Навигација

ERASMUS + кредитна размјена

Активни међуинституционални споразуми у оквиру Кључне акције 1 – Пројекти размјене за студенте и особље у области високог образовања

# Институција координатор Организациона јединица Контакт особа  Контакт
подаци
1.

Универзитет у Гранади, Шпанија

Ректорат

Јелена Рожић, ма

erasmus@unibl.org

2.

Универзитет у Болоњи, Италија

Ректорат

Јелена Рожић, ма

erasmus@unibl.org

3.

Западни универзитет у Темишвару, Румунија

Ректорат

Јелена Рожић, ма

erasmus@unibl.org

4.

Универзитет у Нишу, Србија

Ректорат

Јелена Рожић, ма

erasmus@unibl.org

5.

Политехнички институт у Бежи, Португал

Ректорат

Јелена Рожић, ма


erasmus@unibl.org
6.

Универзитет у Кадизу, Шпанија

Ректорат

Јелена Рожић, ма

erasmus@unibl.org

7.

Масарик универзитет у Брну, Чешка Република

Ректорат

Јелена Рожић, ма

erasmus@unibl.org

8.

Универзитет Св. Кирил и Методиј у Великом Трнову, Бугарска

Ректорат

Јелена Рожић, ма

erasmus@unibl.org

9.

Сантијаго де Компостела универзитет, Шпанија

Ректорат

Јелена Рожић, ма

erasmus@unibl.org

10.

Радбауд универзитет у Најмехену, Холандија

Ректорат

Јелена Рожић, ма

erasmus@unibl.org

11.

Хеленски медитерански универзитет на Криту, Грчка

Ректорат

Јелена Рожић, ма

erasmus@unibl.org

12.

Универзитет у Марибору, Словенија

Ректорат

Јелена Рожић, ма

erasmus@unibl.org

13.

Универзитет у Љубљани, Словенија

Ректорат

Јелена Рожић, ма

erasmus@unibl.org

14.

Универзитет у Београду, Србија

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org

15.

Универзитет у Крагујевцу, Србија

Ректорат

Јелена Рожић, ма

erasmus@unibl.org

16.

Ка Фоскари универзитет у Венецији, Италија

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org

17.

Варшавски универзитет животних наука, Пољска

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org

18.

Универзитет у Бјелистоку, Пољска

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org

19.

Универзитет Сапиенца у Риму, Италија

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org


 

20.

Универзитет Лион 1, Француска

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org
 

21.

Универзитет Приморска, Словенија

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org

22.

Афјон Коцатепе универзитет, Турска

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org
 

23.

Универзитет Аристотел у Солуну, Грчка

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org

24.

Универзитет у Кордоби, Шпанија

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org

25.

Католички универзитету Лувену, Белгија

Ректорат

Јелена Рожић, ма

erasmus@unibl.org

26.

Универзитет Карло Бо у Урбину, Италија

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org

27.

Универзитет деле Марке у Анкони, Италија

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org

28.

Универзитет Томас Мор, Белгија

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org

29.

Универзитет Маниса Целал Бајар, Турска

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org

30.

PEERS конзорцијум, Португал

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org

31.

Универзитет у Грацу, Аустрија

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org

32.

Универзитет у Падови, Италија

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org

33.

Универзитет Екстремадуре, Шпанија

Ректорат

Мр Ђорђе Кењало

erasmus@unibl.org

34.

Универзитет у Рејкјавуку, Исланд

Ректорат
Машински факултет
Пољопривредни факултет

Јелена  Рожић, ма
Проф. др Петар Гверо

erasmus@unibl.org
petar.gvero@mf.unibl.org

35.

Универзитет у Сарланду, Њемачка

Ректорат
Правни факултет

Мр Ђорђе Кењало
Проф. др Игор Милинковић

erasmus@unibl.org
igor.milinkovic@pf.unibl.org

36.

Универзитет уметности у Београду, Србија

Академија умјетности

Проф. др Иван Оташевић

ivan.otasevic@au.unibl.org

37.

Универзитетски институт за архитектуру у Венецији, Италија

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Доц. др Невена Новаковић

nevena.novakovic@aggf.unibl.org

38.

Технолошки универзитет у Брну, Чешка

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Доц. др Игор Кувач

igor.kuvac@aggf.unibl.org

39.

Универзитет у Великом Варадину, Румунија

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Доц. др Игор Кувач

igor.kuvac@aggf.unibl.org

40.

Висока школа за економију и менаџмент, Есен, Њемачка

Економски факултет

Проф. др Саша Петковић

sasa.petkovic@ef.unibl.org

41.

Технички универзитет у Келну, Њемачка

Машински факултет

Проф. др Бојан Кнежевић

bojan.knezevic@mf.unibl.org

42.

Политехнички универзитет у Темишвару, Румунија

Машински факултет

Проф. др Стево Боројевић

stevo.borojevic@mf.unibl.org

43.

Универзитет пољопривредних наука и ветерине у Клуж Напоки, Румунија

Пољопривредни факултет

Проф. др Весна Мрдаљ

vesna.mrdalj@agro.unibl.org

44.

Пољопривредни факултет за међународни развој (ISTOM), Француска

Пољопривредни факултет

Проф. др Весна Мрдаљ

vesna.mrdalj@agro.unibl.org

45.

