Navigacija

prof. dr Biljana Lubarda
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za ekologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ekologija, zaštita biodiverziteta vanredni profesor 31. januar 2019.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MK:AO-01 Opšti aspekti biodiverziteta i načini očuvanja
MK:BO-01 In situ očuvanje genetičkih resursa

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C12EEB001 Idioekologija biljaka
2C12EKO001 Zaštita biodiverziteta
2C13BSB008 Reliktne i endemične biljke
2C21EBIO Bioremedijacija
2C21EUE Urbana ekologija
2C21EUIZŽS Ugroženost i zaštita živog svijeta
M18MNB:NP Nastava u prirodi
Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS207 Zaštita životne sredine
1C07BOS810 Ekologija biljaka sa fitogeografijom I
1C07BOS811 Ekologija biljaka sa fitogeografijom II
1C07EOS645 Biogeografija i zaštita biodiverziteta
1C07EOS823 Terestrična ekologija I
1C07EOS824 Terestrična ekologija II
1C07EOS826 Obnova i unapređenje ekosistema
1C07EOS834 Praktikum zaštite prirode
1C09BOS248 Biodiverzitet i zaštita
1C09EOS959 Biogeografija i zaštita biodiverziteta I
1C09EOS960 Biogeografija i zaštita biodiverziteta II
1C09EOS963 Primjenjena ekologija
1C13BOS1065 Biodiverzitet i zaštita
1C13BOS207 Zaštita životne sredine
1C13BOS811 Ekologija biljaka sa fitogeografijom II
1C13EOS1078 Idioekologija biljaka
1C13EOS1087 Obnova i unapređivanje ekosistema
1C13EOS1089 Zaštićena područja
1C13EOS638 Terestrična ekologija
1C13EOS959 Biogeografija i zaštita diverziteta I
1C13EOS960 Biogeografija i zaštita diverziteta II

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prilog poznavanju biološke raznovrsnosti Jezeračke rijeke (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina)

  DOI 10.7251/ASB210202003G
  Časopis Acta Scientifica Balcanica
  Godina 2021
  Autori Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Dejan Dmitrović i Biljana Lubarda
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 3
  Strana do 17
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2022/10/ASBalcanica-2021-22-PDF-3-17-Golub-i-sar..pdf

  Effect of Drought-induced Stress on Seed Germination and Seedling Growth of Zea mays L.

  Časopis Indian Journal of Agricultural Research
  Godina 2021
  Autori Tanja Maksimović, Nina Janjić i Biljana Lubarda
  Strana od 13
  Strana do 5

  Impact of the varying intensity light on some morpho-anatomical characteristics and physiological parameters in young plants of Pisum sativum L.

  Časopis Zemljište i biljka
  Godina 2020
  Autori Tanja Maksimović, Nina Janjić i Biljana Lubarda
  Strana od 46
  Strana do 55

  Effect of different concentrations of mannitol on germination of pea seeds (Pisum sativum L.)

  Časopis Agriculture & Forestry
  Godina 2020
  Autori Tanja Maksimović, Nina Janjić i Biljana Lubarda
  Volumen 66
  Broj 3
  Strana od 65
  Strana do 72

  Utjecaj kišnih glista Lumbricus rubellus na brojnost mikroorganizama u zemljištu tretiranom pendimetalinom

  Časopis Glasnik zaštite bilja
  Godina 2018
  Autori Igor Milunović, Svjetlana Lolić, Vojislav Trkulja i Biljana Lubarda
  Volumen 41
  Broj 5
  Strana od 44
  Strana do 53

  Prilog poznavanju flore na serpentinitima u dolini rijeke Jošavke

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2018
  Autori Biljana Lubarda i Divna Džombić
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 23

  Prilog poznavanju flore klisure Crne rijeke (Republika Srpska)

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2017
  Autori Biljana Lubarda, Siniša Škondrić i Bojana Ćuk
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 75
  Strana do 84

  Plant species and subspecies discovered by Dr. Josif Pančić 1 - distribution and floristic importance

  Časopis Botanica Serbica
  Godina 2014
  Autori Vladimir Stevanović, Vladimir Vladimirov, Marjan Niketić, Snežana Vukojičić, Ksenija Jakovljević, Biljana Lubarda i Gordana Tomović
  Volumen 38
  Broj 2
  Strana od 251
  Strana do 268

  Chorological characterization and distribution of the Balkan endemic
 vascular flora in Bosnia and Herzegovina

