Navigacija

Marija Stojaković

Projekti

Duboke tehnologije u naukama o materijalima: potencijal za "zelene" inovacije i preduzetništvo na balkanskim visokoškolskim ustanovama

Projekat DeepGreenInno će doprinijeti Evropskoj inicijativi za duboke tehnološke talente kroz izgradnju kapaciteta 5 partnerskih visokoškolskih institucija u zemljama istočne i jugoistočne Evrope (2 u Bosni i Hercegovini, 1 u Srbiji, 1 u Bugarskoj i 1 u Albaniji). Povećanje inovativnih kapaciteta u tehnologijama zelenih materijala, zelenoj hemiji i zaštiti životne sredine u vezi sa lancem eksploatacije materijala je srž projekta...

Broj projekta 1259083
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim doc. dr Mihajlo Savić
Sunčica Sukur
Snježana Ratković
Marija Stojaković
Željka Ostojić
prof. dr Goran Trbić
Dragana Gajić, ma
Branka Trninić
Slađana Vasić
Finansijer EUROPEAN INSTITUTE FOR INOVATION AND TECHNOLOGU
Početak realizacije 31.05.2023.
Završetak projekta 31.07.2024.
Vrijednost projekta 199176.0 BAM

Nanotehnološke inovacije u lancu sekundarnih sirovina

Projekat je namijenjen pripremnom istraživnju za već podržanu aplikaciju sa međunarodnim konzorcijumom i to na programe Evropske Unije. Tema projekta jeste razvoj inovativnih kapaciteta u oblasti nanotehnologija, ali sa specifičnim osvrtom na sekundarne (otpadne) sirovine. Minimalan konzorcijum budućeg EU projekta je već potvrđen i uključuje univerzitete i nevladin sektor iz Bosne i Hercegovine, Grčke, Albanije, Srbije, Italije, Poljske, Bugarske te, Japana kao napredne azijske zemlje.

Broj projekta 1259075
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Dragana Stević, ma
Marija Stojaković
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.07.2023.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

MNTRVOID podrška: Aktovke za stvaranje regionalne inovacione mreže

Centralni projekat, finansiran od strane EIT RM će naročiti akcenat staviti na promociju bogatstva u aluminosilikatima u našoj Republici i cijeloj zemlji. Naziv našeg koncepta u centralnom projektu je „Ja BiH vulkan“ što je igra riječi, asocirajući na to da je u Bosni i Hercegovini, u istočnom dijelu zemlje, prije više miliona godina djelovao ogroman vulkan koji je i odredio naša geološka bogatstva....

Broj projekta 1259071
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Marija Stojaković
doc. Anđela Pepić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Kohezija zelene hemije i zelenog preduzetništva sa inovacijama na zapadnobalkanskim visokoškolskim ustanovama

Projekat predstavlja podršku pripremi aplikacije pod nazivom: „Kohezija zelene hemije i zelenog preduzetništva sa inovacijama na zapadnobalkanskim visokoškolskim ustanovama“. Partneri sa kojima se priprema aplikacija su iz: Srbije, Bugarske, Grčke, Italije, Albanije, Inovacioni centar Banja Luka i Međunarodni univerzitet Sarajevo...

Broj projekta 1259069
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim doc. Anđela Pepić
Marija Stojaković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM