Navigacija

prof. dr Aleksandra Đeri
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za bolesti zuba i endodonciju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Bolesti zuba vanredni profesor 28. maj 2020.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM23DMO Dentalna morfologija
ISDM18BZP Bolesti zuba pretklinika
ISDM18BRDM Blok: restaurativna dentalna medicina
ISDM18GRM Gerostomatologija
ISDM18DM Dentalna morfologija
ISDM18KE Klinička endodoncija
ISDM18MED Mašinska endodoncija
ISDM18PE Pretklinička endodoncija
ISDM18RDM Restaurativna dentalna medicina
ISDM18RTOZ Rekonstrukcija teško oštećenih zuba
ISS07BZP Bolesti zuba - pretklinika
ISS07KE Klinička endodoncija
ISS07PE Pretklinička endodoncija
ISS07RO Restaurativna odontologija
ISS07RTOZ Rekonstrukcija teško oštećenih zuba

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uporedna analiza određivanja dužine kanala korijena zuba pomoću kompjuterizovane konusne tomografije i apeksnog lokatora

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS2304173
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2023
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović Radman, Adriana Arbutina, Renata Josipović, Saša Marin i Mirjana Umićević-Davidović
  Volumen 70
  Broj 4
  Strana od 173
  Strana do 180
  Veb adresa www.stomatoloskiglasnik.rs

  Uticaj olova na gingivu i potporni aparat zuba

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS2304189K
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2023
  Autori Irena Kuzmanović Radman, Adriana Arbutina, Renata Josipović, Saša Marin, Mirjana Umićević-Davidović, Radmila Arbutina, Nataša Trtić, Verica Protić i Aleksandra Đeri
  Volumen 70
  Broj 4
  Strana od 189
  Strana do 195
  Veb adresa www.stomatoloskiglasnik.rs

  Procena debljine bukalne lamele maksile i mandibule u predelu prednjih zuba pomoću kompjuterizovane tomografije konusnog snopa

  DOI https://doi.org/10.2298/MPNS2112362M
  Časopis Medicinski pregled
  Godina 2023
  Autori Saša Marin, Aleksandra Đeri, Helena Vidović, Nataša Trtić, Adriana Arbutina i Verica Pavlić
  Volumen 74
  Broj 11-12
  Strana od 362
  Strana do 367
  Veb adresa https://doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8105/2021/0025-81052112362M.pdf

  Ispitivanje zastupljenosti parodontitisa i gingivitisa kod pacova sa indukovanim diabetes mellitus-om

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS2303131K
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2023
  Autori Irena Kuzmanović Radman, Adriana Arbutina, Renata Josipović, Saša Marin, Mirjana Umićević-Davidović, Radmila Arbutina, Nataša Trtić, Bojan Vrhovac i Aleksandra Đeri
  Volumen 70
  Broj 3
  Strana od 131
  Strana do 137
  Veb adresa www.stomatoloskiglasnik.rs

  Ispitivanje marginalne mikorpropustljivosti novosintetisanih nanostrukturnih materijala na bazi kalcijum-aluminata posle aplikacije u interradiksne perforacije

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS2302079J
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2023
  Autori Renata Josipović, Violeta Petrović, Adriana Arbutina, Irena Kuzmanović Radman, Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Radmila Arbutina i Slavonjub Živković
  Volumen 70
  Broj 2
  Strana od 77
  Strana do 84
  Veb adresa https://doiserbia.nb.rs/img/doi/0039-1743/2023/0039-17432302077J.pdf

  Određivanje debljine dentina bukomezijalnog korijena donjeg molara komjuterizovanom konusnom tomografijom

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS2302071D
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2023
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović Radman, Nikola Moravac, Milan Tejić, Renata Josipović, Adriana Arbutina, Saša Marin, Nataša Trtić i Valentina Veselinović
  Volumen 70
  Broj 2
  Strana od 69
  Strana do 76
  Veb adresa stomatoloskiglasnik.rs

  Ispitivanje sorpcije i rastvorljivosti materijala na bazi kalcijum-aluminata

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS2301026J
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2023
  Autori Renata Josipović, Violeta Petrović, Marijana Popović Bajić, Irena Kuzmanović Radman, Mirjana Umićević-Davidović, Aleksandra Đeri i Slavoljub Živković
  Volumen 70
  Broj 1
  Strana od 26
  Strana do 32
  Veb adresa www.stomatoloskiglasnik.rs

