Navigacija

ERASMUS + kreditna razmjena

Aktivni međuinstitucionalni sporazumi u okviru Ključne akcije 1 – Projekti razmjene za studente i osoblje u oblasti visokog obrazovanja

# Institucija koordinator Organizaciona jedinica Kontakt osoba  Kontakt
podaci
1.

Univerzitet u Granadi, Španija

Rektorat

Jelena Rožić, ma

erasmus@unibl.org

2.

Univerzitet u Bolonji, Italija

Rektorat

Jelena Rožić, ma

erasmus@unibl.org

3.

Zapadni univerzitet u Temišvaru, Rumunija

Rektorat

Jelena Rožić, ma

erasmus@unibl.org

4.

Univerzitet u Nišu, Srbija

Rektorat

Jelena Rožić, ma

erasmus@unibl.org

5.

Politehnički institut u Beži, Portugal

Rektorat

Jelena Rožić, ma


erasmus@unibl.org
6.

Univerzitet u Kadizu, Španija

Rektorat

Jelena Rožić, ma

erasmus@unibl.org

7.

Masarik univerzitet u Brnu, Češka Republika

Rektorat

Jelena Rožić, ma

erasmus@unibl.org

8.

Univerzitet Sv. Kiril i Metodij u Velikom Trnovu, Bugarska

Rektorat

Jelena Rožić, ma

erasmus@unibl.org

9.

Santijago de Kompostela univerzitet, Španija

Rektorat

Jelena Rožić, ma

erasmus@unibl.org

10.

Radbaud univerzitet u Najmehenu, Holandija

Rektorat

Jelena Rožić, ma

erasmus@unibl.org

11.

Helenski mediteranski univerzitet na Kritu, Grčka

Rektorat

Jelena Rožić, ma

erasmus@unibl.org

12.

Univerzitet u Mariboru, Slovenija

Rektorat

Jelena Rožić, ma

erasmus@unibl.org

13.

Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

Rektorat

Jelena Rožić, ma

erasmus@unibl.org

14.

Univerzitet u Beogradu, Srbija

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org

15.

Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

Rektorat

Jelena Rožić, ma

erasmus@unibl.org

16.

Ka Foskari univerzitet u Veneciji, Italija

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org

17.

Varšavski univerzitet životnih nauka, Poljska

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org

18.

Univerzitet u Bjelistoku, Poljska

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org

19.

Univerzitet Sapienca u Rimu, Italija

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org


 

20.

Univerzitet Lion 1, Francuska

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org
 

21.

Univerzitet Primorska, Slovenija

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org

22.

Univerzitet Aristotel u Solunu, Grčka

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org
 

23.

Univerzitet u Kordobi, Španija

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org

24.

Katolički univerzitet u Luvenu, Belgija

Rektorat

Jelena Rožić, ma

erasmus@unibl.org

25.

Univerzitet Karlo Bo u Urbinu, Italija

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org

26.

Univerzitet dele Marke u Ankoni, Italija

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org

27.

Univerzitet Tomas Mor, Belgija

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org

28.

Univerzitet Manisa Celal Bajar, Turska

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org

29.

PEERS konzorcijum, Portugal

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org

30.

Univerzitet u Gracu, Austrija

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org

31.

Univerzitet u Padovi, Italija

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org

32.

Univerzitet Ekstremadure, Španija

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org

33.

Univerzitet „Aleksandru Joan Kuza“ u Jašu

Rektorat

Jelena  Rožić, ma

erasmus@unibl.org

34.

Univerzitet u Rejkjavuku, Island

Rektorat
Mašinski fakultet
Poljoprivredni fakultet

Jelena  Rožić, ma
Prof. dr Petar Gvero

erasmus@unibl.org
petar.gvero@mf.unibl.org

35.

Univerzitet u Sarlandu, Njemačka

Rektorat
Pravni fakultet

Mr Đorđe Kenjalo
Prof. dr Igor Milinković

erasmus@unibl.org
igor.milinkovic@pf.unibl.org

36.

Slobodni univerzitet u Berlinu, Njemačka

Rektorat

Jelena Rožić, ma

erasmus@unibl.org

37.

