Navigacija

Jovana Grahovac, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za zoologiju, evoluciju i genetiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Fiziologija životinja viši asistent 6. jul 2023.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS252 Imunologija
1C07BOS821 Uporedna fiziologija životinja I
1C07BOS822 Uporedna fiziologija životinja II
1C07EOS636 Mehanizmi fizioloških adaptacija
1C13BOS1072 Komparativna hematologija
1C13BOS215 Opšta fiziologija životinja
1C13BOS821 Uporedna fiziologija životinja I
1C13BOS822 Uporedna fiziologija životinja II
1C13EOS629 Fiziologija i ekofiziologija životinja
1C13EOS636 Mehanizmi fizioloških adaptacija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Biocompatibility of nano/micro-sized pyrophyllite particles by pulmo, liver, kidney and gastric mucosis cells

  DOI https://doi.org/10.1007/s10856-024-06793-z
  Časopis JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE
  Godina 2024
  Autori Smiljana Paraš, Jovana Paspalj, Karima Baghdad, Ognjenka Janković, Ranko Škrbić, Radoslav Gajanin, Pascale Massiani, Franck Launay i Suzana Gotovac-Atlagić
  Volumen 35
  Broj 30
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007/s10856-024-06793-z?utm_source=rct_congratemailt&utm_medium=email&utm_campaign=oa_20240617&utm_content=10.1007%2Fs10856-024-06793-z

  ERYTHROCYTE PROFILES OF RANA DALMATINA AND PELOPHYLAX RIDIBUNDUS (AMPHIBIA: RANIDAE)

  DOI 10.7251/ASB230402003D
  Časopis Acta Scientifica Balcanica
  Godina 2023
  Autori Radoslav Dekić, Marijana Roljić, Aleksandar Ivanc i Jovana Paspalj
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 3
  Strana do 12
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/1LMjPIEYe3SUkvLtizkVQEfuzt-wj1F6c/view

  Effects of diazepam on hematological and histological parameters in rats/in vivo and unbiased stereological investigation

  DOI 10.2478/acve-2022-0019
  Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
  Godina 2022
  Autori Jovana Paspalj, Milenka Ivanović, Radoslav Dekić i Smiljana Paraš
  Volumen 72
  Broj 2
  Strana od 235
  Strana do 255
  Veb adresa https://sciendo.com/article/10.2478/acve-2022-0019

  High frequency electromagnetic fields induced ultrastructural changes on secretory granules of pancreatic beta cells in rats: unbiased stereological analysis

  Časopis JOURNAL OF MICROSCOPY
  Godina 2019
  Autori Smiljana Paraš, Nataša Vojinović, Radoslav Gajanin i Jovana Paspalj
  Volumen 15
  Broj 1
  Strana od 564
  Strana do 566

  LEUKOCITARNA FORMULA WISTAR PACOVA TRETIRANIH ALOKSANOM

  DOI 10.7251/SKPSR191001029S
  Časopis Acta Scientifica Balcanica
  Godina 2019
  Autori Valentina Slijepčević, Maja Manojlović, Jovana Paspalj, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Aleksandra Đeri i Ivica Radović
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 36
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2020/11/Slijepcevic-i-sar.-srp.-2019.pdf

  SYNERGISTIC EFFECTS OF LEAD-ACETATE AND ALLOXAN ON BODY WEIGHT GAIN AND ORGANOSOMATIC LIVER INDEX OF WISTAR RAT INFECTED WITH ESCHERICHIA

  DOI 10.7251/SKPEN191002017G
  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2019
  Autori Maja Manojlović, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Jovana Paspalj, Aleksandra Đeri i Ivica Radović
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 17
  Strana do 30
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/skup-10-2-2020/

  Morfometrijske karakteristike eritrocita krkuše (Gobio obtusirostris)

  DOI https://doi.org/10.7251/SKP180902017P
  Časopis Acta Scientifica Balcanica
  Godina 2018
  Autori Jovana Paspalj, Radoslav Dekić i Tanja Pljevaljčić
  Volumen 3
  Broj 9 - 2
  Strana od 17
  Strana do 24
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/SBERS/article/view/5498/5302

Radovi sa skupova

  ERITROCITNI STATUS POTOČNE MRENE (BARBUS BALCANICUS) IZ RIJEKE JADAR

  Naučni skup Studenti u susret nauci- STES 2021
  Godina 2021
  Autori Jovana Herceg i Jovana Paspalj
  Strana od 7
  Strana do 12
  Veb adresa http://stes.unibl.org/zbornik-radova-stes-2021/

  Eritrocitni status nekih autohtonih vrsta riba

  Naučni skup IV Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske - SBERS 2020
  Godina 2020
  Autori Radoslav Dekić, Jovana Paspalj i Srđan Babić
  Strana od 58
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2020/11/zbornik_SBERS2020.pdf

  Efekti primjene suplemenata na parametre eritrocitne loze Wistar pacova

  Naučni skup IV Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske - SBERS 2020
  Godina 2020
  Autori Tanja Vasić, Jovana Paspalj, Radoslav Dekić i Zoran Vasić
  Strana od 60
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2020/11/zbornik_SBERS2020.pdf

  Fizičko-hemijski i biološki parametri u ocjeni kvaliteta vode rijeke Sane (Republika Srpska, BiH)

