Navigacija

doc. dr Marijana Arapović-Savić
docent

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za ortopediju vilica
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ortopedija vilica docent 31. oktobar 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM23DMO Dentalna morfologija
ISDM18DM Dentalna morfologija
ISDM18DF Dentalna fotografija
ISDM18IO Interdisciplinarna ortodoncija
ISDM18KIDM Klinička istraživanja u dentalnoj medicini
ISDM18KOV Klinička ortopedija vilica
ISDM18MDM Menadžment u dentalnoj medicini
ISDM18NM Nanomaterijali
ISDM18OVP Ortopedija vilica-pretklinika
ISDM18POT Prethirurška ortodontska terapija
ISS07KIS Klinička istraživanja u stomatologiji
ISS07MS Menadžment u stomatologiji
ISS07OHV Ortopedija vilica
ISS07POT Predhirurška ortodontska terapija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Clinical Testing of Walking Bleach, In-Office, and Combined Bleaching of Endodontically Treated Teeth

  DOI https://doi.org/10.3390/medicina59010018
  Časopis Medicina
  Godina 2023
  Autori Nataša Knežević, Marija Obradović, Olivera Dolić, Valentina Veselinović, Željka Kojić, Renata Josipović i Marijana Arapović-Savić
  Volumen 59
  Broj 1
  Veb adresa https://www.mdpi.com/1648-9144/59/1/18

  EVALUATION OF ENAMEL SURFACE USING EDI AND ESRS INDEX AFTER REMOVAL OF THE FIXED ORTHODONTIC APPLIANCE

  DOI https://doi.org/10.7251/COMEN2201066A
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2022
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Vladan Mirjanić, Irena Kuzmanović Radman i Đorđe Mirjanić
  Volumen 13
  Broj 1
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/conterporarymaterials3-1/article/view/8667

  Analysis of sliding mechanics force degradation during postextraction space closure

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS2203115U
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2022
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Tijana Adamović i Irena Kuzmanović Radman
  Volumen 69
  Broj 3
  Strana od 115
  Strana do 124
  Veb adresa https://doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0039-17432203115U

  Fotogrametrijska analiza zatvaranja postekstrakcionog prostora

  DOI DOI: https://doi.org/10.2298/SGS2102059U
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2021
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Tijana Adamović i Igor Đukić
  Volumen 68
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 67
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0039-1743/2021/0039-17432102059U.pdf

  Evaluation of enamel surface after bracket debonding and adhesive removal with six different methods

  DOI https://doi.org/10.2298/SARH190305008A
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2020
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Irena Kuzmanović Radman, Nenad Nedeljković i Branislav Glišić
  Broj 00
  Strana od 1
  Strana do 16
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0370-8179/2020%20OnLine-First/0370-81792000008A.pdf

  A novel method of photogrammetry measurements of study models in orthodontics

  DOI 10.2298/SARH180419074A
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2019
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mihajlo Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Adriana Arbutina, Nenad Nedeljković i Branislav Glišić
  Strana od 1
  Strana do 21
  Veb adresa http://srpskiarhiv.rs/global/pdf/onlinefirst/074-18OlF-v1.pdf

  Photogrammetry based space analysis measurements in orthodontic diagnosis

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0008
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mihajlo Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Adriana Arbutina, Nenad Nedeljković i Branislav Glišić
  Volumen 65
  Broj 2
  Strana od 78
  Strana do 88
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-2/sdj-2018-0008/sdj-2018-0008.pdf

  Evaluation of Adhesive Remnant Index after metal brackets removal using AutoCAD software

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0003
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Irena Kuzmanović-Radman i Saša Marin
  Volumen 64
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 31
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-1/sdj-2018-0003/sdj-2018-0003.pdf

  A SYSTEM FOR MEASUREMENTS OF 3D SCANNED ORTHODONTIC STUDY MODELS

  DOI 10.7251/COMEN1702172A
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mihajlo Savić, Adriana Arbutina, Mirjana Umićević-Davidović i Vladan Mirjanić
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 172
  Strana do 179
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/8_2/8-Marijana_Arapovic.pdf

  EXAMINATION OF ORTHODONTIC ELASTOMERIC CHAINS AND NiTi CLOSED COIL SPRING FORCE DURING POSTEXTRACTION SPACE CLOSURE

  DOI 10.7251/COMEN1802153U
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić i Vladan Mirjanić
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 153
  Strana do 158
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/9_2/6-Umicevic.pdf