Univerzitet Babeš Boljaj, Rumunija

Rektorat

Mr Đorđe Kenjalo

erasmus@unibl.org

38. Univerzitet u Valjadolidu, Španija Rektorat Mr Đorđe Kenjalo erasmus@unibl.org
39. Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srbija Akademija umjetnosti Prof. dr Ivan Otašević ivan.otasevic@au.unibl.org
40.

Univerzitetski institut za arhitekturu u Veneciji, Italija

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Doc. dr Nevena Novaković

nevena.novakovic@aggf.unibl.org

41.

Tehnološki univerzitet u Brnu, Češka

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Doc. dr Igor Kuvač

igor.kuvac@aggf.unibl.org

42.

Univerzitet u Velikom Varadinu, Rumunija

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Doc. dr Igor Kuvač

igor.kuvac@aggf.unibl.org

43. Visoka škola za ekonomiju i menadžment, Esen, Njemačka Ekonomski fakultet Prof. dr Saša Petković sasa.petkovic@ef.unibl.org
44. Poljoprivredni univerzitet u Atini, Grčka Institut za genetičke resurse Doc. dr Marina Antić marina.antic@igr.unibl.org
45.

Tehnički univerzitet u Kelnu, Njemačka

Mašinski fakultet

Prof. dr Bojan Knežević


bojan.knezevic@mf.unibl.org

46. Politehnički univerzitet u Temišvaru, Rumunija Mašinski fakultet Prof. dr Stevo Borojević
stevo.borojevic@mf.unibl.org
47.

Univerzitet poljoprivrednih nauka i veterine u Kluž Napoki, Rumunija

Poljoprivredni fakultet

Prof. dr Vesna Mrdalj

vesna.mrdalj@agro.unibl.org

48.

Poljoprivredni fakultet za međunarodni razvoj (ISTOM), Francuska

Poljoprivredni fakultet

Prof. dr Vesna Mrdalj

vesna.mrdalj@agro.unibl.org

49.

Univerzitet primijenjenih nauka u Trizdorfu, Njemačka

Poljoprivredni fakultet

Tanja Krmpot, ma

tanja.krmpot@agro.unibl.org

50.

Univerzitet u Evropi, Portugal

Poljoprivredni fakultet

Prof. dr Branimir Nježić

branimir.njezic@agro.unibl.org

51.

Slovački poljoprivredni univerzitet u Nitri, Slovačka

Poljoprivredni fakultet

Prof. dr Biljana Rogić

biljana.rogic@agro.unibl.org

52.

Univerzitet u Kaselu, Njemačka

Poljoprivredni fakultet

Prof. dr Branimir Nježić

branimir.njezic@agro.unibl.org

53.

Slovački tehnološki univerzitet u Bratislavi, Slovačka

Prirodno-matematički fakultet

Prof. dr Milica Balaban

milica.balaban@pmf.unibl.org

54.

Univerzitet u Leobenu, Austrija

Prirodno-matematički fakultet

Prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić


suzana.gotovac.atlagic@pmf.unibl.org
55.

Vilnjus koledž tehnologije i dizajna, Litvanija

Tehnološki fakultet

Prof. dr Mladen Stančić

mladen.stancic@tf.unibl.org
 

56.

Tehnološki univerzitet u Kaunasu, Litvanija

Tehnološki fakultet

Prof. dr Goran Vučić

goran.vucic@tf.unibl.org

57.

Univerzitet u Tesaliji, Grčka

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Prof. dr Aleksandar Kukrić

aleksandar.kukric@ffvs.unibl.org

58. Univerzitet u Gdanjsku, Poljska

Filološki fakultet

Prof. dr Mijana Kuburić Macura

mijana.kuburic-macura@flf.unibl.org

59.

Poljski univerzitet primijenjenih nauka u Varšavi, Poljska

Filološki fakultet

Milica Jošić-Milinović, ma


milica.josic-milinovic@flf.unibl.org
60.

Univerzitet u Poatjeu, Francuska

Filološki fakultet

Doc. dr Anja Bundalo


anja.bubndalo@flf.unibl.org
61.