  Naučni skup VODA 2020
  Publikacija 49. konferencija o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda
  Godina 2020
  Autori Radoslav Dekić, Dragojla Golub, Svjetlana Lolić, Maja Manojlović i Jovana Paspalj
  Strana od 95
  Strana do 106

  Efekti konzumacije različitih pića na eritrocitnu lozu Wistar pacova

  Naučni skup Studenti u susret nauci - STES
  Godina 2020
  Autori Ognjan Miletić, Jovana Paspalj i Radoslav Dekić
  Veb adresa https://stes.unibl.org/zbornik-radova-stes-2020

  High frequency electromagnetic fields induced ultrastructural changes on secretory granules of pancreatic beta cells in rats: unbiased stereological analysis

  Naučni skup High frequency electromagnetic fields induced ultrastructural changes on secretory granules of pancreatic beta cells in rats: unbiased stereological analysis
  Godina 2019
  Autori Smiljana Paraš, Nataša Vojinović, Radoslav Gajanin i Jovana Paspalj
  Strana od 564
  Strana do 563

  Kvalitet vode nekih pritoka rijeke Drine u Republici Srpskoj (BiH): Mikrobiološka i ihtiološka istraživanja

  Naučni skup VODA
  Godina 2019
  Autori Svjetlana Lolić, Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Maja Manojlović i Jovana Paspalj
  Strana od 205
  Strana do 214

  EFEKTI KONZUMACIJE ENERGETSKIH PIĆA NA HEMATOLOŠKE PARAMETRE PACOVA SOJA WISTAR

  Naučni skup Studenti u susret nauci - STES
  Godina 2017
  Autori Jovana Paspalj, Jasna Friščić i Radoslav Dekić
  Strana od 112
  Strana do 123
  Veb adresa file:///C:/Users/User/Desktop/DIPLOMSKI/dekstop/zbornik-knji%C5%BEni-blok.pdf

  Eritrocitni profil studenata iz urbanih i ruralnih područja

  Naučni skup Studenti u susret nauci - STES
  DOI 10.7251/STES1609178P
  Godina 2016
  Autori Jovana Paspalj, Milica Kvrgić, Branislav Babić, Darko Mandić, Ognjan Miletić, Jasna Friščić i Radoslav Dekić
  Strana od 178
  Strana do 184

Projekti

Inventarizacija i ekofiziološka istraživanja endemičnih i autohtonih vrsta riba u slivu Trebišnjice

Osnovni cilj projekta odnosi se na nastavak istraživanja rasprostranjenja odabranih endemičnih vrsta riba u slivu rijeke Trebišnjice. Uporedo će se utvrditi i fiziološko stanje organizma, kao i stanje životne sredine, te ukazati na eventualno opterećenje vodotoka. Za realizaciju osnovnih ciljeva projekta potrebno je provesti istraživanja koja obuhvataju:  Utvrđivanje zastupnjenosto pojedinih vrsta riba u odabranim vodotocima i vodnim tijelima, njihovo rasprostranjenje...

Broj projekta 1259102
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Dekić
Projektni tim Biljana Radusin-Sopić, ma
Dragana Dekić
prof. dr Smiljana Paraš
Tijana Lukić
Sanja Karajlić
Jovana Grahovac, ma
Miloš Novaković
Anja Bošnjak, ma
prof. dr Svjetlana Lolić
prof. dr Dragojla Golub
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 30.04.2025.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Prenošenje humanih patogenih mikroorganizama preko povrtlarskih kultura - njihova vijabilnost i infektivnost

U okviru projekta tim sa Prirodno-matematičkog fakulteta će sakupljati uzorke povrtlarskih kultura na sjeverozapadnom području Republike Srpske i vršiti izolaciju i identifikaciju potencijalno patogenih bakterija. Pri tom će biti korištene indirektne odgajivačke metode (Benson, 1998; McKane, and Kandel, 1996; Wistreich, 2003). Za izolaciju i diferencijaciju ešerihije i drugih laktoza-fermentujućih od laktozanefermentujućih enterobakterija, biće korišćen je EMB Agar...

Broj projekta 1259044
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Dekić
Projektni tim Biljana Radusin-Sopić, ma
dr Jelena Stanković Antić
Dunja Popović
prof. dr Maja Manojlović
prof. dr Svjetlana Lolić
Sanja Karajlić
Jovana Grahovac, ma
prof. dr Tanja Maksimović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 26.06.2023.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Citološki, fiziološki i genetički efekti pirofilita, pesticida i elektromagnetnih polja kod Wistar sp. pacova

Ruda pirofilit ima svoje nalazište na teritoriji Bosne i Hercegovine i iz tog razloga se pojavila potreba za testiranjem njenog kvaliteta i primenljivosti na animalnom modelu. Dokazivanjem da ova ruda nema štetan efekat na organizmu pacova, otvaraju joj se vrata u široj primeni. Pesticidi su u poslednjih deset godina u ekspanziji sa svojim neumerenim i nestručnim korišćenjem u poljoprivredi u Republici Srpskoj, tako se pojavila potreba da se testira njihov uticaj na animalnom modelu...

Broj projekta 1259018
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Smiljana Paraš
Projektni tim Sanja Karajlić
doc. dr Dragana Šnjegota
prof. dr Nataša Stojaković
Olivera Karpić
Nataša Vojinović, ma
prof. dr Ljiljana Amidžić
Jovana Grahovac, ma
mr Maja Šibarević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM