Navigacija

Šta studirati na Univerzitetu u Banjoj Luci?

Budućim studentima Univerziteta u Banjoj Luci na raspolaganju je 16 fakulteta i Akademija umjetnosti sa 64 studijska programa I ciklusa studija, 66 programa II ciklusa i 16 studijskih programa III ciklusa studija. 


Katalog studijskih programa


Slike

 • /uploads/attachment/strana/347/01-au-23.jpg
 • /uploads/attachment/strana/347/3.jpg
 • /uploads/attachment/strana/347/4.jpg
 • /uploads/attachment/strana/347/7.jpg
 • /uploads/attachment/strana/347/9.jpg
 • /uploads/attachment/strana/347/10.jpg
 • /uploads/attachment/strana/347/11.jpg
 • /uploads/attachment/strana/347/14.jpg
 • /uploads/attachment/strana/347/06-med-23.JPG
 • /uploads/attachment/strana/347/15.jpg
 • /uploads/attachment/strana/347/07-agro-23.JPG
 • /uploads/attachment/strana/347/17.jpg
 • /uploads/attachment/strana/347/03-ef-23.jpg
 • /uploads/attachment/strana/347/05-mf-23.jpg
 • /uploads/attachment/strana/347/15-flf-23.JPG
 • /uploads/attachment/strana/347/08-pf-23.jpg
 • /uploads/attachment/strana/347/11-tf-23.jpg
 • /uploads/attachment/strana/347/14-ffvs-23.JPG