Navigacija

Subha Dzafić

Projekti

ENDEMIČNE VRSTE RIBA REPUBLIKE SRPSKE – DISTRIBUCIJA, KARAKTERISTIKE STANIŠTA I FIZIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

se značajnim bogatstvom i raznolikošću vrsta među kojima posebno mjesto zauzimaju one endemske, od kojih mnoge imaju mali areal rasprostranjenje. Istraživanja endemičnih vrsta riba je od posebnog značaja, jer ove vrste predstavljaju značajan genetički resurs...

Broj projekta 1259022
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Dekić
Projektni tim Dragana Dekić
Biljana Radusin-Sopić, ma
Marija Bukva
Azra Bakrač
Saša Kremenović
prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Svjetlana Lolić
Subha Dzafić
dr Predrag Simonović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 06.07.2023.
Vrijednost projekta 10500.0 BAM