Navigacija

Milan Šipka, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Poljoprivredni fakultet
Katedre
 • Poljoprivredni fakultet - Katedra za zemljište, fiziologiju i ishranu biljaka
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Nauka o zemljištu viši asistent 26. decembar 2019.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MAP-I-15 Primjena GIS-a u upravljanju zemljišnim i vodnim resursima
MB24-I Primjena GIS-a u poljoprivredi
Akademske studije prvog ciklusa
OAE07ZM Zemljište i melioracije
OBP07MZ Melioracije zemljišta
OBP07NAV Navodnjavanje
OBP07PED Pedologija
OHK08MUZ Melioracije i uređenje zemljišta
OHK08PED Pedologija

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C13EOS38 Pedologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Adsorption of nicosulfuron herbicide in the agricultural soils of Bosnia and Herzegovina

  DOI 0.17221/80/2020-PSE
  Časopis Plant, Soil and Environment
  Godina 2020
  Autori Amer Sunulahpašić, Siniša Mitrić, Dragana Šunjka, Mirjana Žabić, Tihomir Predić, Milan Šipka i Luka Rodić
  Volumen 66
  Broj 4
  Strana od 162
  Strana do 166
  Veb adresa https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/80_2020-PSE.pdf

Radovi sa skupova

  Soil biogenity of the Banja Luka region as a result of the interaction of biological and chemical factors

  Naučni skup AgroReS 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES and 24th CONFERENCE OF AGRICULTURAL ENGINEERS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Publikacija Book of Abstracts [Elektronski izvor] / 8th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2019"
  Godina 2019
  Autori Biljana Radusin-Sopić, Biljana Lolić, Branimir Nježić, Milan Šipka i Gordana Đurić
  Strana od 201
  Strana do 201
  Veb adresa http://agro.unibl.org/wp-content/uploads/2019/06/Book-of-Abstracts-AgroReS-2019.pdf

  Local background values of the lead in the soils of the Banja Luka area

  Naučni skup AgroReS VIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES
  Publikacija Book of Proceedings [Elektronski izvor] / 8th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2019"
  Godina 2019
  Autori Mihajlo Marković, Dijana Mihajlović, Svetlana Antić-Mladenović i Milan Šipka
  Strana od 175
  Strana do 184
  Veb adresa http://agro.unibl.org/wp-content/uploads/2019/07/Book-of-Proceedings-AgroReS-2019.pdf

  Distribution of Xanthium species on the territory of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup AgroReS 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES
  Publikacija Book of Abstracts [Elektronski izvor] / 8th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2019"
  Godina 2019
  Autori Biljana Kelečević, Milan Šipka, Zlatan Kovačević i Siniša Mitrić
  Strana od 54
  Strana do 54
  Veb adresa http://agro.unibl.org/wp-content/uploads/2019/06/Book-of-Abstracts-AgroReS-2019.pdf

  Research on the population of wild strawberry (Fragaria vesca L.) in the region of Banja Luka

  Naučni skup AgroReS 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES
  Publikacija Book of Abstracts [Elektronski izvor] / 8th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2019"
  Godina 2019
  Autori Tanja Krmpot, Ljubomir Radoš i Milan Šipka
  Strana od 84
  Strana do 84
  Veb adresa http://agro.unibl.org/wp-content/uploads/2019/06/Book-of-Abstracts-AgroReS-2019.pdf

  Water Resources in the Bratunac Municipality as an Opportunity for Irrigation in Agriculture

  Naučni skup International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018 (PBE)"
  DOI https://doi.org/10.1088/1755-1315/222/1/012024
  Publikacija IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,
  Godina 2018
  Autori Mihajlo Marković, Petar Begović, Branko Ivanković, Milan Šipka, Dušica Pešević i Mirjana Marković
  Veb adresa https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/222/1/012024

