Navigacija

Akademska 2016/17. godina

Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2016/2017. godinu 

Odluka o izmjeni Troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2016/2017. godinu


Akademski kalendar za školsku 2016/2017. godinu


Odluka o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu I ciklusa studija i u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Odluka o izmjenama Odluke o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Odluka o visini školarine za redovne i vanredne studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2016/17. godinu

Termini održavanja prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci

Izvještaj o provedenom prvom upisnom roku za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I, II i III ciklusu studija za skolsku 2016.17_decembar

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I, II i III ciklusu studija za skolsku 2016.17_novembar

Odluka o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I, II i III ciklusu studija za školsku 2016/2017. godinu

Lista odgovornih nastavnika i saradnika na I ciklusu studija za školsku 2016/2017. godinu

Lista odgovornih nastavnika i saradnika na II ciklusu studija za školsku 2016/2017. godinu

Lista odgovornih nastavnika i saradnika na III ciklusu studija za školsku 2016/2017. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I, II i III ciklusu studija za školsku 2016/2017. godinu