Navigacija

Dijana Bilanović

Viši stručni saradnik za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta - I-2-1-2
Rektorat
051/321-182

Projekti

Platforma za razvoj karijere istraživača

U vezi sa unapređenjem kompetencija dokazano je da primjena elemenata timskog učenja razvija i unapređuje vještine i vrijednosti kao što su saradnja, timski rad, prihvatanje razlika, rasuđivanje, komunikacija i sticanje znanja razmišljanjem i interakcijom. Ciljevi i ishodi učenja bi trebalo da se zasnivaju na teorijskom znanju...

Broj projekta 1251239
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim Dijana Bilanović
mr Dragana Radulović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.08.2024.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

ERA TALENT Platforma za razvoj karijere istraživača u Evropi

Projekat ERA TALENT ima za cilj da podrži implementaciju nove ERA komunikacije i dalji razvoj usluga koje pruža postojeća EURAKSESS mreža, kroz reformu njene strukture, sa ciljem da podrži razvoj karijere istraživača u Evropi, šireći putanje karijere za njih u akademskoj zajednici, industriji i biznisu...

Broj projekta 1251222
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim Stamenko Mijatović
mr Dragana Radulović
prof. dr Dragan Milovanović
Dijana Bilanović
Nataša Pašalić
prof. dr Aleksandra Šmitran
doc. dr Relja Suručić
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2026.
Vrijednost projekta 44006.0 BAM

Edukacija o zaštiti intelektualnog vlasništva

Projekat "Edukacija o zaštiti intelektualnog vlasništva" ima za cilj edukaciju nastavnika, saradnika, istraživača, inovatora i studenata o aspektima zaštite intelektualnog vlasništva na javnim Univerzitetima. Edukacija se vrši kroz organizovanje edukativnih modula po sljedećim temama:...

Broj projekta 1250199
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim Dijana Bilanović
Jovana Kovačević
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Mentoring podrška Start-ups – znanja i iskustva međunarodne Euraxess mreže

Dominacijski problemi igraju važnu ulogu u računarstvu sa teorijskog i praktičnog aspekta. Jedan od takvih tipova problema su dominacijski problemi rimske dominacije. U ovom projektu razmatramo rješavanje više specifičnih problema ovog tipa...

Broj projekta 1250198
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac prof. dr Dragan Milovanović
Projektni tim doc. dr Relja Suručić
mr Dragana Radulović
Stamenko Mijatović
doc. dr Marina Antić
Dijana Bilanović
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Uključivanje odgovornih istraživanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana

Projekat je fokusiran na promociju principa odgovornih istraživanja i inovacija, te razvoju mehanizama za otvoreni pristup nauci.

Broj projekta 1250179
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim mr Dragana Radulović
Dijana Bilanović
Borislav Vukojević, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 31.10.2022.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

EURAKSES centri "Pilotiranje EURAKSES centara za podršku karijerama istraživača"

„EURAKSES centri“ će mobilisati kritičnu masu iskusnih i manje iskusnih EURAKSES centralnih organizacija, na prilagođenim nivoima uključenosti, da pokrenu tri pilot EURAKSES centra, a zatim da podijele svoje iskustvo sa mrežom. EURAKSES centri će biti integrisane digitalne platforme za tematsku, prekograničnu saradnju zasnovanu na kompetencijama EURAKSES centara ...

Broj projekta 1250180
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Dijana Bilanović
Projektni tim doc. dr Marina Antić
mr Dragana Radulović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2022.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Pilotiranje EURAKSES centara za podršku karijerama istraživača

EURAKSES centri“ će mobilisati kritičnu masu iskusnih i manje iskusnih EURAKSES centralnih organizacija, na prilagođenim nivoima uključenosti, da pokrenu tri pilot EURAKSES centra, a zatim da podijele svoje iskustvo sa mrežom. EURAKSES centri će biti integrisane digitalne platforme za tematsku, prekograničnu saradnju zasnovanu na kompetencijama EURAKSES centara (ESC) i drugih zainteresovanih strana...