  Časopis Botanica Serbica
  Godina 2014
  Autori Biljana Lubarda, Vladimir Stupar, Đorđije Milanović i Vladimir Stevanović
  Volumen 38
  Broj 1
  Strana od 167
  Strana do 184
  Veb adresa http://botanicaserbica.bio.bg.ac.rs/

  Kišne gliste kao test oragnizmi za ekotoksikološko procjenjivanje zemljišta kontaminiranog pesticidima

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2012
  Autori Igor Milunović, Biljana Lubarda, Vojislav Trkulja i Ivica Radović
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 68

  Ekotoksikološki efekti dizel goriva D2 na vrstu Lumbricus rubellus i njeno korišćenje u procesima bioremedijacije

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2012
  Autori Igor Milunović, Biljana Lubarda i Ivica Radović
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 68

  Kišne gliste kao test oragnizmi za ekotoksikološko procjenjivanje zemljišta kontaminiranog pesticidima

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2012
  Autori Igor Milunović, Biljana Lubarda, Vojislav Trkulja i Ivica Radović
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 68

  Ekotoksikološki efekti dizel goriva D2 na vrstu Lumbricus rubellus i njeno korišćenje u procesima bioremedijacije

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2012
  Autori Igor Milunović, Biljana Lubarda i Ivica Radović
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 10
  Strana do 18

  Prilog poznavanju proljećnica šuma okoline Banja Luke

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2012
  Autori Velena Komlenić, Biljana Lubarda i Vladimir Stevanović
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 123
  Strana do 130
  Veb adresa http://www.pmfbl.org/publikacije/pdf/skup4.pdf

  Distributional i diverzitet makrofita u basenima ribnjaka Bardača

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2012
  Autori Biljana Lubarda i Vladimir Stevanović
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 100
  Strana do 110
  Veb adresa http://www.pmfbl.org/publikacije/pdf/skup4.pdf

  Koncentracija K i Na u tkivu Phragmites communis Trin., Typha latifolia L.i Typha angustofolia L. na području Bardače

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2012
  Autori Tanja Maksimović, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda i Marina Baltić
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 48
  Strana do 56

  Potamogeton rutilus. New floristic record in the Balkans: 2

  Časopis Phytologia Balcanica
  Godina 2006
  Autori Biljana Davidović, Jelena Blaženčić i Vladimir Stevanović
  Volumen 12
  Broj 2
  Strana od 283
  Strana do 283
  Veb adresa http://www.bio.bas.bg/~phytolbalcan/

Radovi sa skupova

  Morphometric characteristics of Delminichthys ghetaldii (Steindachner, 1882) from different habitats

  Naučni skup ISEM7
  Publikacija Proceedings 7th International Symposium of Ecologists - ISEM7
  Godina 2017
  Autori Radoslav Dekić, Jasna Friščić, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda i Maja Manojlović
  Strana od 82
  Strana do 85
  Veb adresa http://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_18294/objava_8/fajlovi/Dekic_etal_p.82_85

  Lumbricus rubellus i Lumbricus terrestris – komparativa analiza testova izbjegavanja u zemljištu kontaminovanim atrazinom

  Naučni skup Naućni skup povodom obilježavanja 20 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Biljana Lubarda
  Strana od 13
  Strana do 22

  Lumbricus rubellus – efekat na bioremedijaciju zemljišta kontaminovanog pendimetalinom.

  Naučni skup III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  Godina 2016
  Autori Igor Milunović, Vojislav Trkulja, Ivica Radović i Biljana Lubarda
  Strana od 95
  Strana do 102

  Contribution to the knowledge of the flora of Crna rijeka canyon (left tributary of the Vrbas)

  Naučni skup III Symposium of Biologists and Ecologists of Republic of Srpska (SBERS 2015)
  Publikacija Book of Abstracts. III Symposium of Biologists and Ecologists of Republic of Srpska (SBERS 2015). November 12-14, 2015 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
  Godina 2015
  Autori Biljana Lubarda, Siniša Škondrić i Bojana Ćuk
  Strana od 153
  Strana do 153

  Distribucija reliktnih vrsta drveća na teritoriji Bosne i Hercegovine - fitogeografska analiza

  Naučni skup III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  Publikacija Zbornik sažetaka sa III Simpozijuma biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015), Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  Godina 2015
  Autori Biljana Lubarda, Renata Ališić i Vladimir Stupar
  Strana od 154
  Strana do 155

  Biogeografska podjela planina Bosne i Hercegovine na bazi distribucije balkanskih endemičnih orofita iz južnoevropsko-planinske i srednje evropsko-planinske horološke grupe

