Navigacija

Vukosava Čolić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za zaštitu životne sredine
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Zaštita životne sredine viši asistent 7. jul 2022.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C13GNS31 Geografske osnove zaštite životne sredine
1C13GOS31 Geografske osnove zaštite životne sredine
1C13EOS1082 Nivoi planiranja u životnoj sredini
1C13EOS1085 Održivi razvoj i životna sredina
1C13EOS1091 Upravljanje otpadom
1C13POS1025 Osnovi životne sredine
1C13POS1028 Upravljanje čvrstim otpadom
1C13POS1030 Planiranje životne sredine
1C13POS1031 Pejzažna arhitektura
1C13POS1037 Urbana i ruralna ekologija
1C13POS576 Uvod u prostorno planiranje
1C13POS721 Osnovi geoekologije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Drina Transboundary Biosphere Reserve — Opportunities and Challenges of Sustainable Conservation

  DOI 10.3390/su142416733
  Časopis Sustainability
  Godina 2022
  Autori Irena Medar-Tanjga, Neda Živak, Anđelija Ivkov-Džigurski, Vesna Rajčević, Tanja Mišlicki Tomić i Vukosava Čolić
  Volumen 14
  Broj 20
  Strana od 1
  Strana do 15
  Veb adresa https://www.mdpi.com/2071-1050/14/24/16733/htm

  The first record of blackfish, Centrolophus niger (Gmelin, 1788) in Montenegrin coastal waters

  DOI 10.17707
  Časopis Agriculture & Forestry
  Godina 2020
  Autori Srećko Čolić, Marko Nikolić i Vukosava Čolić
  Volumen 66
  Strana od 237
  Strana do 239
  Veb adresa http://www.agricultforest.ac.me/

  First record of round goby Neogobius melanostomus Pallas, 1814 (Pisces: Gobiidae) in Bosnia and Herzegovina

  Časopis Ecologica montenegrina
  Godina 2018
  Autori Srećko Čolić, Goran Šukalo, Vukosava Čolić i Vlado Kerkez
  Volumen 16
  Strana od 108
  Strana do 110
  Veb adresa https://www.biotaxa.org/em/article/view/37162/31851

  Invazivne biljne vrste na području opštine Laktaši i njihov negativan uticaj

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 2018
  Autori Srećko Čolić i Vukosava Čolić
  Volumen 25
  Strana od 894
  Strana do 898
  Veb adresa http://www.ecologica.org.rs/

Radovi sa skupova

  Ograničavajući faktori u planiranju ruralnog turizma Banjalučke regije

  Naučni skup „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja“
  Publikacija Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnom učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja“,
  Godina 2018
  Autori Tanja Mišlicki Tomić, Aleksandra Petrašević i Vukosava Čolić
  Strana od 185
  Strana do 193

  Stanje populacije i konzervacioni status Mrgude (Umbra krameri) u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup 9.Naučno-stručna konferencija,,Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2016
  Autori Vukosava Čolić i Srećko Čolić
  Strana od 80
  Strana do 81

  Mineralni resursi kao faktor regionalnog razvoja zapadnog Potkozarja

  Naučni skup Srpski etno-nacionalni prostor-geoprostorne determinante , geopolitički, istorijski, etnodemografski, kulturološki, ekonomski, socijalno-geografski, naseobinski i regionalno-geografski procesi i problemi razvoja, vrednovanje i zaštita prirodne sredine i prirodnih potencijala
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Tanja Mišlicki Tomić i Vukosava Čolić
  Strana od 349
  Strana do 356

  Održivi razvoj ljekovitog bilja na području opštine Bileća

  Naučni skup Treći kongres srpskih geografa sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Vukosava Čolić i Srećko Čolić
  Strana od 305
  Strana do 310

  Stanje kvaliteta i aspekti narušavanja životne sredine područja opštine Mrkonjić Grad

  Naučni skup I Simpozijum ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Zoran Kovačević, Ivica Radović, Maja Manojlović, Dejan Radović, Vukosava Čolić, Željka Ostojić i Miroslav Ostojić
  Strana od 42
  Strana do 43

Ostali radovi

  Gušteri

  Izdavač Matica srpska, SANU, Zavod za udžbenike
  Godina 2018
  Autori Vukosava Čolić
  Strana od 718

  Gornji Lokanj

  Izdavač Matica srpska, SANU, Zavod za udžbenike
  Godina 2018
  Autori Vukosava Čolić
  Strana od 440

  Gornja Lupljanica

  Izdavač Matica Srpska, SANU, Zavod za udžbenika
  Godina 2018
  Autori Vukosava Čolić
  Strana od 421

  Management of protected areas – at the example of the Republic of Srpska- izvod rada

  Izdavač eLIBRARY ID: 35466145
  Godina 2018
  Autori Tanja Mišlicki Tomić, Vukosava Čolić i Aleksandra Petrašević
  Strana od 90

  Vrtoče

  Izdavač Matica srpska, SANU, Zavod za udžbenike
  Godina 2013
  Autori Vukosava Čolić
  Strana od 803

Projekti

Prirodno i kulturno nasljeđe – identitetski kodovi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Projekat „Prirodno i kulturno naselje – identitetski kodovi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“ ima cilj istraživanja prirodnog i kulturnog nasleđa Republike Srpske, fokusirajući se na budućnost identiteta, istorije i kodova. Projekat se pojavio iz poznatih potreba za dubljim razumevanjem veze između prirodnog i kulturnog nasleđa u kontekstu oblikovanja identiteta zajednica. Nasljeđe će se posmatrati u širem kontekstu...

Broj projekta 1259090
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Neda Živak
Projektni tim Dijana Gvozden Sliško
Dragica Delić
prof. dr Irena Medar-Tanjga
mr Marko Ivanišević
Vukosava Čolić, ma
prof. dr Jelenka Pandurević
prof. dr Branka Zolak Poljašević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2023.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM

Dinamika klimatskih promjena i mogućnosti prilagođavanja u Republici Srpskoj

OPIS PROJEKTA Trenutno stanje klimatskih promjena u Republici Srpskoj Dosadašnja istraživanja pokazala su i sve veću varijabilnost klimata u svim godišnjim dobima na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Šest od posljednjih 10 godina su bile veoma suhe do ekstremno suve, a pet godine su bile obilježene ekstremnim poplavama. Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci od 2012. ...

Broj projekta 1259047
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim dr Jelena Luković
prof. dr Davorin Bajić
doc. dr Novica Lovrić
dr Vladimir Đurđević
doc. dr Dragan Milošević
Vukosava Čolić, ma
prof. dr Tatjana Popov
mr Marko Ivanišević
doc. dr Slobodan Gnjato
Mirjana Marković, ma
prof. dr Igor Zekanović
dr Stevan Savić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.09.2019.
Završetak projekta 28.12.2022.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM

Osavremenjavanje sistema upravljanja otpadom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci-nabavka prese za tretiranje otpada

AKTIVNOSTI Stvaranje otpadnih materija obuhvata one aktivnosti prilikom kojih materije dolaze u takvo stanje da više nemaju upotrebnu vrijednost, te se sakupljaju radi odlaganja. U toku realiэacije projekta biće izvedene sljedeće...

Broj projekta 1259011
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim Damjan Vojnović
Mirjana Marković, ma
prof. dr Rajko Gnjato
Saša Kremenović
prof. dr Dušica Pešević
Vukosava Čolić, ma
prof. dr Radoslav Dekić
Finansijer Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Početak realizacije 01.08.2018.
Završetak projekta 14.10.2020.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM