Navigacija

Biljana Radusin-Sopić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za mikrobiologiju i biologiju ćelije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Mikrobiologija; biologija ćelije viši asistent 28. oktobar 2021.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MK:DI-05 Genetički resursi mikroorganizama i beskičmenjaka

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C21EB Biodegradacije
Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS196 Mikrobiologija
1C07BOS733 Biologija algi
1C07BOS734 Biologija gljiva i lišajeva
1C13EOS1093 Mikologija
1C13EOS736 Ekologija i raznovrsnost algi
1C13EOS918 Ekologija i raznovrsnost mikroorganizama

Bibliografija

Radovi u časopisima

  First report of Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli in locally produced bean seeds in Bosnia and Herzegovina

  DOI https://doi.org/10.1007/s42161-020-00728-7
  Časopis JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY
  Godina 2021
  Autori Biljana Radusin-Sopić, Janja Lamovšek, Svjetlana Lolić, Gordana Đurić i Marina Antić
  Broj 103
  Strana od 395
  Strana do 396
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-020-00728-7

  FREQUENCY OF BACTERIA SALMONELLA ENTERICA AND LISTERIA MONOCYTOGENES IN VEGETABLE IN THE REPUBLIC OF SRPSKA (BiH)

  Časopis Knowledge International Journal
  Godina 2020
  Autori Svjetlana Lolić, Radoslav Dekić, Maja Manojlović i Biljana Radusin-Sopić
  Volumen 42
  Broj 3
  Strana od 495
  Strana do 499
  Veb adresa https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/4576

Radovi sa skupova

  11. međunarodni simpozijum poljoprivrednih nauka

  Naučni skup 11. Međunarodni simpozijum poljoprivrednih nauka, AgroReS
  Publikacija Reviewing the progress and measures for control of Phytophthora fragariae var. rubi
  Godina 2022
  Autori Biljana Lolić, Biljana Radusin-Sopić, Jelena Nikitović, Marina Antić i Tatjana Milaković
  Strana od 193
  Strana do 193

  Presence of Phytophthora fragariae var. rubi in strawberry orchard in the Republic of Srpska

  Naučni skup 15th Slovenian Conference on Plant Protection with international participation, Plant Protection Society of Slovenia
  Publikacija 15th Slovenian Conference on Plant Protection with international participation, Plant Protection Society of Slovenia, Portorož,
  Godina 2022
  Autori Biljana Lolić, Biljana Radusin-Sopić i Marina Antić
  Strana od 114
  Strana do 115

  Soil biogenity of the Banja Luka region as a result of the interaction of biological and chemical factors

  Naučni skup AgroReS 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES and 24th CONFERENCE OF AGRICULTURAL ENGINEERS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Publikacija Book of Abstracts [Elektronski izvor] / 8th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2019"
  Godina 2019
  Autori Biljana Radusin-Sopić, Biljana Lolić, Branimir Nježić, Milan Šipka i Gordana Đurić
  Strana od 201
  Strana do 201
  Veb adresa http://agro.unibl.org/wp-content/uploads/2019/06/Book-of-Abstracts-AgroReS-2019.pdf

Ostali radovi

  Integrating Science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe

  Izdavač FitoLab – Instituto Pedro Nunes and University of Coimbra, Portugal
  Godina 2017
  Autori Biljana Lolić i Biljana Radusin-Sopić

Knjige

  Test pitanja za pripremu prijemnog ispita iz biologije

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-79-0
  Godina 2019
  Autori Biljana Lubarda, Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Nina Janjić, Svjetlana Lolić, Dejan Dmitrović, Tanja Maksimović, Maja Manojlović, Smiljana Paraš, Siniša Škondrić, Goran Šukalo, Svjetlana Cvijić, Maja Šibarević, Tanja Pljevaljčić i Biljana Radusin-Sopić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 248

Projekti

Inventarizacija i ekofiziološka istraživanja endemičnih i autohtonih vrsta riba u slivu Trebišnjice

Osnovni cilj projekta odnosi se na nastavak istraživanja rasprostranjenja odabranih endemičnih vrsta riba u slivu rijeke Trebišnjice. Uporedo će se utvrditi i fiziološko stanje organizma, kao i stanje životne sredine, te ukazati na eventualno opterećenje vodotoka. Za realizaciju osnovnih ciljeva projekta potrebno je provesti istraživanja koja obuhvataju:  Utvrđivanje zastupnjenosto pojedinih vrsta riba u odabranim vodotocima i vodnim tijelima, njihovo rasprostranjenje...