  ASSESSMENT OF ENAMEL SURFACE AFTER APPLICATION OF TUNGSTEN CARBIDE BUR FOR RESIDUAL ADHESIVE REMOVAL

  DOI 10.7251/COMEN1802137A
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Vladan Mirjanić i Irena Kuzmanović-Radman
  Volumen 19
  Broj 2
  Strana od 137
  Strana do 143
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/9_2/4-Arbutina.pdf

  Examination of postextraction space closure speed using elastic chains and NiTi closed coil springs

  DOI 10.2478/sdj-2018-0017
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić i Adriana Arbutina
  Volumen 65
  Broj 4
  Strana od 179
  Strana do 186
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0039-1743/2018/0039-17431804179U.pdf

  Automatsko određivanje linearnih veličina lica uz pomoć računara

  DOI 10.1515/sdj-2016-0007
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina i Mihajlo Savić
  Volumen 63
  Broj 2
  Strana od 66
  Strana do 73

  Promjene na mekim tkivima usne duplje u toku ortodontske terapije u zavisnosti od vrste ortodontskog aparata

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marija Obradović i Igor Đukić
  Volumen 47
  Broj 2
  Strana od 88
  Strana do 93

  Procjena nivoa oralno - zdravstvenog obrazovanja i svijesti među pripadnicima javnog mnjenja na teritoriji Banjaluke

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Slava Sukara, Marija Obradović, Olivera Dolić, Jovan Vojinović i Marijana Arapović-Savić
  Volumen 47
  Broj 2
  Strana od 106
  Strana do 113

  POTREBA ZA ORTODONTSKOM TERAPIJOM KOD DECE UZRASTA 11 DO 13 GODINA U REPUBLICI SRPSKOJ

  DOI 10.1515/sdj-2016-0003
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Marijana Arapović-Savić i Adriana Arbutina
  Volumen 63
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 28

  Primena Švarcove analize u ortodontskoj dijagnostici kod ispitanika Republike Srpske

  DOI 10.1515/sdj-2015-0017
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2015
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević i Irena Kuzmanović-Radman
  Volumen 62
  Broj 4
  Strana od 166
  Strana do 173
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2612609&page=1&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D12609

  Tip i razvijenost zubnih lukova kod ispitanika sa I klasom dentoalveolarnih odnosa

  DOI 10.5937/gads1247041A
  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2012
  Autori Adriana Arbutina, Slobodan Cupic, Mirjana Davidović-Umićević, Marijana Arapović-Savić i Saša Marin
  Volumen 47
  Strana od 41
  Strana do 50
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=1820-79361247041A

  Procena veličine neizniklih stalnih očnjaka i premolara u mešovitoj denticiji

  DOI 10.5937/gads1247017U
  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2012
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić i Saša Marin
  Volumen 47
  Strana od 17
  Strana do 25
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=1820-79361247017U

  Bolja oralna higijena-duži vijek protetičkih radova

  Časopis Medicina danas
  Godina 2008
  Autori Zoran Vukić, Ljubiša Džambas, Marijana Arapović-Savić, Irena Kuzmanović-Radman i Aleksandra Anđelković
  Volumen 7
  Broj 1-3
  Strana od 11
  Strana do 15

Radovi sa skupova

  PRIMJENA NANOTEHNOLOGIJE I NANOMATERIJALA U UNAPREĐENJU KARAKTERISTIKA ORTODONTSKIH ŽICA

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali
  Godina 2018
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Valentina Veselinović i Rebeka Rudolf
  Strana od 343
  Strana do 354

  POBOLJŠANJE OSOBINA ORTODONTSKIH BRAVICA PRIMJENOM NANOTEHNOLOGIJE I NANOČESTICA

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali
  Godina 2018
  Autori Adriana Arbutina, Rebeka Rudolf, Valentina Veselinović, Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić i Vladan Mirjanić
  Strana od 277
  Strana do 288

  Uticaj razlićitih tehnika polimerizacije na kvalitet kompozitnih ispuna

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Adriana Arbutina, Mirjana Umićević-Davidović i Marijana Arapović-Savić
  Strana od 407
  Strana do 419

  Influence of different polymerization techniques on the composite restorations quality.

