Navigacija

Mirjana Marković, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za zaštitu životne sredine
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Zaštita životne sredine viši asistent 27. avgust 2020.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07EOS664 Upravljanje otpadom
1C07HOS207 Zaštita životne sredine
1C10TNS1015 Tehnologija i životna sredina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Importance of assessing outdoor thermal comfort and its use in urban adaptation strategies: a case study of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina)

  DOI https://doi.org/10.1007/s00704-022-04237-8
  Časopis THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY
  Godina 2022
  Autori Stevan Savić, Goran Trbić, Dragan Milošević, Jelena Dunjić, Marko Ivanišević i Mirjana Marković
  Volumen 150
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 20
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-022-04237-8#citeas

  Biometeorological Conditions During Hot Summer Days in Diverse Urban Environments of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina)

  DOI https://doi.org/10.5937/gp26-35456
  Časopis GEOGRAPHICA PANNONICA
  Godina 2022
  Autori Dragan Milošević, Goran Trbić, Stevan Savić, Tatjana Popov, Marko Ivanišević, Mirjana Marković, Miloš Ostojić, Jelena Dunjić, Renata Fekete i Bojan Garić
  Volumen 26
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 45
  Veb adresa http://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/pannonica/papers/volume26_1_3.pdf

  Alleviation of Negative Climate Change Effects on Maize Yields in Northern Bosnia by Liming and Phosphorus Fertilization, Climate Change Adaptation in Eastern Europe

  DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-03383-5_12
  Časopis SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS
  Godina 2019
  Autori Mihajlo Marković, Ilija Komljenović, Vojo Radić, Vlado Kovačević, Jurica Jović, Goran Trbić, Dušica Pešević i Mirjana Marković
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 169
  Strana do 183
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03383-5_12

  QUALITY ASSESSMENT OF VEGETABLE OIL EFFLUENT DISCHARGED INTO SAVA RIVER

  DOI 10.7251/afts.2019.1121.085P
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2019
  Autori Dušica Pešević, Nebojša Knežević i Mirjana Marković
  Volumen 21
  Broj 1
  Strana od 85
  Strana do 93
  Veb adresa http://www.arhivzatehnickenauke.com/new/2019/10/31/quality-assessment-of-vegetable-oil-effluent-discharged-into-sava-river/

Radovi sa skupova

  Water Resources in the Bratunac Municipality as an Opportunity for Irrigation in Agriculture

  Naučni skup International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018 (PBE)"
  DOI https://doi.org/10.1088/1755-1315/222/1/012024
  Publikacija IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,
  Godina 2018
  Autori Mihajlo Marković, Petar Begović, Branko Ivanković, Milan Šipka, Dušica Pešević i Mirjana Marković
  Veb adresa https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/222/1/012024

  Alleviation of Negative Climate Change Effects on Maize Yields in Northern Bosnia by Liming and Phosphorus Fertilization

  Naučni skup INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE ADAPTATION IN EASTERN EUROPE
  DOI 10.1007/978-3-030-03383-5_12
  Publikacija Climate Change Adaptation in Eastern Europe: Managing Risks and Building Resilience to Climate Change
  Godina 2018
  Autori Mihajlo Marković, Ilija Komljenović, Vlado Kovačević, Vojo Radić, Jurica Jović, Goran Trbić, Dušica Pešević i Mirjana Marković
  Strana od 169
  Strana do 183
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03383-5_12

  The Climate Data Analysis of Banja Luka Area as the Basis of Agricultural Adaptation to Climate Change Planning

  Naučni skup International Scientific Conference People, Buildings and Environment
  Godina 2014
  Autori Mirjana Marković
  Strana od 592
  Strana do 603

Projekti

Dinamika klimatskih promjena i mogućnosti prilagođavanja u Republici Srpskoj

OPIS PROJEKTA Trenutno stanje klimatskih promjena u Republici Srpskoj Dosadašnja istraživanja pokazala su i sve veću varijabilnost klimata u svim godišnjim dobima na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Šest od posljednjih 10 godina su bile veoma suhe do ekstremno suve, a pet godine su bile obilježene ekstremnim poplavama. Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci od 2012. ...