Broj projekta 1259102
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Dekić
Projektni tim prof. dr Smiljana Paraš
Dragana Dekić
Anja Bošnjak, ma
Tijana Lukić
Jovana Grahovac, ma
prof. dr Svjetlana Lolić
Sanja Karajlić
Biljana Radusin-Sopić, ma
prof. dr Dragojla Golub
Miloš Novaković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 30.04.2025.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Prenošenje humanih patogenih mikroorganizama preko povrtlarskih kultura - njihova vijabilnost i infektivnost

U okviru projekta tim sa Prirodno-matematičkog fakulteta će sakupljati uzorke povrtlarskih kultura na sjeverozapadnom području Republike Srpske i vršiti izolaciju i identifikaciju potencijalno patogenih bakterija. Pri tom će biti korištene indirektne odgajivačke metode (Benson, 1998; McKane, and Kandel, 1996; Wistreich, 2003). Za izolaciju i diferencijaciju ešerihije i drugih laktoza-fermentujućih od laktozanefermentujućih enterobakterija, biće korišćen je EMB Agar...

Broj projekta 1259044
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Dekić
Projektni tim Dunja Popović
dr Jelena Stanković Antić
prof. dr Svjetlana Lolić
Biljana Radusin-Sopić, ma
Sanja Karajlić
prof. dr Tanja Maksimović
prof. dr Maja Manojlović
Jovana Grahovac, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 26.06.2023.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Programi iz oblasti zaštite zdravlja biljaka - Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinski štetnih organizama

rogramom se sprovode mjere posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih štetnih organizama na koštičavim voćakama (Pseudomonas syringae pv. persicae i Xanthomonas arboricola pv. pruni ) i prouzrokovača fitoftoroze maline (Phytophthora rubi). Poseban nadzor se sporovodi na teritoriji cijele Republike Srpske, a područja rada su mjesta ulaska u RS, mjesta prooizvodnje sadnog materijala i proizvodni zaasadi biljaka domaćina.

Broj projekta 1251507
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Sonja Umićević, ma
Jovana Mićić
doc. dr Jelena Nikitović
Gvozden Mićić
dr Biljana Lolić
Biljana Radusin-Sopić, ma
Nataša Pašalić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 18.10.2021.
Vrijednost projekta 45525.0 BAM

ENDEMIČNE VRSTE RIBA REPUBLIKE SRPSKE – DISTRIBUCIJA, KARAKTERISTIKE STANIŠTA I FIZIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

se značajnim bogatstvom i raznolikošću vrsta među kojima posebno mjesto zauzimaju one endemske, od kojih mnoge imaju mali areal rasprostranjenje. Istraživanja endemičnih vrsta riba je od posebnog značaja, jer ove vrste predstavljaju značajan genetički resurs...

Broj projekta 1259022
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Dekić
Projektni tim Saša Kremenović
prof. dr Svjetlana Lolić
Marija Bukva
Azra Bakrač
Dragana Dekić
Subha Dzafić
Biljana Radusin-Sopić, ma
prof. dr Dragojla Golub
dr Predrag Simonović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 06.07.2023.
Vrijednost projekta 10500.0 BAM

ŠTA JEDEMO NA GRADSKIM PIJACAMA? NITRATI U POVRĆU: TOKSIČNOST, SADRŽAJ, UNOS I DOZVOLJENE KONCENTRACIJE

1) U posljednje vrijeme zbog sve veće uporebe sintetičkih azotnih đubriva i stajskog đubriva u intenzivnoj poljoprivredi, povrće (naročito lisnato) i voda za piće sadrži veće koncentracije nitrata nego u prošlosti, što postaje svjetski problem...

