Navigacija

Dejana Savić, ma
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
051/319-142
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za organsku hemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Organska hemija asistent 29. oktobar 2020.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C16HEM004 Hemijski zagađivači hrane i vode
2C16HEM005 Hemijska analiza hrane
2C16HEM008 Sinteza i karakterizacija polimera
Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS219 Hemija
1C07HOS396 Organska hemija 1
1C07HOS400 Organska hemija 2
1C13EOS189 Organska hemija
1C16HNS405 Organska hemija 3
1C16HOS1102 Hromatografske metode
1C16HOS1106 Primjenjena organska hemija
1C16HOS1107 Nomenklatura organskih jedinjenja
1C16HOS1117 Hemija sintetičkih polimera
1C16HOS1118 Organske sinteze
1C16HOS396 Organska hemija 1
1C16HOS400 Organska hemija 2
1C16HOS461 Teorijska organska hemija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Determination of bisphenol A traces in water samples from the Vrbas River and its tributaries, Bosnia and Herzegovina

  DOI https://doi.org/10.2298/JSC211001098S
  Časopis JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY
  Godina 2022
  Autori Dajana Savić, Milica Balaban, Nebojša Pantelić, Dejana Savić, Mališa Antić, Radoslav Dekić i Vesna Antić
  Volumen 87
  Strana od 109
  Strana do 119
  Veb adresa https://shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/11238

Radovi sa skupova

  The Influence of Agricultural Activity on the River Sediments of the Ukrina River

  Naučni skup 23rd European Meeting on Environmental Chemistry
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2023
  Autori Dejana Savić, Sanja Pržulj, Marko Ivanišević, Goran Trbić i Milica Balaban
  Strana od 31
  Veb adresa https://emec23.com/wp-content/uploads/2023/12/EMEC23-Book-of-Abstracts.pdf

  Examination of the Potential of Using By-Products of Beer Production in the Food and Pharmaceutical Industry

  Naučni skup Contemporary Materials
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2023
  Autori Dejana Savić, Sanja Pržulj, Vesna Antić, Mališa Antić i Milica Balaban
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/SM2023/PROGRAM_RADA_SM_2023.pdf

  ASSESSMENT OF THE PRESENCE SOME ORGANIC POLLUTANTS IN AGRICULTURAL SOIL BY CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS

  Naučni skup XIV CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2022
  Autori Aleksandra Mikić, Adriana Modrušan, Nina Savić, Dejana Savić, Sanja Pržulj i Milica Balaban
  Strana od 35
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/home/digital-library/book-of-abstracts/

  Acrylamide Content in Cookies Based on Spelt Flour and Beetroot Powder

  Naučni skup 22nd European Meeting on Environmental Chemistry, EMEC22
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2022
  Autori S. Mitrevski, Dajana Savić, Dejana Savić, Nebojša Pantelić, Milica Balaban, J. Laličić-Petronijević i Vesna Antić
  Strana od 131
  Strana do 131

  Micro Liquid-Liquid Extraction-Gas Chromatography-Mass Spectrometry Method for the Analysis of Bisphenol A in River Water Samples

  Naučni skup 21st European Meeting on Environmental Chemistry, EMEC21
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2021
  Autori Milica Balaban, Dajana Savić, Nebojša Pantelić, Mališa Antić, Dejana Savić, Radoslav Dekić i Vesna Antić
  Strana od 104

  The level of macroelements (Na, K, Mg, Ca) in canned meat products from Serbia

  Naučni skup 7th International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry”
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2021
  Autori Dejana Savić, Branislav Stojanović, Saša Janković, Mališa Antić, Zdenka Stojanović, Milica Balaban i Vesna Antić
  Veb adresa https://eem.tfzv.ues.rs.ba/

Projekti

Sinteza polimernih kompatibilizatora i modifikatora za reciklirane termoplastične kompozite ojačane otpadnim termoreaktivnim smolama

ilj ovog projekta je razvoj oligomernih i polimernih aditiva koji bi omogućili efikasnije miješanje i fabrikaciju kompozita koji se sastoje od dvije praktično nekompatibilne vrste materijala: mljevenih termoreaktivnih recikliranih materijala koji potiču od otpadnih lopatica (1) u matricama od različitih termoplastičnih polimera...