  Primjena kompjuterizovane konusne tomografije u procjeni udaljenosti korjenova drugih donjih premolara, prvih i drugih donjih molara od mandibularnog kanala

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS2103122D
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Brestovac, Sanja Subotić, Irena Kuzmanović Radman, Adriana Arbutina i Saša Marin
  Volumen 68
  Broj 3
  Strana od 122
  Strana do 130
  Veb adresa www.stomatoloskiglasnik.rs

  Ekspresija fibronektina u pulpi zuba pacova intoksikovanih olovom sa ekperimentalno izazvanim dijabetesom melitusom

  DOI DOI: https://doi.org/10.2298/SARH191022102K
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2021
  Autori Irena Kuzmanović Radman, Aleksandra Đeri, Radoslav Gajanin, Adriana Arbutina, Renata Josipović i Slavoljub Živković
  Volumen 149
  Broj 3-4
  Strana od 136
  Strana do 141
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0370-8179/2021/0370-81792000102K.pdf

  The degree of thooth color change after using different concentrations of carbamide peroxide

  DOI 10.5937/scriptamed50-23132
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2019
  Autori Nataša Knežević, Olivera Dolić, Marija Obradović, Željka Kojić, Aleksandra Đeri, Valentina Veselinović i Slava Sukara
  Volumen 50
  Broj 4
  Strana od 161
  Strana do 166
  Veb adresa http://scriptamedica.com/

  EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF THE TEETH BLEACHING AGENTS ON THE QUALITY OF BOND BETWEEN COMPOSITE MATERIAL AND BLEACHED TOOTH

  DOI DOI 10.7251/COMEN1901064K
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Ognjenka Janković, Irena Kuzmanović-Radman, Renata Josipović i Vladan Mirjanić
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 66
  Strana do 70

  Clinical Trials and the Importance of Biobanks in Rare diseases

  DOI 10.18575/msrs.sm.e.18.08
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2019
  Autori Lana Nežić, Vesna Vujuć-Aleksić, Marina Dukić i Aleksandra Đeri
  Volumen 49
  Broj 1
  Strana od 49
  Strana do 56
  Veb adresa http://scriptamedica.com/Documents/49_1_article_8.pdf

  LEUKOCITARNA FORMULA WISTAR PACOVA TRETIRANIH ALOKSANOM

  DOI 10.7251/SKPSR191001029S
  Časopis Acta Scientifica Balcanica
  Godina 2019
  Autori Valentina Slijepčević, Maja Manojlović, Jovana Paspalj, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Aleksandra Đeri i Ivica Radović
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 36
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2020/11/Slijepcevic-i-sar.-srp.-2019.pdf

  Primena CBCT-a u određivanju radne dužine kanala korena zuba

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2019-0006
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović Radman, Miloš Čavić, Ilija Vujaković, Adriana Arbutina, Teodora Uzelac, Marko Uzelac i Dragana Jović
  Volumen 66
  Broj 2
  Strana od 57
  Strana do 65

  SYNERGISTIC EFFECTS OF LEAD-ACETATE AND ALLOXAN ON BODY WEIGHT GAIN AND ORGANOSOMATIC LIVER INDEX OF WISTAR RAT INFECTED WITH ESCHERICHIA

  DOI 10.7251/SKPEN191002017G
  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2019
  Autori Maja Manojlović, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Jovana Paspalj, Aleksandra Đeri i Ivica Radović
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 17
  Strana do 30
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/skup-10-2-2020/

  DIFFERENTIAL LEUKOCYTE COUNT OF ALLOXAN-TREATED WISTAR RATS

  DOI 10.7251/SKPEN191001037S
  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2019
  Autori Valentina Slijepčević, Maja Manojlović, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Aleksandra Đeri i Ivica Radović
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 37
  Strana do 44
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/skup-10-1-2019/

  Lead concentration in hard dental tissues – SEM/EDS analysis

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0002
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Adriana Arbutina, Renata Josipović i Aleksandra Đeri
  Volumen 65
  Broj 1
  Strana od 14
  Strana do 21
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-1/sdj-2018-0002/sdj-2018-0002.pdf

  ANALYSIS OF MASS PORTIONS OF BIOGENIC ELEMENTS IN DENTAL TISSUE

  DOI DOI 10.7251/COMEN1802144K
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina, Ognjenka Janković, Nataša Trtić i Vladan Mirjanić
  Volumen IX−2
  Broj IX−2
  Strana od 144
  Strana do 152

