Poreskoj upravi Ministarstva finansija Republike Srpske i upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka.

Institut je postao tehnički operativan i zvanično otvoren za rad u septembru 2010. godine.

Od 2012. godine, nakon proglašenja kampusa „Univerzitetski grad” zaštićenim područjem VI IUCN kategorije, Institut obavlja dvije osnovne djelatnosti: prva je održavanje republičke banke genetičkih resursa i koordinacija programa u očuvanju, kolekcionisanju, karakterizaciji i evaluaciji genetičkih resursa, a druga je upravljanje zaštićenim područjem i održavanje parka, botaničke bašte i drugih zelenih površina u Univerzitetskom gradu. 

Institut za genetičke resurse od osnivanja ima dvije podorganizacione jedinice: 

1. Centar za biodiverzitet
2. Centar za održivo korišćenje genetičkih resursa 

Centar za biodiverzitet odgovoran je za aktivnosti usmjerene prema osnovnim i primijenjenim istraživanjima, a Centar za održivo korišćenje genetičkih resursa odgovoran je za aktivnosti usmjerene prema tehnološkom razvoju, inovativnosti, regionalnom i ukupnom društveno-ekonomskom održivom razvoju, kao i primjeni naučnih i stručnih rezultata u praksi. U okviru Centra za biodiverzitet smještena je Banka gena Republike Srpske.

Institut za genetičke resurse upisan je u Registar proizvođača jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća, vinove loze i višegodišnjih ukrasnih biljaka – trajnica, žbunova, ruža, jorgovana, šimširike i ostalih vrsta koje nisu na listi šumskog drveća, hibrida i sorti. Institut je upisan i u registar uvoznika sadnog materijala, čime je stekao pravo na uvoz predosnovnog, osnovnog, sertifikovanog i standardnog sadnog materijala koji ima sertifikat o proizvodnji sadnog materijala i dokument o zdravstvenom stanju, izdate od nadležnog organa zemlje izvoznice. Institut je upisan i u Registar proizvođača reproduktivnog sadnog materijala šumskog drveća. Ovim rješenjem Institut je dobio pravo da se bavi proizvodnjom sjemena žitarica, industrijskog, krmnog, povrtarskog, ljekovitog, aromatičnog, začinskog bilja, cvijeća, krtola, lukovica i češnjeva. Institut za genetičke resurse ovlašćen je za rad ispitne i referentne fitosanitarne laboratorije u organizovanju i sprovođenju poslova od javnog interesa u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja bilja. Institut za genetičke resurse ima bogat portfolio sporazuma o saradnji i aktivnu kooperaciju sa relevantnim institucijama i ustanovama iz zemlje, okruženja, ali i na globalnom nivou. Izdvaja se, svakako, učešće u ECP GR – Evropskom kooperativnom programu za očuvanje biljnih genetičkih resursa, potom članstvo u Evropskoj banci gena (AEGIS), kao i saradnja sa Kraljevskim norveškim ministarstvom za poljoprivredu i hranu, a koja se odnosi na depozit sjemena u Svjetski trezor sjemena na Svalbard.

Institut, u saradnji sa Poljoprivrednim i Prirodno-matematičkim fakultetom, od 2014. godine izvodi nastavu na kombinovanom studijskom programu drugog ciklusa Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa.

Telefon +387 51 348 080
Faks +387 51 348 089
Veb-sajt www.igr.unibl.org
E-pošta info@igr.unibl.org
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Direktor Marina Antić

Slike

  • /uploads/attachment/strana/92/botanicka_1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/92/kampus.botanicka.jpg
  • /uploads/attachment/strana/92/kampus.jpg
  • /uploads/attachment/strana/92/_VFO4349.jpg