Broj projekta 1259047
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim prof. dr Davorin Bajić
doc. dr Slobodan Gnjato
dr Jelena Luković
dr Stevan Savić
prof. dr Tatjana Popov
Vukosava Čolić, ma
dr Vladimir Đurđević
doc. dr Novica Lovrić
mr Marko Ivanišević
Mirjana Marković, ma
prof. dr Igor Zekanović
doc. dr Dragan Milošević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.09.2019.
Završetak projekta 28.12.2022.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM

Osavremenjavanje sistema upravljanja otpadom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci-nabavka prese za tretiranje otpada

AKTIVNOSTI Stvaranje otpadnih materija obuhvata one aktivnosti prilikom kojih materije dolaze u takvo stanje da više nemaju upotrebnu vrijednost, te se sakupljaju radi odlaganja. U toku realiэacije projekta biće izvedene sljedeće...

Broj projekta 1259011
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim prof. dr Dušica Pešević
prof. dr Radoslav Dekić
Vukosava Čolić, ma
prof. dr Rajko Gnjato
Damjan Vojnović
Saša Kremenović
Mirjana Marković, ma
Finansijer Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Početak realizacije 01.08.2018.
Završetak projekta 14.10.2020.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Monotoring organske supstance i specifičnih parametara na molekulskom nivou iz rijeke Vrbas na području grada Banja Luka

Nafta i njeni derivati danas su među najprisutnijim zagađivačima u životnoj sredini. Najvažni izvor ove vrste zagađenja je svakako saobraćaj, ali izvori mogu biti raznovrsni, uključujući toplane, razne industrijske grane i slično. Nakon što dospiju u prirodu, jedinjenja prisutna u zagađivaču naftnog tipa podliježu raznim hemijskim transformacijama, ali i migraciji u vodu...

Broj projekta 1259007
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dušica Pešević
Projektni tim doc. dr Ivan Samelak
prof. dr Mališa Antić
Mirjana Marković, ma
prof. dr Branimir Jovančićević
prof. dr Milica Balaban
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 31.10.2020.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM

Kartiranje bujičnih slivova i modeliranje osjetljivosti na pojavu i razvoj bujičnih poplava u slivu rijeke Ukrine

Bujični slivovi na teritoriji Republike Srpske nedovoljno su izučeni i hidrološki istraženi, odnosno mjerenja padavina, vodostaja, proticaja i pronosa nanosa vršena su veoma kratko ili ih uopšte nema. U prognozi bujičnih poplava potrebno je poznavati, ne samo hidrometeorološke, već i geološko-geomorfološke, erozione, pedološke i druge uslove u slivu koji predstavljaju predispoziciju za pojavu i razvoj bujičnih poplava...

Broj projekta 1259009
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radislav Tošić
Projektni tim Mirjana Marković, ma
doc. dr Novica Lovrić
Dragica Delić
mr Marko Ivanišević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 25.05.2020.
Vrijednost projekta 16573.0 BAM

"Podrška odlučivanju o uvođenju i širenju primjene održivog upravljanja zemljištem"

Cilj projekta je doprinjeti postizanju globalnih ekoloških i razvojnih ciljeva (GCP/GLO/337/GFF), borbi protiv dezertifikacije, degradacije zemljišta i suše (DLDD) kroz širenje mjera održivog upravljanja zemljištem (SLM) na osnovu konkretnih rezultata i informacija za donosioce odluka, a samim tim i povećanja mjera, dobara i usluga ekosistema i poboljšanja sigurnosti hrane i efikasne upotrebe prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini (BIH).

Broj projekta 8301066
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Mihajlo Marković
Projektni tim Mladen Babić
prof. dr Čedomir Crnogorac
prof. dr Dušica Pešević
prof. dr Zlatan Kovačević
prof. dr Goran Trbić
Mirjana Marković, ma
prof. dr Dane Marčeta
Milan Šipka, ma
Svjetlana Ćoralić
prof. dr Danijela Kondić
prof. dr Marijana Kapović Solomun
prof. dr Novo Pržulj
prof. dr Ilija Komljenović
Finansijer Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda"FAO"
Početak realizacije 01.12.2017.
Završetak projekta 01.04.2018.
Vrijednost projekta 97825.0 BAM