Navigacija

Željka Ostojić

Laborant/viši laborant - II-31
Prirodno-matematički fakultet

Projekti

Duboke tehnologije u naukama o materijalima: potencijal za "zelene" inovacije i preduzetništvo na balkanskim visokoškolskim ustanovama

Projekat DeepGreenInno će doprinijeti Evropskoj inicijativi za duboke tehnološke talente kroz izgradnju kapaciteta 5 partnerskih visokoškolskih institucija u zemljama istočne i jugoistočne Evrope (2 u Bosni i Hercegovini, 1 u Srbiji, 1 u Bugarskoj i 1 u Albaniji). Povećanje inovativnih kapaciteta u tehnologijama zelenih materijala, zelenoj hemiji i zaštiti životne sredine u vezi sa lancem eksploatacije materijala je srž projekta...

Broj projekta 1259083
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim doc. dr Mihajlo Savić
Sunčica Sukur
Snježana Ratković
Marija Stojaković
Željka Ostojić
prof. dr Goran Trbić
Dragana Gajić, ma
Branka Trninić
Slađana Vasić
Finansijer EUROPEAN INSTITUTE FOR INOVATION AND TECHNOLOGU
Početak realizacije 31.05.2023.
Završetak projekta 31.07.2024.
Vrijednost projekta 199176.0 BAM

Priprema/ažuriranje planova upravljanja zaštićenim područjima koji integrišu mjere prilagođavanja klimatskim promjenama

Predmet ovog zadatka uključuje: 1. priprema/ažuriranje zaštićenih područja Planovi upravljanja koji integrišu mjere prilagođavanja klimatskim promjenama i 2. sveobuhvatna procjena rizika od uticaja klimatskih promjena za pilot zaštićena područja. Navedeno će se provoditi za sljedeća zaštićena područja: - Nacionalni park Sutjeska, - Nacionalni park Kozara, - Nacionalni park Drina...

Broj projekta 1259081
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim Željka Ostojić
prof. dr Rajko Gnjato
mr Marko Ivanišević
Branka Trninić
prof. dr Radislav Tošić
dr Igor Trbojević
prof. dr Neda Živak
prof. dr Tanja Maksimović
dr Milan Medarević
prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Biljana Lubarda
Finansijer RAZVOJNI PROGRAM UJEDINJENIH NACIJA UNDP
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2024.
Vrijednost projekta --

Istraživanje klimatskih rizika i hazarda u Republici Srpskoj na bazi klimatskih modela

U istraživanju i izradi studije neopohodno je izvršiti klimatsko modelovanje i izradu klimatskih scenarija RCP za teritoriju Republike Srpske, na osnovu različitih scenarija budućih koncentracija gasova sa efektom staklene bašte. Neophodno je razviti sledeće klimatske scenarije: RCP2.6, RCP4.5 i RCP8.6 koji su definisani u Petom izveštaju Međuvladinog panela za klimatske promjene...

Broj projekta 1259068
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim prof. dr Rajko Gnjato
dr Vladimir Đurđević
Željka Ostojić
prof. dr Tatjana Popov
mr Marko Ivanišević
doc. dr Slobodan Gnjato
Finansijer Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Početak realizacije 01.08.2022.
Završetak projekta 01.11.2023.
Vrijednost projekta 70000.0 BAM

Multidisciplinarni pristup kao podrška proširenju sirovinske baze domaćeg proizvođača hrane

Cilj ovog istraživanja je doprinos razvoju održivog i bezbjednog sistema navodnjavanja na poljoprivrednom zemljištu parcelama u Donjim Štrpcima, koje je Ugovorom o koncesiji dodijeljeno Kompaniji „Mladegs-Pak“ d.o.o. Prnjavor kao doprinos uspostavljanju rentabilne i održive proizvodnje zdravstveno ispravnog povrća za proizvodnju hrane i začina...

Broj projekta 1259064
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim mr Sanja Pržulj
prof. dr Mališa Antić
mr Marko Ivanišević
Željka Ostojić
Dejana Savić, ma
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
doc. dr Slobodan Gnjato
Mirela Boroja, ma
prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Goran Trbić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 11.04.2024.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Servisi za obnovu evropskog biodiverziteta i ekosistema

Horizon 2020 Call: H2020-LC-GD-2020 (Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal) Topic: LC-GD-7-1-2020 Type of action: IA€ Pripremne aktivnosti na izradi projektnih prijedloga Aktivnosti u projektu koje obavlja istraživački tim iz Republike Srpske: • Monitoring mikrometeoroloških uslova u Banja Luci; • Razvoj klimatskih modela i klimatskih scenarija (RCP8.5) za gradove Banja Luku i Trebinje;...

