Navigacija

Pripremna nastava/vodiči za brucoše

Kako bi pomogli  kandidatima da na prijemnom ispitu ostvare što bolje rezultate, članice Univerziteta u Banjoj Luci organizuju pripremnu nastavu, najčešće u junu mjesecu, te štampaju vodiče za upis, odnosno informatore koji su dostupni ili u studentskoj službi ili na sajtu fakulteta. Iz njih budući studenti mogu saznati niz korisnih informacija o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita, te vidjeti primjere zadataka i orijentacionih pitanja koja se pojavljuju na prijemnim ispitima. 


Akademija umjetnosti

Pripremna nastava organizuje se za studijske programe Likovnih umjetnosti i Muzičkih umjetnosti.

Likovne umjetnosti

 • Period održavanja pripremne nastave: 17–28. 6. 2024.
 • Crtanje i slikanje – Atelje (baraka) od 9 do 13 časova
 • Grafički dizajn – Atelje grafičkog dizajna od 13 časova
 • Visina naknade 100 KM po kandidatu.

Grafički dizajn

 • Period održavanja pripremne nastave: 17–28. 6. 2024.
 • Atelje grafičkog dizajna od 13 časova
 • Visina naknade 150 KM po kandidatu.

Dizajn enterijera

Muzičke umjetnosti

 • Period održavanja pripremne nastave: 5. 6. 2024.
 • Muzička teorija i pedagogija (baraka, učionica 3) od 9 do 10 časova
 • Solfeđo (suteren, učionica 1) od 11 do 12.30 časova
 • Klavir 12.30 – 14 časova
 • Visina naknade 100 KM po kandidatu.

Studijski program dramske umjetnosti ne organizuje pripremnu nastavu.


Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

 • Pripremna nastava organizuje se iz matematike i percepcije prostora.
 • Period održavanja pripremne nastave iz matematike: 17–21. 6. 2024. godine.
 • Period održavanja pripremne nastave iz percepcije prostora /onlajn/: 17–28. 6. 2024. godine.
 • Visina naknade 120 KM po oblasti.
 • Svi zainteresovani mogu se prijaviti do 14. 6. Uplate su moguće od 1. 5. 2024. godine.
 • Vodič sa priručnikom za polaganje prijemnog ispita

Ekonomski fakultet

 • Pripremna nastava organizuje se za studijske programe: Studijski program ekonomija i poslovno upravljanje i Studijski program poslovna informatika.
 • Period održavanja pripremne nastave: 26. 6. 2024. godine.
 • Pripremna nastava je besplatna.

Elektrotehnički fakultet


Mašinski fakultet

 • Pripremna nastava iz matematike organizuje se za sve studijske programe.
 • Period održavanja pripremne nastave: od 13. 5. do 13. 6. 2024. godine, u amfiteatru Mašinskog fakulteta svakog četvrtka (15 do 18 časova) i petka (11 do 14 časova).
 • Pripremna nastava je besplatna.
 • Kandidati koji žele da pohađaju pripremnu nastavu treba da se prijave putem elektronske pošte pripremna.nastava@mf.unibl.org. U prijavi navesti osnovne podatke: ime i prezime, naziv i mjesto završetka srednje škole.

Medicinski fakultet

 • Pripremna nastava iz hemije organizuje se za studijske programe: Medicina, Dentalna medicina i Farmacija.
 • Period održavanja pripremne nastave: 17–28. 6. 2024. godine.
 • Visina naknade 130 KM po kandidatu.
 • Pripremna nastava iz biologije organizuje se za studijske programe: Medicina, Dentalna medicina, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika, Fizioterapija, Babištvo, Sestrinstvo, Radiološka tehnologija i Sanitarno inženjerstvo.
 • Period održavanja pripremne nastave: 17–28. 6. 2024. godine.
 • Visina naknade 130 KM po kandidatu.

Poljoprivredni fakultet


Pravni fakultet

 • Pripremna nastava organizuje se iz istorije i srpskog jezika i književnosti.
 • Period održavanja pripremne nastave: 26. 6. 2024. godine od 9 do 15 časova:
  • pripremna nastava iz istorije: 9 – 12 časova.
  • pripremna nastava iz srpskog jezika i književnost: 12 – 15 časova.
 • Pripremna nastava je besplatna.
 • Vodič sa priručnikom za polaganje prijemnog ispita

Prirodno-matematički fakultet

 • Pripremnu nastavu iz matematike organizuje Studijski program matematika i informatika i namijenjena je svim kandidatima koji polažu prijemni ispit iz matematike.
 • Period održavanja pripremne nastave: 11. 5. 2024. od 9 časova, 18. 5. 2024. od 10 časova, 24. 5. 2024. od 9 časova, 31. 5. 2024. od 9 časova, 8. 6. 2024. od 9 časova, 15. 6. 2024. od 10 časova.
 • Pripremna nastava je besplatna.
 • Pripremna nastava iz hemije organizuje se na Studijskom programu hemija.
 • Period održavanja pripremne nastave: 11. 5. 2024. od 10 časova, 18. 5. 2024. od 10  časova, 25. 5. 2024. od 10 časova, 1. 6. 2024. od 10 časova.
 • Pripremna nastava je besplatna.

Rudarski fakultet

 • Pripremna nastava iz matematike organizuje se za sve studijske programe.
 • Period održavanja pripremne nastave: 24–28. 6. 2024. godine od 10 do 14 časova.
 • Onlajn pripremna nastava može se pratiti putem internetske stranice Rudarskog fakulteta.
 • Pripremna nastava je besplatna.

Tehnološki fakultet

 • Pripremna nastava iz hemije organizuje se za sve studijske programe.
 • Period održavanja pripremne nastave: 17–28. 6. 2024. godine, radnim danom.
 • Prvi termin održavanja pripremne nastave: 17. 6. 2024. godine od 12 časova.
 • Pripremna nastava je besplatna.
 • Vodič sa priručnikom za polaganje prijemnog ispita

Fakultet bezbjednosnih nauka


Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka obezbijedio je potencijalnim brucošima sve neophodne informacije i prateći materijal za pripremu prijemnog ispita u formi onlajn lekcija na You Tube kanalu. Materijalima je moguće pristupiti i putem internetske stranice Fakulteta političkih nauka.


Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta


Filološki fakultet

 • Pripremna nastava organizuje se za sve studijske programe.
 • Period održavanja pripremne nastave: 24–26. 6. 2024. godine.
 • Kandidati mogu da se prijave za pripremnu nastavu u Studentskoj službi Filološkog fakulteta u periodu 17–21. 6. 2024. godine.
 • Pripremna nastava je besplatna.

Filozofski fakultet


Šumarski fakultet


Slike

 • /uploads/attachment/strana/355/pripremna-nastava-02.jpg
 • /uploads/attachment/strana/355/pripremna-nastava-03.jpg
 • /uploads/attachment/strana/355/pripremna-nastava-01.JPG
 • /uploads/attachment/strana/355/pripremna-nastava-04.jpg