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Adriana Arbutina, Mirjana Davidović-Umićević i Marijana Arapović-Savić
  Strana od 407
  Strana do 421

  Evaluation of residual adhesive after orthodontic bracket removal.

  Naučni skup Contemporary materials
  Godina 2017
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Saša Marin, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković i Vladan Mirjanić
  Strana od 421
  Strana do 430

  Ortodontsko-hirurška saradnja prilikom zatvaranja centralne dijasteme u donjoj vilici

  Naučni skup IV kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2016
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Igor Đukić i Saša Marin
  Strana od 76
  Strana do 76

  Prednosti i nedostaci novih samoligirajućih bravica

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Vladan Mirjanić, Saša Marin i Igor Đukić
  Strana od 333
  Strana do 341

  Self Bonding Acrylate-Embedding of Total Immediate Tooth Replacement

  Naučni skup Savremeni materijali 2011
  Publikacija Contemporary Materials, Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska
  Godina 2011
  Autori Zoran Vukić, Ljubiša Džambas i Marijana Arapović-Savić
  Strana od 429
  Strana do 438

  Svojstva materijala za izradu ortodonskih bravica

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali,ANURS
  Godina 2011
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Vladan Mirjanić i Zoran Vukić
  Strana od 439
  Strana do 450

  NEOPHODNA SVOJSTVA MATERIJALA ZA DOBIJANJE STUDIJSKIH I RADNIH MODELA U ORTODONCIJI

  Naučni skup Savremeni materijali 2010
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Marijana Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Zoran Vukić i Vladan Mirjanić
  Strana od 651
  Strana do 663

  Dizajn zubnenadogradnje od kompozitnih materijala ojačanih vlaknima

  Naučni skup Savremeni Materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Zoran Vukić, Saša Marin i Marijana Arapović-Savić
  Strana od 639
  Strana do 649

  Osobine otisnih materijala u ortodonciji

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2009
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Saša Marin i Vladan Mirjanić
  Strana od 621
  Strana do 629

Ostali radovi

  Measurements of Orthodontic Study Models in OP4D

  Izdavač The Institute of Information and Communication Technologies (IICT) at the Bulgarian Academy of Sciences
  Godina 2018
  Autori Marijana Arapović-Savić i Mihajlo Savić
  Veb adresa https://events.hpc.grnet.gr/event/64/

  Uticaj prirodnih zaslađivača u zaštiti zubne gleđi

  Mikroskopske i nanoskopske tehnike ispitivanja površinske strukture i oštećenja zubne gleđi

  Mogućnost korekcije recidiva nakon ortodontske terapije pomoću orto-folija

  Dens invaginatus-značaj radiografskih snimaka u cilju postavljanja pravilne dijagnoze

  Prevalence of malocclusions in relation to gender in Banja Luka municipality

Projekti

Primjena okluzalnog indeksa i fotogrametrijske analize za određivanje potrebe za ortodontskom terapijom

Zadatak moderne ortodoncije je unapređenje pacijentovog života, poboljšavanjem funkcionalne okluzije i dentofacijalne estetike, čime se utiče i na psihološko rasterećenje i samopouzdanje...

Broj projekta 1257019
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladan Mirjanić
Projektni tim doc. dr Marijana Arapović-Savić
prof. dr Adriana Arbutina
Ljiljana Josipović
doc. mr Mirjana Umićević-Davidović
dr Nenad Nedeljković
prof. dr Branislav Glišić
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi

Misija i vizija projekta je da bude centralni uslužni servis Evropskog oblaka otvorene nauke (EOSC), da se obaveže upravljanju EOSC-om i obezbijedi uključivanje na evropskom nivou. Cilj projekta je podržati razvoj i uključivanje nacionalnih inicijativa za oblak otvorene nauke u 15 država članica i pridruženih zemalja u ukupnu šemu upravljanja EOSC-om, širiti EOSC i FAIR principe u zajednici i istu obučavati

Broj projekta 1255009
Status Neaktivan
Tip projekta Horizont 2020
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Mihajlo Savić
Projektni tim doc. dr Marina Antić
Vladan Stojnić
doc. dr Borut Bosančić
mr Dragana Radulović
Ognjen Čalić
doc. dr Marijana Arapović-Savić
prof. dr Milorad Božić
prof. dr Vladimir Risojević
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.09.2019.
Završetak projekta 07.03.2024.
Vrijednost projekta 245750.0 BAM