  Analiza mikrobiološkog statusa dubokih karijesnih lezija

  DOI 10.1515/sdj-2016-0001
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina i Jelena Milašin
  Volumen 63
  Broj 1
  Strana od 7
  Strana do 14

  Zastupljenost bakterije Aggregatibacter actinomycetemcomitanc u dubokim karijesnim lezijama

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina, Jelena Milašin i Ljiljana Amidžić
  Volumen 63
  Broj 4
  Strana od 176
  Strana do 182

  Rubno zaptivanje direktnih kompozitnih faseta

  DOI 10.2298/SGS1404183J
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri i Nataša Knežević
  Volumen 61
  Broj 4
  Strana od 183
  Strana do 189
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Kvalitet veze kompozitnog materijala i zuba izbijeljenih unutrašnjom tehnikom bijeljenja tridesetoprocentnim rastvorom karbamid-peroksida

  DOI 10.2298/SGS1404196K
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman i Željka Kojić
  Volumen 61
  Broj 4
  Strana od 196
  Strana do 202
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Klinička ispitivanja indirektnog prekrivanja pulpe različitim preparatima na bazi kalcijum hidroksida

  DOI 10.2298/SGS1401030K
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina, Ognjenka Janković, Renata Josipović i Nataša Knežević
  Volumen 61
  Broj 1
  Strana od 30
  Strana do 36
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Stanje oralnog zdravlja osoba ometenih u mentalnom razvoju na području opštine Banjaluka

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Sanja Ilić, Aleksandra Đeri, Ljubica Pašagić, Verica Pavlić i Ognjenka Janković
  Volumen 61
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 29

  Kvalitet rubnog zaptivanja samonagrizajućih tečnih kompozitnih materijala

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2013
  Autori Ognjenka Janković, Irena Kuzmanović-Radman, Tijana Adamović, Sanja Ilić, Aleksandra Đeri i Renata Josipović
  Volumen 60
  Broj 4
  Strana od 200
  Strana do 209

  Oral Health in Children with Hearing and Speech Impairment in Banjaluka

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS1303139D
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović-Radman, Milkica Grabež, Zorislava Bajić, Alma Prtina, Budimka Novaković i Slavoljub Živković
  Volumen 60
  Broj 3
  Strana od 139
  Strana do 146
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Dental Status of Children with Special Needs in Banjaluka

  DOI DOI: 10.2298/SGS1301007D
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović-Radman, Budimka Novaković, Dejan Božić, Milkica Grabež, Alma Prtina i Slavoljub Živković
  Volumen 60
  Broj 1
  Strana od 7
  Strana do 11
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Ispitivanje kvaliteta apeksnog zaptivanja kanala korijena zuba nakon primjene hemijski razmekšale gutaperke

  DOI 10.2298/SGS1101029A
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2011
  Autori Radmila Arbutina, Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Zorica Trnić i Nataša Trtić
  Volumen 58
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 34
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Mogućnosti protetičke terapije u rješavanju slučajeva bimaksilarnog prognatizma-prikaz slučaja

  Časopis Stomatološki informator
  Godina 2011
  Autori Valentina Veselinović, Dubravka Marković, Slobodan Čupić i Aleksandra Đeri
  Strana od 21
  Strana do 27

  Uticaj materijala za privremeno zatvaranje na mikropropustljivost kod endodontski liječenih zuba

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Slava Sukara, Valentina Veselinović i Sanja Ilić
  Volumen 57
  Broj 2
  Strana od 73
  Strana do 81
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Uticaj halogenog svjetlosnog izvora na rubno zaptivanje kompozitnih ispuna

  DOI 10.2298/SGS1001014G
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2010
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Željka Kojić i Nataša Trtić
  Volumen 57
  Broj 1
  Strana od 14
  Strana do 20
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Uticaj svjetlosnog izvora sa smanjenom iradijansom na kvalitet rubnog zatvaranja kaviteta pete klase

  DOI 10.2298/SGS0804229G
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2008
  Autori Nataša Knežević, Željka Kojić, Aleksandra Đeri, Radmila Arbutina i Zorica Trnić
  Volumen 55
  Broj 4
  Strana od 229
  Strana do 237
  Veb adresa www.stomglas.co.yu

