Navigacija

dr Predrag Simonović

Elektrotehnički fakultet

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13BSŽ002 Principi zoološke taksonomije
2C13BSŽ008 Fauna Balkanskog poluostrva
Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS217 Organska evolucija
1C07EOS644 Evoluciona i sistemska ekologija
1C09EOS644 Evoluciona i sistemska ekologija
1C13EOS644 Evoluciona i sistemska ekologija

Projekti

ENDEMIČNE VRSTE RIBA REPUBLIKE SRPSKE – DISTRIBUCIJA, KARAKTERISTIKE STANIŠTA I FIZIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

se značajnim bogatstvom i raznolikošću vrsta među kojima posebno mjesto zauzimaju one endemske, od kojih mnoge imaju mali areal rasprostranjenje. Istraživanja endemičnih vrsta riba je od posebnog značaja, jer ove vrste predstavljaju značajan genetički resurs...

Broj projekta 1259022
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Dekić
Projektni tim Dragana Dekić
Biljana Radusin-Sopić, ma
dr Predrag Simonović
Saša Kremenović
Subha Dzafić
prof. dr Svjetlana Lolić
Marija Bukva
Azra Bakrač
prof. dr Dragojla Golub
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 06.07.2023.
Vrijednost projekta 10500.0 BAM