Broj projekta 1259013
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Tanja Maksimović
Projektni tim Sanja Karajlić
Biljana Radusin-Sopić, ma
Mirela Boroja, ma
Azra Bakrač
dr Aleksandar Ivanc
Svetlana Ilić
prof. dr Maja Manojlović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 01.04.2020.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Programi posebnog nadzora štetnih organizama - Laboratorija za certifikaciju sadnog materijala i rasada hortikuklturnih biljaka

Kako bi biljna proizvodnja bila rentabilna i ekonomski opravdana potrebno je konstantno sprovođenje različitih mjera zaštite. Posebnu oblast u zaštiti bilja čini fitosanitarni sektor gdje se vodi računa o kvalitetu i zdravstvenom stanju sadnog materijalaa, rasada i sjemena...

Broj projekta 1251001
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Duška Delić
Projektni tim mr Danilo Vidović
prof. dr Duška Delić
Mariana Mihaljica
dr Biljana Lolić
Biljana Radusin-Sopić, ma
Petar Nikolić, ma
prof. dr Branimir Nježić
mr Jelena Davidović Gidas
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 175000.0 BAM

Prenošenje humanih patogenih mikroorganizama preko povrtlarskih kultura-uticaj navodnjavanja i đubrenja

U okviru COST akcije „HUPLANTcontrol“ istraživački tim iz Republike Srpske istražuje mogućnost preživljavanja bakterija koje izazivaju oboljenja ljudi na različitim povrtlarskim kulturama (zelena salata, špinat, blitva, paradajz, paprika). Nakon epidemije izazvane ešerihijom prenesenom preko špinata u Njemačkoj 2011. godine pokazala se potreba utvrđivanja puteva prenosa patogenih bakterija na poljoprivredne kulture, koje nisu uobičajeni domaćini za patogene bakterije.

Broj projekta 0830922
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Svjetlana Lolić
Projektni tim prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Maja Manojlović
Biljana Radusin-Sopić, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 31.01.2018.
Završetak projekta 13.03.2019.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

"Uvođenje savremenih metoda za testiranje rasada koštičavih voćaka na prisustvo bakterija"- Ugovor o dodjeli finansijske podrške projektu

Savremena rasadnička proizvodnja podrazumijeva proizvodnju zdravstveno ispravnog sadnog materijala i podizanje komercijalnih voćnjaka sa zdravim početnim sadnim materijalom. Bakterije su značajni prouzrokovači biljnih bolesti u voćarskoj proizvodnji. Pojavi bakterioza u voćnjaku najčešće prethode ili poremećaji u ishrani ili mehaničke ozljede...

Broj projekta 8317036
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Biljana Radusin-Sopić, ma
Projektni tim Nina Kujundžić
Nataša Pašalić
dr Biljana Lolić
prof. dr Gordana Đurić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 31.03.2019.
Vrijednost projekta 8500.0 BAM

"Mikroorganizmi poljoprivrednog zemljišta regije Banja Luka“- Ugovor o korišćenju dodijeljenih sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda N2020 za 2017. godinu za sufinansiranje projekta

Sva živa bića zavise od snabdijevanja neophodnim elementima iz Zemlje kao što su vodonik, kiseonik, ugljenik, azot, sumpor i fosfor. Recikliranje ovih elemenata je osnova za izbjegavanje iscrpljivanja zemljišta. Mikroorganizmi su presudni u procesu razgradnje i transformacije mrtvih organskih materija u oblike koje mogu ponovo koristiti drugi organizmi...

Broj projekta 8317038
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Biljana Radusin-Sopić, ma
Projektni tim prof. dr Gordana Đurić
prof. dr Mijana Kuburić Macura
dr Biljana Lolić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 31.03.2019.
Vrijednost projekta 7800.0 BAM

Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih štetnih organizma na koštičavom voću na području Republike Srpske u 2017. godini

Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih štetnih organizma na koštičavom voću se provodi na području Republike Srpske u okviru registrovanih proizvodnih zasada i rasadnika koštičavih voćaka. Vizuelni pregledi i uzorkovanje vrše se na nadzemnom dijelu stabla i sadnice, pregledom grana, grančica i lišća...

Broj projekta 8301063
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac Biljana Radusin-Sopić, ma
Projektni tim dr Biljana Lolić
prof. dr Gordana Đurić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 20023.0 BAM