Broj projekta 1259060
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Tatjana Popov
Željka Ostojić
prof. dr Maja Manojlović
mr Marko Ivanišević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 28.11.2023.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Održiva izgradnja kapaciteta za efikasno učešće u razmjeni obavijesti o biološkoj sigurnosti (tzv. BCH III projekat)

Projekat „Održiva izgradnja kapaciteta za efikasno učešće u razmjeni obavijesti o biološkoj sigurnosti (tzv. BCH III projekat)“ je globalni UN Environment - GEF projekat koji ima za cilj da u 76 zemalja u razvoju i zemalja s ekonomijama u tranziciji podrži izradu informacione strategije o genetički modifikovanim organizmima ili živim modifikovanim organizmima ...

Broj projekta 1259059
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim prof. dr Vojislav Trkulja
prof. dr Novo Pržulj
Željka Ostojić
Finansijer UN ENVIRONMENT-GEF
Početak realizacije 01.09.2021.
Završetak projekta 12.09.2023.
Vrijednost projekta 24635.0 USD

Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja

U okviru projekta "Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja" najprije će se sintetisati i potpuno okarakterisati multifunkcionalni PDMS pretpolimeri sa završnim epoksidnim grupama, koji su pogodan početni materijal za sintezu tzv. zvjezdastih struktura, a zatim će biti ispitana njihova aplikativnost kao aditiva u solarnim ćelijama...

Broj projekta 1259054
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Nemanja Koljačić
prof. dr Vesna Antić
Željka Ostojić
Dejana Savić, ma
Mirela Boroja, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 31.10.2020.
Završetak projekta 26.01.2024.
Vrijednost projekta 17000.0 BAM

Obrazovne inicijative za istočnu i jugoistočnu Evropu

Projekat je namjenjen za prenos i prilagođavanje uspiješnih programa koji su već impplementisani od strane Evropskog instituta za inovacije i tehnologije u istočnom i jugoistočnom regionu Evrope...

Broj projekta 1259002
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Željka Ostojić
Dragana Mirošljević
prof. dr Milica Balaban
Snježana Ratković
Toni Nikolić
prof. dr Goran Trbić
Branka Trninić
Finansijer Eit RawMaterials GmbH
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 616374.0 BAM

Praksa za studente u oblasti sirovina iz istočne jugo-istočne Evrope

RAISESEE projekat će prenijeti i zajednički sa partnerima iz istočne i jugoistočne Evrope, razvijati praktične modele za praksu u radnoj sredini, namijenjenu srednjoškolskim učenicima, a zasnovanu na tematskim stubovima KIC RM programa. RAISESEE praksa će podržati buduće stručnjake pružajući im veoma ranu praksu u njihovim karijerama i stimulisati univerzitetske studije u polju iskorišćenja sirovina...

Broj projekta 0830923
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni obrazovni
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Željka Ostojić
mr Sanja Pržulj
prof. dr Goran Trbić
Branka Trninić
prof. dr Milica Balaban
Snježana Ratković
prof. dr Siniša Vučenović
Finansijer EIT RawMaterials GmbH
Početak realizacije 01.07.2018.
Završetak projekta 01.12.2021.
Vrijednost projekta 38333.0 BAM

Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2017. godini

Terenska istraživanja ihtiofaune, elektroribolov i analiza ihtiofaune na rijekama i profilima predviđenim programom. Navedenim analizama obuhvaćeo je utvrđivanje diverziteta vrsta i njihove brojnosti, utvrđivanje indeksa saprobnosti na osnovu indikatorskih vrijednosti vrste i brojnosti, odnosa autohtonih i alohtonih vrsta, prisustva endemičnih vrsta, kao i drugi parametri koji doprinose ekološkoj evaluaciji datih vodenih ekosistema...

Broj projekta 0830917
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Dekić
Projektni tim Željka Ostojić
prof. dr Davorin Bajić
Dragana Dekić
Branka Trninić
Saša Kremenović
prof. dr Maja Manojlović
prof. dr Rajko Gnjato
prof. dr Svjetlana Lolić
prof. dr Goran Trbić
Sanja Karajlić
mr Jasna Friščić
Finansijer Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2017.
Završetak projekta 29.04.2021.
Vrijednost projekta 135000.0 BAM