Navigacija

Aleksandar Gaćina
asistent

Rukovodilac Univerzitetskog računarskog centra - I-3-4-1
Rektorat

Univerzitetski računarski centar - Objekat 4, kancelarija 3

lokal 200
051/321-071
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računarske nauke asistent 30. maj 2024.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Primjena informacionih tehnologija u analizi i predviđanju uspjeha studenata

  DOI 10.7251/AGGPLUS1806028V
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2018
  Autori Ljubiša Preradović, Đorđe Stojisavljević i Aleksandar Gaćina
  Volumen 1
  Broj 6
  Strana od 28
  Strana do 38
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/6056

Radovi sa skupova

  Information security in the function of corporate management of information technologies.

  Naučni skup XII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT,
  Publikacija Proceedings of XII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
  Godina 2023
  Autori Ljilja Šikman, Danica Savanović, Tihomir Latinović i Aleksandar Gaćina
  Strana od 362
  Strana do 369

Projekti

Jačanje kapaciteta i mehanizama za unapređenje sistema osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Aktivnosti SMEQA projekta fokusirane su na institucionalno i nacionalno jačanje mehanizama akreditacije, harmonizaciju procesa u BiH te sistematsku implementaciju Standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Broj projekta 1251251
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim prof. dr Goran Janjić
Mirjana Predić, ma
Dijana Bilanović
prof. dr Dragan Gligorić
Dario Stanković
Aleksandar Gaćina
Aleksandra Stojković
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.12.2023.
Završetak projekta 31.12.2026.
Vrijednost projekta 150000.0 BAM

Unapređenje kapaciteta i sigurnosti bežične UNIBL mreže za potrebe naučnog rada

Jedan od najvažnijih strateških ciljeva Univerziteta u Banjoj Luci je jačanje naučnoistraživačke infrastrukture na svim njegovim članicama kako bi se omogućili što bolji uslovi za naučni rad. Postojanje komunikacione infrastrukture za komunikaciju, prenos podataka, pristup bazama podataka, slanje i obradu velike količine podataka, prvi je preduslov za odvijanje naučnoistraživačkog rada. Trenutno je prostor Univerzitetskog grada pokriven bežičnom internet mrežom čija nabavka je prvobitno...

Broj projekta 1251221
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim Nebojša Babić
Aleksandar Gaćina
prof. dr Milica Balaban
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 03.07.2024.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Konferencija o studentskom preduzetništvu

Organizacija konferencije o studentskom preduzetništvu, koja okuplja eminentne stručnjake iz oblasti preduzetništva a u cilju obuke studenata, nastavnika i saradnika javnih univerziteta u Republici Srpskoj. Obuke o razvoju preduzetništva su primarni cilj konferencije sa posebnim fokusom na formiranje studentskih preduzeća.

Broj projekta 1251200
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim Aleksandar Gaćina
Zana Stevandić
Finansijer MINISTARSTVO PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA RS
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 03.07.2024.
Vrijednost projekta 17094.0 BAM

Izrada digitalnog repozitorijuma naučnih radova

Cilj projekta jeste izgradnja i funkcionisanje institucionalnog repozitorijuma naučnih radova koji je od izuzetnog značaja za akademsku zajednicu. Repozitorijumi služe za prikupljanje cjelokupne produkcije određene institucije, objedinjuju sadržaj, utiču na kumulativnost i stalnost sadržaja i otvoreni su i interoperabilni za razmjenu sadržaja. Izgradnjom repozitorijuma...

Broj projekta 1250160
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Dijana Bilanović
Projektni tim mr Dragana Radulović
prof. dr Goran Latinović
mr Dušan Vrućinić
Aleksandar Gaćina
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 11000.0 BAM

Uključivanje odgovornih istraživanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana: poboljšanje samoodrživih ekosistema istraživanja i inovacija

WBC-RRI.NET ima za cilj podržati primjenu principa odgovornih istraživanja i inovacija unutar ekosistema istraživanja i inovacija na teritorijalnom nivou u pet (5) zemalja Zapadnog Balkana - 4 regionalna i 1 na nivou države - i promociju više - nivoa upravljanja istraživanjima i inovacijama u ZZB. Principi odgovornih istraživanja i inovacija će doprinijeti zajedničkom učenju i difuziji inovacija u upravljanju istraživanjima...

Broj projekta 1250156
Status Aktivan
Tip projekta Horizont 2020
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim doc. dr Mihajlo Savić
Jelena Jandrić, ma
mr Dragana Radulović
prof. dr Smiljana Paraš
doc. mr Saša Karakaš Šikanić
Milica Marić
Marko Šipka, ma
prof. dr Siniša Lakić
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Ognjen Čalić
dr Dragan Dragomirović
Aleksandar Gaćina
prof. dr Goran Stojanović
prof. Draško Gajić, ma
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.03.2021.
Završetak projekta 29.02.2024.
Vrijednost projekta 104937.0 EUR

Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH

Ciljevi projekta su: - Procjena trenutnog stanja u BiH o internacionalizaciji. Sistem i mehanizmi priznavanja: 1. Analiza postojećeg stanja u oblasti internacionalizacije i priznavanje kvalifikacija BiH partnera, 2. Razvoj SWOT analize za svakog BiH partnera za internacionalizaciju i priznavanje kvalifikacija. - Razvoj institucionalne strategije i indikatora za internaljcionalizaciju, kao i modela priznavanja u BiH...

Broj projekta 8301005
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac prof. dr Biljana Antunović
Projektni tim Aleksandar Gaćina
Đorđe Stojisavljević, ma
prof. dr Petar Marić
prof. dr Siniša Lakić
Jelena Rožić, ma
prof. dr Biljana Antunović
prof. dr Miroslav Malinović
Aleksandra Regojević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 14.04.2019.
Vrijednost projekta 103400.0 BAM