Навигација

Листа Erasmus+ пројеката, 2021-2027.

 

2022.

 

Назив пројекта

Акроним

Категорија

Институција координатор

Веб страница

Чланица УБЛ

Контакт особа УБЛ

Development and implementation of metacognitive problem-based modules in blended learning courses in medical sciences

ProBLeMS

Изградња капацитета у високом образовању

Универзитет у Источном Сарајеву, БиХ

 

Медицински факултет

Проф. др Игор Сладојевић

Managerial and Governance Enhancement through Teaching

MAGNET

Изградња капацитета у високом образовању

Демокритов универзитет у Тракији, Грчка

 

Филозофски факултет

Проф. др Тамара Прибишев-Белеслин

Innovation Centres for the development of innovative and entrepreneurial thinking to facilitate the development of sustainable smart solutions in the Western Balkans

SMART

Изградња капацитета у високом образовању

ДОБА Факултет за примијењене пословне и друштвене науке, Словенија

 

Економски факултет

Проф. др Драган Глигорић

Architect Pop-up Lab Exchange

APLE

Изградња капацитета у високом образовању

Универзитет у Сарајеву, БиХ

 

АГГФ

Доц. др Игор Кувач

Europe of languages, cultures and societies through young cinematography

UniverCine.EU

Партнерство за сарадњу

Универзитет у Нанту, Француска

 

Филолошки факултет

Проф. др Стефано Адамо

Entrepreneurial Skills for Social Sciences

ESSS

Партнерство за сарадњу

Универзитет Фредерик, Кипар

 

ФПН

Проф. др Андреа Пухалић