  Naučni skup III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  Publikacija Zbornik sažetaka sa III Simpozijuma biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015), Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  Godina 2015
  Autori Biljana Lubarda, Vladimir Stupar, Đorđije Milanović i Vladimir Stevanović
  Strana od 98
  Strana do 99

  Distribution and chorological relationship of Balkan endemic orophytes from South European - and Central European mountain groups in the Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 6th Balkan Botanocal Congress
  Publikacija 6th Balkan Botanical Congress - Book of Abstracts
  Godina 2015
  Autori Biljana Lubarda, Vladimir Stupar, Đorđije Milanović i Vladimir Stevanović
  Strana od 86
  Strana do 87
  Veb adresa http://www.prirodoslovni.com/6bbc/wp-content/uploads/2015/02/6BBC_Book_of-_Abstracts.pdf

  Prilog poznavanju flore zaseoka Jelovača u dolini rijeke Jošavke

  Naučni skup III Simpozijuma biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  Godina 2015
  Autori Biljana Lubarda i Divna Džombić
  Strana od 152
  Strana do 152

  Fizičko-hemijski i biološki parametri u ocjeni kvaliteta vode posebnog rezervata prirode Gromiželj kod Bijeljine

  Naučni skup 43. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2014
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Dejan Dmitrović, Slaven Filipović, Biljana Lubarda, Biljana Kukavica, Svjetlana Cvijić i Mirela Boroja
  Strana od 211
  Strana do 220

  Dendroflora parka „Narodni heroji“ u Doboju

  Naučni skup I međunarodni kongres ekologa
  Godina 2012
  Autori Dragana Ristić, Nada Šumatić, Biljana Lubarda, Mirjana Delić Jović, Danijela Knežević i Zoran Kovačević
  Strana od 351
  Strana do 360

  Contribution to the knowledge of Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfler (Boraginaceae) in Bosna and Herzegovina

  Naučni skup II Simpozijum biologa Republike Srpske, 4.-6. novembar, 2010, Banja Luka
  Publikacija Programme and abstracts. II Simpozijum biologa Republike Srpske. November 4-6, 2010. Banja Luka, Republic of Srpska
  Godina 2010
  Autori Siniša Škondrić, Biljana Lubarda, Ljiljana Topalić-Trivunović i Nada Šumatić
  Strana od 119
  Strana do 119

  Sadržaj teških metala u vodi na području ribnjaka Bardača

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Godina 2009
  Autori Tanja Maksimović, Svjetlana Lolić, Predrag Ilić i Biljana Lubarda
  Strana od 339
  Strana do 344

  Distribucija flotantnih makrofita u basenima ribnjaka Bardača

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Godina 2009
  Autori Biljana Davidović, Vladimir Stevanović i Tanja Maksimović
  Strana od 455
  Strana do 462

Ostali radovi

  Izrada studije Biodiverzitet gornjeg dijela toka Jezeračke rijeke – lokalitet Luke (Teslić)

  Izdavač UG „Planina“, Teslić (projekat Eko/BiH)
  Godina 2019
  Autori Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Dejan Dmitrović, Biljana Lubarda i Svjetlana Lolić

  Procjena prirodnih potencijala opština jugozapadnog dijela Republike Srpske sa posebnim osvrtom na vodene ekosisteme

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Nina Janjić, Aleksandar Ivanc, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda, Maja Manojlović, Sanja Karajlić i Zoran Kovačević

Knjige

  Test pitanja za pripremu prijemnog ispita iz biologije

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-79-0
  Godina 2019
  Autori Biljana Lubarda, Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Nina Janjić, Svjetlana Lolić, Dejan Dmitrović, Tanja Maksimović, Maja Manojlović, Smiljana Paraš, Siniša Škondrić, Goran Šukalo, Svjetlana Cvijić, Maja Šibarević, Tanja Pljevaljčić i Biljana Radusin-Sopić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 248

  Balkanski endemi u flori Bosne i Hercegovine

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-73-8
  Godina 2019
  Autori Biljana Lubarda
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 253

  Biologija za 2. razred gimnazije opšteg i prirodno-matematičkog smjera

  Izdavač JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" a.d. Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-331-3
  Godina 2018
  Autori Biljana Lubarda, Tanja Maksimović i Siniša Škondrić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 238

  Atlas plodova

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka.
  ISBN 978-99955-21-41-7
  Godina 2015
  Autori Nina Janjić, Tanja Maksimović i Biljana Lubarda
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 86