  ACHIEVEMENT OF LAND DEGRADATION NEUTRALITY IN THE REPUBLIC OF SRPSKA (BOSNIA AND HERZEGOVINA) BY 2030

  Naučni skup FORSD International Scientific Conference “Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry”
  Publikacija Book of Abstracts International Scientific Conference “Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry”
  Godina 2017
  Autori Marijana Kapović, Mihajlo Marković, Svjetlana Ćoralić, Milan Šipka i Mladen Babić
  Strana od 15
  Strana do 16
  Veb adresa http://sf.unibl.org/index.php/cyr/publikacije/zbornici/zb-rni-forsd-conference-2017

  SOIL FERTILITY STATUS AT THE A.D. "NAPREDAK" PELAGIĆEVO

  Naučni skup NSoil 2017 2nd International and l4ft National Congress of Soil Science Society of Serbia
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS NSoil 2017 2nd International and l4ft National Congress of Soil Science Society of Serbia
  Godina 2017
  Autori Mihajlo Marković, Milan Šipka, Mladen Babić, Marijana Kapović i Svjetlana Ćoralić
  Strana od 36
  Strana do 36

  PHYSICAL CHEMICAL CHARACTERISTICS OF HERBICIDES USED FOR MAIZE PRODUCTION IN BIH AS FACTORS OF POTENTIAL HERBICIDE LEACHING IN GROUNDWATER

  Naučni skup 9th Congress of the Soil Science Society of Bosnia and Hercegovina
  Publikacija Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  Godina 2015
  Autori Siniša Mitrić, Mihajlo Marković, Mladen Babić, Milan Šipka, Dušica Pešević i Duško Dragičević
  Strana od 297
  Strana do 305

Ostali radovi

  Zemljište kao faktor pogodnosti gajenja poljoprivrednih kultura na području grada Gradiška

  Izdavač Poljoprivredni fakultet,Univerzitet u Banjoj Luci,
  Godina 2019
  Autori Milan Šipka

  Osnova zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Gradiška

  Izdavač Univretzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Institut za agroekologiju i zemljište
  Godina 2018
  Autori Mihajlo Marković, Novo Pržulj, Zlatan Kovačević, Siniša Mitrić, Milan Šipka, Mladen Babić, Bojana Ivić Župić i Ljiljana Tomić

  Višenamjensko vrednovanje, korištenja i zaštite zemljišta i izrada karte upotrebne vrijednosti zemljišta za područje Općine Lukavac Studija upotrebne vrijednosti zemljišta.

  Godina 2018
  Autori Mihajlo Marković i Milan Šipka

  Studija upotrebne vrijednosti zemljišta za područje Općine Doboj Istok

  Godina 2018
  Autori Mihajlo Marković i Milan Šipka

  Studija upotrebne vrijednosti zemljišta za područje Općine Čelić.

  Godina 2018
  Autori Mihajlo Marković i Milan Šipka

Projekti

Unapređenje organske proizvodnje grožđa-agrotehnika i sortiment

Interspecies hibridi predstavljaju nove vinske i stone sorte vinove loze tolerantne na najvažnije patoegene, čije je grožđe kvaliteta na nivou najboljih Vitis vinifera L. sorti, i pogodne su za organsko vinogradarstvo. Naučnoistraživačim radom na oglednom polju za vinogradarstvo, u Sremskim Karlovcima, u poslednje četiri decenije stvoren je veliki broj novih interspecies vinskih i stonih sorti pogodnih za koncept organske proizvodnje grožđa i vina...

Broj projekta 1251237
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Tatjana Jovanović-Cvetković
Projektni tim Milan Šipka, ma
prof. dr Miljan Cvetković
Sanja Aćimović
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 4800.0 BAM

Promovisanje pametnog upravljanja vodom u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini

Glavni ciljevi projekta SMARTWATER su: 1) jačanje umreženosti, istraživačkih i inovacionih kapaciteta Univerziteta u Banjoj Luci (UNI-BL), Univerziteta u Sarajevu (UNSA) i drugih institucija iz Bosne i Hercegovine u oblasti održivog upravljanja vodnim resursima; i 2) povećanje kompetencije i vještina obezbjeđenja novčanih fondova datih institucija u cilju uspješnog učešća u EU programima za istraživanje i inovacije.

