Навигација

Студентски парламент

Студентски парламент Универзитета у Бањој Луци је студентско представничко тијело основано у априлу 2008. године, а чине га по три представника сваке организационе јединице (факултета/Академије умјетности). Мандат чланова Студентског парламента је годину дана, а студенти се бирају непосредним и тајним гласањем. Парламент бира своје представнике у Сенат Универзитета (6 студената) и Управни одбор (1 студент).

Сви редовни студенти уписани у текућу школску годину имају право да бирају и да буду изабрани за члана Студентског парламента. Управљачка тијела су Скупштина и Предсједништво.

Циљ сваке студентске организације, а тако и Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци, јесте да штите права студената, као и да се избори за боље услове студирања.

Досадашњи предсједници Студентског парламента били су: Милан Грубор, Бојан Гребенар, Даница Којић, Александар Кецман, Коста Ловре, Младен Амовић, Бранко Петровић, Александар Форца, Зоран Граховац, Жељко Сладојевић, Бранко Трнинић, Немања Бабић,  Стефан Кременовић и Никола Буловић.

Телефон: +387 51 321 188

Факс:  +387 51 315 694

Е-пошта: studentski.parlament@unibl.org

Веб-сајт: www.studentskiparlamentbl.com

Адреса: Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука

Предсједник: Радован Јалић

Слике

  • /uploads/attachment/strana/58/Studentski-parlament-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/58/Studentski-parlament-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/58/Studentski-parlament-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/58/Studentski-parlament-04.jpg