Универзитет примијењених наука у Триздорфу, Њемачка

Пољопривредни факултет

Тања Крмпот, ма

tanja.krmpot@agro.unibl.org

46.

Универзитет у Европи, Португал

Пољопривредни факултет

Проф. др Бранимир Њежић

branimir.njezic@agro.unibl.org

47.

Словачки пољопривредни универзитет у Нитри, Словачка

Пољопривредни факултет

Проф. др Биљана Рогић

biljana.rogic@agro.unibl.org

48.

Словачки технолошки универзитет у Братислави, Словачка

Природно-математички факултет

Проф. др Милица Балабан

milica.balaban@pmf.unibl.org

49.

Универзитет у Леобену, Аустрија

Природно-математички факултет

Проф. др Сузана Готовац-Атлагић

suzana.gotovac.atlagic@pmf.unibl.org

50.

Вилњус колеџ технологије и дизајна, Литванија

Технолошки факултет

Проф. др Младен Станчић

slavica.tutnjevic@ff.unibl.org

51.

Технолошки универзитет у Каунасу, Литванија

Технолошки факултет

Проф. др Горан Вучић

goran.vucic@tf.unibl.org

52.

Универзитет у Тесалији, Грчка

Факултет физичког васпитања и спорта

Проф. др Александар Кукрић

aleksandar.kukric@ffvs.unibl.org

53. Универзитет у Риму 3, Италија

Филолошки факултет

Проф. др Зорана Ковачевић

zorana.kovacevic@flf.unibl.org

54.

Универзитет у Гдањску, Пољска

Филолошки факултет

Проф. др Мијана Кубурић Мацура

mijana.kuburic-macura@flf.unibl.org

55.

Пољски универзитет примијењених наука у Варшави, Пољска

Филолошки факултет

Милица Јошић-Милиновић, ма

milica.josic-milinovic@flf.unibl.org

56.

Универзитет у Поатјеу, Француска

Филолошки факултет

Доц. др Ања Бундало

anja.bundalo@flf.unibl.org

57.

Универзитет у Торину, Италија

Филолошки факултет

Проф. др Зорана Ковачевић

zorana.kovacevic@flf.unibl.org

58.

Универзитет Ополе, Пољска

Филолошки факултет

Милица Јошић-Милиновић, ма

milica.josic-milinovic@flf.unibl.org

59.

Универзитет у Вроцлаву, Пољска

Филолошки факултет

Проф. др Зорана Ковачевић

zorana.kovacevic@flf.unibl.org

60.

Универзитет у Кану, Француска

Филолошки факултет

Проф. др Јовица Микић

jovica.mikic@flf.unibl.org

61.

Универзитет Шлезије у Катовицама, Пољска

Филолошки факултет

Проф. др Жељка Бабић

zeljka.babic@flf.unib.org

62.

Универзитет Париз Нантер, Француска

Филолошки факултет

Проф. др Стефано Адамо

stefano.adamo@flf.unibl.org

63.

Међународни психоаналитички универзитет у Берлину, Њемачка

Филозофски факултет

Проф. др Славица Тутњевић

slavica.tutnjevic@ff.unibl.org

64.

Универзитетски институт у Лисабону, Португал

Филозофски факултет

Милана Дамјенић, ма

milana.damjenic@ff.unibl.org

65.

Менделов универзитет у Брну, Чешка Република

Шумарски факултет

Доц. др Бранислав Цвјетковић

branislav.cvjetkovic@sf.unibl.org

 

 

 

 

 Циљеви акције

Циљ ове акције је да допринесе успостављању Европског образовног простора са глобалним дометом и да ојача везу између образовања и истраживања.

Ова акција има за циљ да подстакне запошљивост, социјалну инклузију, грађански ангажман, иновације и еколошку одрживост у Европи и шире омогућавајући студентима из свих области студија и на свим циклусима студија да имају прилику да студирају или се усавршавају у иностранству у оквиру својих студија.

Циљеви акције у погледу студената су да:

  • изложи студенте различитим погледима, знањима, наставним и истраживачким методама као и радним праксама у њиховој студијској области у европском и међународном контексту;
  • студенти развијају своје трансверзалне вјештине као што су вјештине комуникације, језичке вјештине, критичко мишљење, рјешавање проблема, интеркултуралне вјештине и истраживачке вјештине;
  • студенти развијају своје вјештине усмјерене ка будућности, као што су дигиталне и зелене вјештине, које ће им омогућити да се суоче са тренутним и будућим изазовима;
  • олакша лични развој развој путем унапређења способност као што су прилагођавање новим ситуацијама и самопоуздање.

 

Циљ је такође пружити могућност особљу да држи предавања или да се обучава у иностранству у оквиру њиховог професионалног развоја како би:

  • са другима дијелили своју стручност и искуство;
  • искусили нова наставна окружења;
  • стекли нове иновативне педагошке вјештине и вјештине израде студијских програма, као и дигиталне вјештине;
  • се повезали са својим колегама у иностранству у циљу развијања заједничких активности усмјерених на постизање циљева програма;;
  • размјењивали примјере добре праксе и унапређивали сарадњу између високошколских установа;
  • боље припремали ученике за радни живот.

Поред тога, циљ је да се подстакне развој транснационалних и трансдисциплинарних наставних планова и програма, као и иновативних начина учења и наставе, укључујући онлајн сарадњу, учење засновано на истраживању и приступе засноване на изазовима са циљем суочавања са друштвеним изазовима.