Навигација

Студенти

На 17 факултета Универзитета у Бањој Луци  студира око 15.000 студената, што износи  40% укупног броја студената у Републици Српској.

До сада је на Универзитету у Бањој Луци дипломе основних студија стекло преко 45.000 студената, преко 2.500 студената мастер студија и магистара и 896 доктора наука.

Нашим студентима на располагању је учионички простор укупне површине од око 16.000 м2,  опремљен  видео-пројекторима и рачунарима за приказивање дигиталних наставних садржаја, читаонице и библиотеке са фондом од преко 200.000 књига, лабораторије укупне површине око 10.000 m2 и 20 рачунарских сала са цјелодневним приступом интернету.

Студенти су укључени у сва академска и управљачка тијела Универзитета. На нивоу факултета студенти имају своје представнике у наставно-научним/умјетничким вијећима (20 % од укупног броја чланова вијећа чине студенти), као и своје представнике у Сенату Универзитета (6 студената) и Управном одбору (1 студент).

На свим чланицама Универзитета активни су студентски савези, а кровно представничко тијело студената  Универзитета у Бањој Луци је Студентски парламент, који чине по три изабрана представника са сваког факултета/Академије или друге високошколске установе која је чланица или придружена чланица Универзитета.

Студенти Универзитета у Бањој Луци имају могућност смјештаја у четири  павиљона Студентског центра „Никола Тесла“  чији је укупни капацитет  близу 1600 кревета. Осим смјештајних капацитета и студентских ресторана, студентима су на располагању читаонице, студентска амбуланта, више спортских терена, те студентских клубова лоцираних на простору два кампуса. 

Наши студенти су активно укључени у бројне културне и спортске ваннаставне активности у оквиру којих постижу истакнуте резултате и освајају награде на домаћим и међународним такмичењима.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/50/studenti-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/50/studenti-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/50/studenti-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/50/studenti-04.jpg