Navigacija

dr Milan Medarević

051/464-628
lokal 113

Projekti

Priprema/ažuriranje planova upravljanja zaštićenim područjima koji integrišu mjere prilagođavanja klimatskim promjenama

Predmet ovog zadatka uključuje: 1. priprema/ažuriranje zaštićenih područja Planovi upravljanja koji integrišu mjere prilagođavanja klimatskim promjenama i 2. sveobuhvatna procjena rizika od uticaja klimatskih promjena za pilot zaštićena područja. Navedeno će se provoditi za sljedeća zaštićena područja: - Nacionalni park Sutjeska, - Nacionalni park Kozara, - Nacionalni park Drina...

Broj projekta 1259081
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim Željka Ostojić
prof. dr Rajko Gnjato
mr Marko Ivanišević
Branka Trninić
prof. dr Radislav Tošić
dr Igor Trbojević
prof. dr Neda Živak
prof. dr Tanja Maksimović
dr Milan Medarević
prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Biljana Lubarda
Finansijer RAZVOJNI PROGRAM UJEDINJENIH NACIJA UNDP
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2024.
Vrijednost projekta --