Navigacija

OGD19PNGIG - Praktična nastava iz geodezije i inženjerske geodezije

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Praktična nastava iz geodezije i inženjerske geodezije
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGD19PNGIG obavezan 6 0P + 6V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Geodetska metrologija. Inženjerska geodezija 1. Inženjerska geodezija 2. Položen ispit iz predmeta Geodetska metrologija, položen ispit iz predmeta Inženjerska geodezija 1 i položena dva računska kolokvijuma iz predmeta Inženjerska geodezija 2.
Ciljevi izučavanja predmeta
Praktičnim radom obučiti studenta za samostalan rad u geodetskim mrežama sa različitim vrstama geodetskih instrumenata. Sticanje praktičnih znanja o izvođenju geodetskih radova u inženjerstvu, kroz upoznavanje sa projektom geodetskih radova, izvođenjem terenskih radova predviđenih geodetskim projektom, analizom, obradom i izravnanjem mjerenih veličina i izradom elaborata izvršenih geodetskih radova.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Ishod predmeta: Studenti su osposobljeni da mogu samostalno izvoditi različite vrste geodetskih merenja u geodetskim mrežama. Na osnovu izvršenih merenja studenti formiraju elaborat. Nakon uspješnog završetka ovog predmeta student će biti u mogućnosti da praktično izvodi geodetske radove u inženjerstvu što podrazumjeva: izvršenje terenskih mjerenja, analizu i obradu podataka mjerenja, izravnanje rezultata mjerenja i izradu elaborata o realizaciji projekata geodetskih radova prema propisanoj metodoligiji i važećim propisima.
Sadržaj predmeta
Terenska merenja: nivelman visoke tačnosti, GNSS statička merenja, merenje dužina i zenitskih odstojanja, gravimetrijska merenja. Rekognosciranje geodetske mreže inženjerskog objekta. Mjerenje elementarnih veličina u mreži. Analiza tačnosti mjerenih veličina u geodetskoj mreži. Izravnanje geodetske mreže. Analitičko povezivanje inženjerskog objekta i geodetske mreže. Analitička razrada projekta geometrije objekta. Računanje elemenata za geodetsko obilježavanje geometrije objekta. Proračun tačnosti geodetskog obilježavanja geometrije objekta. Geodetsko obilježavanje geometrije objekta. Geodetska kontrola geometrije inž. objekta - terenska kontrolna mjerenja, izravnanje kontrolnih mjerenja,testiranje hipoteza (pripadnost tačaka geometrijskoj figuri). Geodetski radovi za potrebe rekostrukcije puta - terenska mjerenja polarnom metodom, detaljnim nivelmanom i GNSS mjerenja, obrada podataka mjerenja i izrada odgovarajuće geodetske podloge. Geodetska mjerenja za potrebe geodetskog osmatranja objekta i tla.
Metode izvođenja nastave
Rad na terenu i kancelarijska obrada rezultata merenja. Terenski rad studenta sa raznorodnom geodetskom opremom (totalna mjerna stanica, nivelir, GNSS) uz stalno praćenje nastavnika i saradnika, povremene kosultacije oko obrade podataka mjerenja odgovarajućim sofverskim alatima i izrade elaborta praktične nastave u odgovarajućem računskom centru (kabinetu).
Literatura
  1. Mrkić, R.: Geodetska metrologija, Naučna knjiga, Beograd, 1991.
  2. Vaniček P. & Krakiwsky E.: Geodezija - koncepti, Savez geodeta Srbije, 2005.
  3. Muminagić, A.: Viša geodezija II, Naučna knjiga, Beograd, 1987.
  4. Blagojević, D.: Uvod u satelitsku geodeziju, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2014.
  5. Ašanin, S. i dr.: Zbirka odabranih zadataka iz inženjerske geodezije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2007.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Elaborat praktične nastave. Rad na terenu. Završni ispit.