  Ispitivanje kruničnog mikropropuštanja kod intaktnih i karioznih zuba opturisanih metodom lateralne kompakcije gutaperke

  DOI 10.2298/SGS0802099D
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2008
  Autori Aleksandra Đeri, Slava Sukara, Radmila Arbutina, Zorica Trnić i Nataša Knežević
  Volumen 55
  Broj 2
  Strana od 99
  Strana do 107
  Veb adresa www.stomglas.co.yu

Radovi sa skupova

  Efikasnost vodonik peroksida u bijeljenju vitalnih zuba

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga LII
  Godina 2020
  Autori Nataša Knežević, Željka Kojić, Olivera Dolić, Marija Obradović, Slava Sukara i Aleksandra Đeri
  Strana od 163
  Strana do 175

  Efikasnost vodonik peroksida u bijeljenju vitalnih zuba

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2019
  Autori Nataša Knežević, Željka Kojić, Olivera Dolić, Marija Obradović, Slava Sukara i Aleksandra Đeri
  Strana od 163
  Strana do 173
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/

  Uticaj diabetes mellitusa na morfološke promjene u pulpi

  Naučni skup V Kongres stomatologa BIH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Ognjenka Janković, Adriana Arbutina i Valentina Veselinović

  Evaluacija uspjeha endodontskog tretmana zuba studenata stomatologije na Univerzitetu u Banjoj Luci

  Naučni skup V Kongres stomatologa BIH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković i Radmila Arbutina

  Testing of cytotoxicity of calcium aluminate systems

  Naučni skup ROSOV PINN 2017
  Publikacija The Book of Abstracts R 99
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Slavoljub Živković, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Nataša Knežević i Aleksandra Đeri
  Strana od 99

  Marginal microleakage of newly synthesized nanomatherials based on calcium aluminate systems

  Naučni skup ROSOV pinn 2017
  Godina 2017
  Autori Renata Josipović, Slavoljub Živković, Ognjenka Janković, Nataša Knežević, Irena Kuzmanović Radman i Aleksandra Đeri

  Uticaj vodonik peroksida na kvalitet veze kompozitnog materijala i izbijeljenog zuba

  Naučni skup IV kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2016
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman i Ognjenka Janković
  Strana od 77

  MICROLEAKAGE EVALUATION OF DIRECT COMPOSITE VENEERS POLIMERISED WITH DIFFERENT TECHNIQUES

  Naučni skup Balkanski stomatološki kongres
  Godina 2016
  Autori Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri i Nataša Knežević
  Strana od 211

  RELATIONSHIP OF MORFOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TEETH AND MARGINAL SEALING AND THE TREATMENT OF DEEP CARIES

  Naučni skup Balkanski stomatološki kongres
  Godina 2016
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Nataša Knežević i Ognjenka Janković
  Strana od 211

  Bioactivity mineral trioxide agregate and influence on odontogenesis

  Naučni skup 21st Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS)
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Irena Kuzmanović Radman i Renata Josipović
  Strana od 65

  Ispitivanje kvaliteta rubnog zatvaranja direktnih kompozitnih faseta

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2016
  Autori Renata Josipović, Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Ognjenka Janković i Dijana Baštinac
  Strana od 645
  Strana do 658

  Use of composite Charisma and Tetric Evo Ceram materials with tooth reconstruction

  Naučni skup VIII International Scientific Conference Contemporary materials
  Publikacija VIII International Scientific Conference Contemporary materials
  Godina 2016
  Autori I Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Nataša Knežević, D Baštinac, Vladan Mirjanić i Đ Mirjanić
  Strana od 793
  Strana do 800

  LEUKOCITARNA FORMULA WISTAR PACOVA TRETIRANIH ALOKSANOM

  Naučni skup SBERS 2015
  Publikacija III SIMPOZIJUM BIOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE (SBERS 2015)
  Godina 2015
  Autori Valentina Slijepčević, Maja Manojlović, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Aleksandra Đeri i Ivica Radović
  Strana od 202

  The effect of calcium hydroxide on rats teeth pulp seven days after direct pulp capping

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đeri i Nataša Knežević

  The effect of carbamid and hydrogen peroxide on the colour changing degree in endodontic treated teeth

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2014
  Autori Nataša Knežević i Aleksandra Đeri

  Marginal Seal evaluation of direct composite veneers

  Naučni skup ROSOV pin
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2014
  Autori Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri i Nataša Knežević
  Strana od 111
  Strana do 112