Broj projekta 1259094
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Nikola Damjanović, ma
prof. dr Dijana Jelić
Dejana Savić, ma
mr Sanja Pržulj
prof. dr Saša Zeljković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2024.
Završetak projekta 01.05.2026.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM

Unapređenje kvaliteta nastave hemije u stručnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Cilj CHEMTEACH projekta je unaprijediti nastavu hemije kroz obrazovanje i obuku nastavnika hemije u srednjem stručnom obrazovanju Bosni i Hercegovini transferom znanja iz srednjih stručnih škola hemijske struke u Evropskoj uniji. Prvi dio projekta je usmjeren na obuku nastavnika srednjih škola uz korišćenje multimedijalnih alata u nastavnom procesu...

Broj projekta 1259085
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim prof. dr Saša Zeljković
mr Sanja Pržulj
Dragana Gajić, ma
Dejana Savić, ma
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.12.2023.
Završetak projekta 31.12.2026.
Vrijednost projekta 119305.0 BAM

Multidisciplinarni pristup kao podrška proširenju sirovinske baze domaćeg proizvođača hrane

Cilj ovog istraživanja je doprinos razvoju održivog i bezbjednog sistema navodnjavanja na poljoprivrednom zemljištu parcelama u Donjim Štrpcima, koje je Ugovorom o koncesiji dodijeljeno Kompaniji „Mladegs-Pak“ d.o.o. Prnjavor kao doprinos uspostavljanju rentabilne i održive proizvodnje zdravstveno ispravnog povrća za proizvodnju hrane i začina...

Broj projekta 1259064
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim doc. dr Slobodan Gnjato
Mirela Boroja, ma
Željka Ostojić
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
mr Marko Ivanišević
prof. dr Mališa Antić
prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Goran Trbić
Dejana Savić, ma
mr Sanja Pržulj
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 11.04.2024.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Ker4Care - Bioaktivna jedinjenja bazirana na poljoprivredno-prehrambenim i tekstilnim proizvodima, namenjena za proizvode za njegu kože

Radi se o projektu podrške Ministarstva NTVOID, aplikacijama na program Horizont2020. Ovaj projekat je imao visokih 12 bodova na aplikaciji gdje je trashhold bio 10 bodova. Međutim, kako nije prošao u proces finansiranja u tom fondu, Ministarstvo NTVOID podržava pripremu nove aplikacije koja je u toku. Kupovinu uređaja nano-predilice je, naprotiv, finansiralo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Na ovom uređaju će biti izvršene probe korišćenja enzimskih rastvarača keratina...

Broj projekta 1259061
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim prof. dr Milica Balaban
doc. Anđela Pepić
Dejana Savić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.11.2022.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Ambasadori za važnost sirovina u školama 4.0

RM@Schools-4 je inovativan program koji naučno obrazovanje i karijeru u oblasti sirovina čini privlačnim za mlade. Ambasadori sirovina (stručnjaci za neka pitanja vezana za sirovine i obučeni nastavnici) predlažu školama aktivno učenje uključivanjem učenika u eksperimente sa praktičnim obrazovnim kompletima vezanim za sirovine, vode ih na ekskurzije u industriji i omogućuju im učešće u aktivnostima za širenja nauke...

Broj projekta 1259057
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Dragana Stević, ma
Dragana Gajić, ma
prof. dr Milica Balaban
Sunčica Sukur
mr Sanja Pržulj
Dejana Savić, ma
prof. dr Goran Trbić
prof. dr Smiljana Paraš
Finansijer EIT RAW MATERIALS
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 135584.0 BAM

Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja

U okviru projekta "Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja" najprije će se sintetisati i potpuno okarakterisati multifunkcionalni PDMS pretpolimeri sa završnim epoksidnim grupama, koji su pogodan početni materijal za sintezu tzv. zvjezdastih struktura, a zatim će biti ispitana njihova aplikativnost kao aditiva u solarnim ćelijama...

Broj projekta 1259054
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Željka Ostojić
Nemanja Koljačić
Dejana Savić, ma
prof. dr Vesna Antić
Mirela Boroja, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 31.10.2020.
Završetak projekta 26.01.2024.
Vrijednost projekta 17000.0 BAM