Broj projekta 1250162
Status Aktivan
Tip projekta Horizont 2020
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Mihajlo Marković
Projektni tim prof. dr Željko Vaško
prof. dr Zlatan Kovačević
Nevena Stojaković
prof. dr Marijana Kapović Solomun
Milan Šipka, ma
Đurađ Hajder, ma
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 1744125.0 EUR

Kontrolisanje kvaliteta svjetlosti i njen uticaj na rast i razvoj povrća primjenom fotoselektivnih mreža

Povrće, kao grupa poljoprivrednih biljaka, ima višestruki značaj u ishrani, preventivi i liječenju mnogih oboljenja savremenog čovjeka. Najveći broj povrtnih vrsta gaji se u vrijeme ljetnjih mjeseci, kako na otvorenom polju, tako i u zaštićenom prostoru, kada su, veoma često, izložene ekstremnim klimatskim uslovima. U takvim uslovima proizvođači nisu u mogućnosti da proizvedu dovoljnu količinu povrća visokog kvaliteta zbog različitih biotskih ...

Broj projekta 1250144
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Vida Todorović
Projektni tim Senad Murtić
prof. dr Svjetlana Zeljković
Milan Šipka, ma
Nikolina Đekić, ma
dr Zoran Ilić
dr Đorđe Moravčević
dr Lidija Milenković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 01.02.2021.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM

VREDNOVANJE IKT (INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE) U REVITALIZACIJI OBRAZOVANJA I OBUKA U POLJOPRIVREDI

U Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, poljoprivreda je još uvek u velikoj meri naslonjena na manualnu poljoprivredu, dok se dostupna tehnička i tehnološka rešenja nedovoljno koriste. Istovremeno, obe države imaju dobro razvijene IKT sektore koji zapošljavaju znatan broj visoko obrazovanih stručnjaka koji razvijaju napredna softverska rešenja...

Broj projekta 1250122
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Miljan Cvetković
Projektni tim prof. dr Mitar Simić
mr Dragan Brković
Milan Šipka, ma
prof. dr Vladimir Risojević
Jelena Rožić, ma
prof. dr Zdenka Babić
prof. dr Radoslav Gajanin
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 30.11.2022.
Vrijednost projekta 1737.3 BAM

"Podrška odlučivanju o uvođenju i širenju primjene održivog upravljanja zemljištem"

Cilj projekta je doprinjeti postizanju globalnih ekoloških i razvojnih ciljeva (GCP/GLO/337/GFF), borbi protiv dezertifikacije, degradacije zemljišta i suše (DLDD) kroz širenje mjera održivog upravljanja zemljištem (SLM) na osnovu konkretnih rezultata i informacija za donosioce odluka, a samim tim i povećanja mjera, dobara i usluga ekosistema i poboljšanja sigurnosti hrane i efikasne upotrebe prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini (BIH).

Broj projekta 8301066
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Mihajlo Marković
Projektni tim prof. dr Dane Marčeta
prof. dr Dušica Pešević
prof. dr Zlatan Kovačević
Mirjana Marković, ma
prof. dr Ilija Komljenović
prof. dr Goran Trbić
Svjetlana Ćoralić
prof. dr Novo Pržulj
Milan Šipka, ma
Mladen Babić
prof. dr Marijana Kapović Solomun
prof. dr Čedomir Crnogorac
prof. dr Danijela Kondić
Finansijer Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda"FAO"
Početak realizacije 01.12.2017.
Završetak projekta 01.04.2018.
Vrijednost projekta 97825.0 BAM