  Histological evaluation of the response of dental pulp of rats after direct pulp capping with MTA

  Naučni skup Rosov PIN 2014
  Publikacija Programme and book of abstract; P110
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Irena Kuzmanović-Radman i Renata Josipović
  Strana od 11

  Efficiency of carbamid and hydrogen peroxide in bleaching method in endodontical treated teeth

  Naučni skup ROSOV pin
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2014
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Željka Kojić, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman i Valentina Veselinović
  Strana od 108
  Strana do 109

  Quality of bond strenght between composite materials and teeth bleached with internal techinque with internal technique with 30% solution of carbamide peroxide

  Naučni skup ROSOV pin
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2014
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Željka Kojić, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman i Valentina Veselinović

  Histological evaluation of the response of dental pulp of rats after direct pulp capping with MTA

  Naučni skup ROSOV pin
  Publikacija kljiga apstrakta
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Irena Kuzmanović-Radman i Renata Josipović
  Strana od 110

  The imortance of Definitive restoration in the treatment of deep caries

  Naučni skup Rosov PIN
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Nataša Knežević i Renata Josipović
  Strana od 113
  Strana do 114

  Clinical studies indirect pupl capping medicaments based on Ca(OH)2

  Naučni skup 19th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY - Bass
  Godina 2014
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Sandra Tepić, Diana Baštinac i Adriana Arbutina
  Strana od 247

  Effects of white wine on dental erosion

  Naučni skup 101st Annual World Dental Congres
  Godina 2013
  Autori Radmila Arbutina, Aleksandra Đeri, Mirko Vranić i Nataša Trtić

  Kliničko ispitivanje dubokih karioznih lezija primjenom kalcijum hidroksida

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga 17
  Godina 2012
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri i Vladan Mirjanić
  Strana od 323
  Strana do 332

  Postrestaurativna osjetljivost zuba nakon primjene različitih adhezivnih sredstava

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga 17
  Godina 2012
  Autori Ognjenka Janković, Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Tanja Risović i Vladan Mirjanić
  Strana od 309
  Strana do 322

  Biomaterijali u endodontskoj terapiji i njihov uticaj na periapikalno tkivo

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2011
  Autori Sanja Ilić, Aleksandra Đeri, D Božić, Ranka Knežević, Tatjana Risović, Radmila Arbutina i Nataša Knežević
  Strana od 180
  Strana do 183

  Uticaj svjetlosnog izvora na kvalitet polimerizacije kompozitnih adhezivnih sistema

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Slavoljub Živković, Nataša Knežević, Radmila Arbutina i Aleksandra Đeri
  Strana od 567
  Strana do 576

  The influence of light sources on the composite materials polymerization

  Naučni skup The 15th Congress of the BaSS
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2010
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Nataša Trtić, Renata Josipović i Željka Kojić
  Strana od 244
  Strana do 245

  Knowledge and attitudes towards preventive dental care among dentists

  Naučni skup 15th Congress of the Bass
  Publikacija Abstract book
  Godina 2010
  Autori Slava Sukara, Jovan Vojinović, Olivera Dolić, Marija Obradović i Aleksandra Đeri

  Svjetlosna polimerizacija hibridnih i nanohibridnih kompozitnih materijala

  Naučni skup III stomatološki dani BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2009
  Autori Nataša Knežević i Aleksandra Đeri
  Strana od 42
  Strana do 43

  Uticaj svjetlosnog izvora na kvalitet polimerizacije kompozitnih adhezivnih sistema

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2009
  Autori Slavoljub Živković, Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Radmila Arbutina i Zorica Trnić

  Krunično mikropropuštanje kod intaktnih i karioznih zuba opturisanih pastom AH26

  Naučni skup Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Đeri, Slavoljub Živković, Radmila Arbutina, Nataša Knežević i Zorica Trnić
  Strana od 89

  Bruxism-psyhosomatic illnes

  Naučni skup 11th Congres of the BaSS
  Godina 2006
  Autori Aleksandra Đeri i Slava Sukara

Ostali radovi

  COST Action CA16124, COST Association 2017 Brillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications

  Godina 2017
  Autori Aleksandra Đeri

  Efekti mineral trioksid agregata i kalcijum hidroksida na pulpu zuba pacova kod eksperimentalno izazvanog diabetes mellitus-a tip 1

