Navigacija

prof. dr Igor Milunović
vanredni profesor

Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za zaštitu životne sredine
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Zaštita životne sredine vanredni profesor 31. januar 2019.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
07O3ZŽSOR Zaštita životne sredine i održivi razvoj
16-B71ZZS Zaštita životne sredine i održivi razvoj

Medicinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OSI18AKZV Analiza, kontrola i zaštita vazduha
OSI18IN Inspekcijski nadzor
OSI18OE Osnove ekologije
OSI18SEZ Sanitarno-ekološko zakonodavstvo
OSI18SIVU Sanitarno inženjerstvo u vanrednim uslovima
OSI18TOV Tehnologija otpadnih voda

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C21EE Ekomenadžment
2C21EETEŽS Energija, tehnologija, ekonomija životne sredine
Akademske studije prvog ciklusa
1C10TNS1015 Tehnologija i životna sredina
1C13EOS1076 Aerozagađenje i zaštita vazduha
1C13EOS630 Tehnologija zaštite životne sredine
1C18TNS1015 Tehnologija i životna sredina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Effects of landfill leaches ond ground and surface waters: A case study of a wild landfill in Estern Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.59456, ISSN 1840-4855
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2024
  Autori Nebojša Knežević, Svjetlana Sredić i Igor Milunović
  Volumen I
  Broj 30

  Air quality measurement on the location of the highway section on corridor Vc, Johovac- FBiH border

  DOI https://doi.org/10.31075/PIS.68.03.02
  Časopis Put i saobraćaj
  Godina 2022
  Autori Nebojša Knežević i Igor Milunović
  Volumen LXVIII, 3/2022
  Strana od 11
  Strana do 18

  Comparative analytical data of air quality in Banja Luka City

  DOI https://doi.org/10.31075/PIS.68.02.04
  Časopis STED Journal
  Godina 2022
  Autori Nebojša Knežević i Igor Milunović
  Volumen 4(1)

  Analiza očekivanih uticaja buke na području planiranog autoputa Banja Luka – Prijedor

  DOI https://doi.org/10.31075/PIS.68.02.04
  Časopis Put i saobraćaj
  Godina 2022
  Autori Nebojša Knežević i Igor Milunović
  Volumen LXVIII, 2/2022
  Strana od 27
  Strana do 34

  Climate Change in Bosnia and Herzegovina According to Climate Scenario RCP8.5 and Possible Impact on Fruit Production

  DOI https://doi.org/10.3390/atmos13010001
  Časopis Atmosphere
  Godina 2022
  Autori Goran Trbić, Tatjana Popov, Vladimir Đurđević, Igor Milunović, Tihomir Dejanović, Slobodan Gnjato i Marko Ivanišević
  Volumen 13
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 1
  Veb adresa https://www.mdpi.com/2073-4433/13/1/1

  Analysis of technical and technological parameters of waste water treatment plant for up to 15 000 equivalents

  Časopis Technical Institute of Bijeljina, Archives for Technical Sciences
  Godina 2018
  Autori Nebojša Knežević, Dušica Pešević i Igor Milunović
  Volumen 19
  Broj 1
  Strana od 75
  Strana do 84

  Utjecaj kišnih glista Lumbricus rubellus na brojnost mikroorganizama u zemljištu tretiranom pendimetalinom

  Časopis Glasnik zaštite bilja
  Godina 2018
  Autori Igor Milunović, Svjetlana Lolić, Vojislav Trkulja i Biljana Lubarda
  Volumen 41
  Broj 5
  Strana od 44
  Strana do 53

  Karantinski patogeni paradajza i paprike

  Časopis Biljni lekar
  Godina 2017
  Autori Vojislav Trkulja i Igor Milunović
  Volumen 45
  Broj 6
  Strana od 657
  Strana do 684

  Kišne gliste kao test oragnizmi za ekotoksikološko procjenjivanje zemljišta kontaminiranog pesticidima

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2012
  Autori Igor Milunović, Biljana Lubarda, Vojislav Trkulja i Ivica Radović
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 68

  Ekotoksikološki efekti dizel goriva D2 na vrstu Lumbricus rubellus i njeno korišćenje u procesima bioremedijacije

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2012
  Autori Igor Milunović, Biljana Lubarda i Ivica Radović
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 68

  Kišne gliste kao test oragnizmi za ekotoksikološko procjenjivanje zemljišta kontaminiranog pesticidima

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2012
  Autori Igor Milunović, Biljana Lubarda, Vojislav Trkulja i Ivica Radović
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 68

  Ekotoksikološki efekti dizel goriva D2 na vrstu Lumbricus rubellus i njeno korišćenje u procesima bioremedijacije

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2012
  Autori Igor Milunović, Biljana Lubarda i Ivica Radović
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 10
  Strana do 18

Radovi sa skupova

  Improvement of potable water preparation technological processes at the Ilidža spring plant

  Naučni skup „Inženjering, životna sredina i materijali u procesnoj industriji"
  Godina 2023
  Autori Nebojša Knežević i Igor Milunović
  Strana od 20
  Strana do 23

  Analysis of the State and Impact of Waste Water Duringthe Exploitation of the Highway Banja Luka - Gradiška

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2023
  Autori Dajana Đuka, Nebojša Knežević i Igor Milunović

  An analysis of physico-chemical properties, classification and categorisation of goudron waste at a goudron landfill at Modriča oil refinery

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2021
  Autori Nebojša Knežević, Igor Milunović i Dušica Pešević

  Actual problems of theory and practice of spatial planning

  Naučni skup Sovremennыe tendencii prostranstvennogo razvitiя i prioritetы obщestvennoй geografii
  Godina 2018
  Autori Rajko Gnjato, Igor Milunović i Obren Gnjato
  Strana od 31
  Strana do 41

  Lumbricus rubellus – efekat na bioremedijaciju zemljišta kontaminovanog pendimetalinom.

  Naučni skup III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  Godina 2016
  Autori Igor Milunović, Vojislav Trkulja, Ivica Radović i Biljana Lubarda
  Strana od 95
  Strana do 102

  Potencijal ubrzanja bioremedijacije zemljišta kontamninovanog dizel gorivom D2, pomoću vrste Lumbricus rubellus

  Naučni skup Treći međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad i sport“
  Godina 2009
  Autori Igor Milunović, Ivica Radović i Miroslav Vrvić
  Strana od 34
  Strana do 38

  Procenat mortaliteta vrste Lumbricus rubellus u odnosu na koncentraciju dizel goriva D2.

  Naučni skup Treći međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad i sport“
  Godina 2009
  Autori Igor Milunović, Ivica Radović i Miroslav Vrvić
  Strana od 28
  Strana do 33

Knjige

  Lumbricus rubellus i Lumbricus terrestris (Oligochaeta, Annelida) kao test organizmi za ekotoksikološko procjenjivanje kvaliteta (poljoprivrednog) zemljišta kontaminiranog herbicidima Stomp 330 E i Radazin T 50

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99976-711-3-4
  Godina 2019
  Autori Igor Milunović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 171