  Atlas plodova

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN 978-99955-21-7
  Godina 2015
  Autori Nina Janjić, Tanja Maksimović i Biljana Lubarda
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 86

Projekti

Ekološka karakterizacija vaskularne flore Republike Srpske

Nakon uspješnog završetka serijskog projekta "GIS baza vaskularne flore Republike Srpske", Republika Srpska je dobila Informacioni sistem o vaskularnoj flori - Floru Srpske, koji je dostupan na http://florasrpske.rs.ba. Informacioni sistem obuhvata taksonomske i prostorne podatke o 3697 taksona vaskularne flore na nivou vrste i podvrste koji su zabilježeni na prostoru Republike Srpske, predstavljajući značajan doprinos botanici i bioinformatici u regionu...

Broj projekta 1251455
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Stupar
Projektni tim prof. dr Biljana Lubarda
Ilija Čigoja
Dragan Koljanin
prof. dr Jugoslav Brujić
doc. dr Branislav Cvjetković
Srđan Bilić
Đorđije Milanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM

Priprema/ažuriranje planova upravljanja zaštićenim područjima koji integrišu mjere prilagođavanja klimatskim promjenama

Predmet ovog zadatka uključuje: 1. priprema/ažuriranje zaštićenih područja Planovi upravljanja koji integrišu mjere prilagođavanja klimatskim promjenama i 2. sveobuhvatna procjena rizika od uticaja klimatskih promjena za pilot zaštićena područja. Navedeno će se provoditi za sljedeća zaštićena područja: - Nacionalni park Sutjeska, - Nacionalni park Kozara, - Nacionalni park Drina...

Broj projekta 1259081
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim Željka Ostojić
prof. dr Rajko Gnjato
mr Marko Ivanišević
Branka Trninić
prof. dr Radislav Tošić
dr Igor Trbojević
prof. dr Neda Živak
prof. dr Tanja Maksimović
dr Milan Medarević
prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Biljana Lubarda
Finansijer RAZVOJNI PROGRAM UJEDINJENIH NACIJA UNDP
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2024.
Vrijednost projekta --

Razvoj master kurikuluma iz ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoškolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana

Cilj projekta je razvoj stručnog kadra iz oblasti ekološkog monitoringa i bioindikacija akvatičnih ekosistema kroz razvoj i implementaciju većeg broja LLL (LifeLong Learning) stručnih treninga, kao i jačanje kapaciteta i umrežavanje visokoškolskih ustanova u regionu Zapadnog Balkana. U sklopu projekta će biti formirana Akademska mreža i istraživačka platforma za Zapadni Balkan iz oblasti ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda...

Broj projekta 1259043
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Svjetlana Lolić
Projektni tim Snježana Ratković
Sanja Karajlić
prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Goran Trbić
prof. dr Rajko Gnjato
prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Biljana Lubarda
Tanja Gostić, ma
Branka Trninić
prof. dr Dejan Dmitrović
Jelena Rožić, ma
prof. dr Maja Manojlović
prof. dr Tanja Maksimović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 121645.0 BAM

Detekcija patogenih i aeroalergenih gljivica u školskim ustanovama na području Republike Srpske

U okviru COST akcije „Adopt“ istraživački tim iz Republike Srpske istražuje prisustvo spora patogenih i alergenih gljivica u bioaerosolu koji je jedan od puteva njihovog širenja, naročito u zatvorenim prostorima...

Broj projekta 1259036
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Svjetlana Lolić
Projektni tim prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Biljana Lubarda
prof. dr Maja Manojlović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 16.11.2023.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Stanje ekosistema i mjere zaštite prirodnih jezera na Zelengori

Istraživački projekat se odnosi na 8 (osam) prirodnih jezera Zelengore, smještenih na nadmorskoj visini između 1400 i 1700 m. Preliminarni rezultati do kojih se došlo neposrednim uvidom pokazuju vidne znake eutrofikacije nekih jezera, posebno Crnog jezera. Očito, radi se o promjeni parametara životne sredine jezerskih ekosistema, uslovljenih prije svega promjenom termičkih režima, a izmijenjeni ekološki uslovi vodnih sistema direktno se odražavaju na sastav biljnog i životinjskog svijeta u njima...

Broj projekta 0830907
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Rajko Gnjato
Projektni tim mr Marko Ivanišević
prof. dr Radoslav Dekić
Marko Stanojević, ma
prof. dr Davorin Bajić
prof. dr Biljana Lubarda
prof. dr Goran Trbić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2015.
Završetak projekta 02.11.2018.
Vrijednost projekta 15800.0 BAM