Univerzitet u Torinu, Italija

Filološki fakultet

Prof. dr Zorana Kovačević

zorana.kovacevic@flf.unibl.org

62.

Univerzitet Opole, Poljska

Filološki fakultet

Milica Jošić-Milinović

milica.josic-milinovic@flf.unibl.org

63.

Univerzitet u Vroclavu, Poljska

Filološki fakultet

Prof. dr Zorana Kovačević

zorana.kovacevic@flf.unibl.org

64.

Univerzitet u Kanu, Francuska

Filološki fakultet

Prof. dr Jovica Mikić

jovica.mikic@flf.unibl.org

65.

Univerzitet Šlezije u Katovicama, Poljska

Filološki fakultet

Prof. dr Željka Babić

zeljka.babic@flf.unibl.org

66.

Univerzitet Pariz Nanter, Francuska

Filološki fakultet

Prof. dr Stefano Adamo

stefano.adamo@flf.unibl.org

67.

Međunarodni psihoanalitički univerzitet u Berlinu, Njemačka

Filozofski fakultet

Prof. dr Slavica Tutnjević

slavica.tutnjevic@ff.unibl.org

68.

Univerzitetski institut u Lisabonu, Portugal

Filozofski fakultet

Milana Damjenić, ma


milana.damjenic@ff.unibl.org
69.

Univerzitet u Marburgu, Njemačka

Filozofski fakultet

Prof. dr Siniša Lakić


sinisa.lakic@ff.unibl.org
70.

Mendelov univerzitet u Brnu, Češka Republika

Šumarski fakultet

Doc. dr Branislav Cvjetković

branislav.cvjetkovic@sf.unibl.org

 

 

 

 

 Ciljevi akcije

Cilj ove akcije je da doprinese uspostavljanju Evropskog obrazovnog prostora sa globalnim dometom i da ojača vezu između obrazovanja i istraživanja.

Ova akcija ima za cilj da podstakne zapošljivost, socijalnu inkluziju, građanski angažman, inovacije i ekološku održivost u Evropi i šire omogućavajući studentima iz svih oblasti studija i na svim ciklusima studija da imaju priliku da studiraju ili se usavršavaju u inostranstvu u okviru svojih studija.

Ciljevi akcije u pogledu studenata su da:

  • izloži studente različitim pogledima, znanjima, nastavnim i istraživačkim metodama kao i radnim praksama u njihovoj studijskoj oblasti u evropskom i međunarodnom kontekstu;
  • studenti razvijaju svoje transverzalne vještine kao što su vještine komunikacije, jezičke vještine, kritičko mišljenje, rješavanje problema, interkulturalne vještine i istraživačke vještine;
  • studenti razvijaju svoje vještine usmjerene ka budućnosti, kao što su digitalne i zelene vještine, koje će im omogućiti da se suoče sa trenutnim i budućim izazovima;
  • olakša lični razvoj razvoj putem unapređenja sposobnost kao što su prilagođavanje novim situacijama i samopouzdanje.

 

Cilj je takođe pružiti mogućnost osoblju da drži predavanja ili da se obučava u inostranstvu u okviru njihovog profesionalnog razvoja kako bi:

  • sa drugima dijelili svoju stručnost i iskustvo;
  • iskusili nova nastavna okruženja;
  • stekli nove inovativne pedagoške vještine i vještine izrade studijskih programa, kao i digitalne vještine;
  • se povezali sa svojim kolegama u inostranstvu u cilju razvijanja zajedničkih aktivnosti usmjerenih na postizanje ciljeva programa;;
  • razmjenjivali primjere dobre prakse i unapređivali saradnju između visokoškolskih ustanova;
  • bolje pripremali učenike za radni život.

Pored toga, cilj je da se podstakne razvoj transnacionalnih i transdisciplinarnih nastavnih planova i programa, kao i inovativnih načina učenja i nastave, uključujući onlajn saradnju, učenje zasnovano na istraživanju i pristupe zasnovane na izazovima sa ciljem suočavanja sa društvenim izazovima.