  Procjena stanja orlanog zdravlja kod djece sa posebnim potrebama

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
  Godina 2009
  Autori Slavoljub Živković, Budimka Novaković, Aleksandra Đeri, Milkica Grabež, Irena Kuzmanović-Radman i Alma Prtina

Knjige

  Duboki karijes i reaktivna odontogeneza

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-47-9
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović Radman i Adriana Arbutina
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 296

  Praktikum za pretkliničke vježbe iz bolesti zuba

  Izdavač Medicinski fakultet u Foči
  ISBN 978-99976-753-9-2
  Godina 2019
  Autori Lado Davidović, Nikola Stojanović, Jelena Krunić, Aleksandra Đeri i Nataša Knežević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 125

Projekti

Primjena prvog naprednog PLANMECA ROMEXIS SOFTVER-a za 3D dizajniranje endodontskog liječenja zuba

Cilj ovog projekta je ispitati tačnost novog Planmeca Romexis® 3D naprednog softvera u poređenju sa tradicionalnim metodama određivanja radne dužine kanala korijena zuba. Metodologija: Istraživanje će biti sprovedeno na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, studijski program stomatologija, u trajanju od 12 mjeseci...

Broj projekta 1257012
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Lana Nežić
Projektni tim prof. dr Slavoljub Živković
prof. dr Irena Kuzmanović Radman
Teodora Uzelac
prof. dr Aleksandra Đeri
prof. dr Adriana Arbutina
prof. dr Ognjenka Janković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2019.
Završetak projekta 01.07.2019.
Vrijednost projekta 28500.0 BAM

Efekti hipotermije na indukovani bakterijski meningitis kod Wistar pacova

Meningitis kod odraslih uzrokovan bakterijskom infekcijom, najčešće Streptococcus pneumoniae, još uvijek ima stopu smrtnosti od 28% (Durand et al., 1993). Adultni meningitis izazvan ešerihijom je rjeđi, ali sa jednako ozbiljnim posljedicama. Potaknuta hipotermija je osnovni alat koji se koristi za zaštitu centralnog nervnog sistema tokom operacije (Sessler, 1995)...

Broj projekta 1259012
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Maja Manojlović
Projektni tim prof. dr Svjetlana Lolić
Dragana Dekić
dr Aleksandar Ivanc
prof. dr Radoslav Dekić
doc. mr Jugoslav Đeri
prof. dr Aleksandra Đeri
Nataša Vojinović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 30.04.2020.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM

Fiziološki efekti hronične konzumacije gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka kod WISTAR pacova

Studija će istražiti efekat gaziranih, energetskih i alkoholnih pića na fiziološki status Wistar pacova, radi utvrđivljnja posljedica na ljudski organizam. Kako današnja omladina konzumira ogromne količine gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka, često istovremeno, neophodno je provesti dodatne studije komparativnog dejstva, prvo uticaj na ekpserimentalne životinje, a potom i prikupljanjem podataka (anonimne ankete, zdravstveni pregledi i praćenje stanja...) adolescentog dijela populacije...

Broj projekta 0830910
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Svjetlana Lolić
Projektni tim mr Jasna Friščić
prof. dr Aleksandra Đeri
doc. mr Jugoslav Đeri
prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Milica Balaban
Sanja Karajlić
prof. dr Maja Manojlović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2016.
Završetak projekta 30.10.2018.
Vrijednost projekta 10300.0 BAM

Uticaj promjene metabolizma pulpe zuba pacova sa indukovanim dijabetesom u uslovima intoksikacije

Dijabetes melitus je glavni rastući problem svih dobnih grupa u Bosni i Hercegovini. Danas postoji skoro 250 miliona ljudi sa dijabetesom u svijetu. I smatra se da će za 20 godina ovaj broj porasti na 380 miliona. Dijabetes je globalna epidemija sa po život opasnim komplikacijama. Na bazi analize raspoloživih informacija, jasno je zašto smo kao ciljnu grupu odabrali baš ovu prioritetnu skupinu pacijenata...

Broj projekta 8307103
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Gajanin
Projektni tim prof. dr Lana Nežić
doc. mr Jugoslav Đeri
prof. dr Irena Kuzmanović Radman
prof. dr Aleksandra Đeri
prof. dr Slavoljub Živković
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 01.01.2017.
Vrijednost projekta 17900.0 BAM