Navigacija

Dragana Stević, ma

Projekti

Strukturna ispitivanja sa probama kompatibilnosti domaćih ugljeva za proizvodnju grafen oksida metodom elektrohemijske eksfolijacije

“C2G” projekat će se baviti sistematskom studijom kvaliteta domaćih ugljeva sa različitih lokacija primjenom savremenih tehnika, a u svrhu procjene njihove upotrebljivosti za proizvodnju grafen oksida metodom elektrohemijske eksfolijacije. Rezerve uglja u našoj zemlji prelaze 1 milijardu tona (samo Ugljevički bazen posjeduje preko 400 miliona tona rezervi). Ugalj kao resurs je u savremenom društvu kontroverzan...

Broj projekta 1259100
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Dragana Stević, ma
Jelena Vukalović, ma
Jovana Munjiza, ma
doc. dr Ljiljana Tankosić
Slađana Radivojević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.07.2024.
Završetak projekta 01.07.2025.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Nanotehnološke inovacije u lancu sekundarnih sirovina

Projekat je namijenjen pripremnom istraživnju za već podržanu aplikaciju sa međunarodnim konzorcijumom i to na programe Evropske Unije. Tema projekta jeste razvoj inovativnih kapaciteta u oblasti nanotehnologija, ali sa specifičnim osvrtom na sekundarne (otpadne) sirovine. Minimalan konzorcijum budućeg EU projekta je već potvrđen i uključuje univerzitete i nevladin sektor iz Bosne i Hercegovine, Grčke, Albanije, Srbije, Italije, Poljske, Bugarske te, Japana kao napredne azijske zemlje.

Broj projekta 1259075
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Dragana Stević, ma
Marija Stojaković
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.07.2023.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

Podrška MNTRVOID: Minerali u školama 4.0

rojekat je podrška Ministarstva za ostvarivanje dodate vrijednosti centralnom projektu koji finansira program Horizont Evropa. Radi se o programu koji razvija metode demonstracija hemije materijala u školskim uslovima i na taj način promoviše važnost održivosti lanaca sirovina u Evropi. Ove godine, finansijska podrška Ministarstva će biti iskorišćena za kupovinu poklon paketa školama u Republici a u toku radionica će biti potencirana tema domaćeg kaolina...

Broj projekta 1259070
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim doc. Anđela Pepić
Dragana Stević, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

MNRVOID podrška: Minerali u školama 4.0

Radi se o podršci MNTRVOID za projekat iz programa Horizont Evropa, koji se bavi promocijom nauka o materijalima i održivosti sirovinskih lanaca u Evropi. Centralni dio projekta se realizuje sa širokim međunarodnim konzorcijumom ( https://rmschools.isof.cnr.it/ ). Uloga UNIBL jeste da razvije inovativne eksperimente iz oblasti nauka o materijalima i prezentuje ih u lako izvodljivoj formi u sistemu osnovnih i srednjih škola u Republici...

Broj projekta 1259062
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Dragana Stević, ma
doc. Anđela Pepić
prof. dr Milica Balaban
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.11.2022.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Ambasadori za važnost sirovina u školama 4.0

RM@Schools-4 je inovativan program koji naučno obrazovanje i karijeru u oblasti sirovina čini privlačnim za mlade. Ambasadori sirovina (stručnjaci za neka pitanja vezana za sirovine i obučeni nastavnici) predlažu školama aktivno učenje uključivanjem učenika u eksperimente sa praktičnim obrazovnim kompletima vezanim za sirovine, vode ih na ekskurzije u industriji i omogućuju im učešće u aktivnostima za širenja nauke...

Broj projekta 1259057
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Sunčica Sukur
Dragana Stević, ma
mr Sanja Pržulj
prof. dr Smiljana Paraš
Dragana Gajić, ma
Dejana Savić, ma
prof. dr Milica Balaban
prof. dr Goran Trbić
Finansijer EIT RAW MATERIALS
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 135584.0 BAM