Broj projekta 1250175
Status Neaktivan
Tip projekta Horizont 2020
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim doc. dr Ljiljana Suručić
mr Dragana Radulović
Dijana Bilanović
prof. dr Dragan Milovanović
prof. dr Aleksandra Šmitran
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 19.12.2023.
Vrijednost projekta 33004.0 BAM

Jačanje kapaciteta EURAXESS Servisnog centra Univerziteta u Banjoj Luci

EURAXESS Servisni Centar Univerziteta u Banjoj Luci (dalje u tekstu ESC) je formiran kao dio aktivnosti na projektu “BAMONET – Development of Bosnia and Herzegovina's Network of Service Centers”, finansiran od strane Evropske komisije, u okviru FP7 programske oblasti „PEOPLE”. Cilj projekta je bio, da u skladu sa EURAXESS inicijativom, razvije mrežu centara mobilnosti koja će ponuditi kvalitetne i konzistentne usluge i podršku, kao i personaliziranu pomoć mobilnim istraživačima...

Broj projekta 1250161
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac mr Dragana Radulović
Projektni tim prof. dr Goran Latinović
doc. dr Marina Antić
Dijana Bilanović
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 30.05.2022.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Izrada digitalnog repozitorijuma naučnih radova

Cilj projekta jeste izgradnja i funkcionisanje institucionalnog repozitorijuma naučnih radova koji je od izuzetnog značaja za akademsku zajednicu. Repozitorijumi služe za prikupljanje cjelokupne produkcije određene institucije, objedinjuju sadržaj, utiču na kumulativnost i stalnost sadržaja i otvoreni su i interoperabilni za razmjenu sadržaja. Izgradnjom repozitorijuma...

Broj projekta 1250160
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Dijana Bilanović
Projektni tim prof. dr Goran Latinović
Aleksandar Gaćina
mr Dušan Vrućinić
mr Dragana Radulović
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 11000.0 BAM

Otvoreni EURAXESS - povećanje efikasnosti i optimizacija usluga svih partnera u inovativnoj i otvorenoj EURAXESS mreži

Sufinansiranje projekta iz Programa Horizont 2020 Otvoreni EURAXESS - povećanje efikasnosti i optimizacija usluga svih partnera u inovativnoj i otvorenoj EURAXESS mreži. Tokom čitavog trajanja projekta, tim iz Republike Srpske ima za cilj promociju aktivnosti, ponude usluga i koristi kako za istraživače, tako i za druge zainteresovane strane, kako na teritoriji Republike Srpske....

Broj projekta 1250124
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim mr Dragana Radulović
Dijana Bilanović
prof. dr Miroslav Malinović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.03.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Od ideje do komercijalizacije-edukativni moduli o zaštiti intelektualnog vlasništva"

Projekat "Od ideje do komercijalizacije - edukativni moduli o zaštiti intelektualnog vlasništva" podrazumjeva organizovanje edukativnih modula, koji će pomoći nastavnicima, sardanicima, istraživačima, inovatorima i studentima da spoznaju proces zaštite intelektualnog vlasništva...

Broj projekta 1250102
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim mr Đorđe Markez
Dijana Bilanović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 31.12.2018.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 2940.0 BAM

EURAXESS TOP IV - Otvoreni EURAXESS - povećanje efikasnosti i optimizacija usluga svih partnera u inovativnoj i otvorenoj EURAXESS mreži

Cilj projekta EURAXESS TOP IV - Otvoreni EURAXESS - povećanje efikasnosti i optimizacija usluga svih partnera u inovativnoj i otvorenoj EURAXESS mreži (ugovor o donaciji br. 786133), je da još više osnaži usluge koje pružaju EURAXESS servisni centri, te da ...

Broj projekta 8301017
Status Neaktivan
Tip projekta Horizont 2020
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim Dijana Bilanović
mr Dragana Radulović
prof. dr Miroslav Malinović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.09.2018.
Završetak projekta 19.12.2023.
Vrijednost projekta 56097.0 BAM

Podrška projektu H2020 "Making European research careers more attractive by developing new services and enhancing the current services of the EURAXESS network – EURAXESS TOPIII – Network Call

Cilj projekta je obezbjeđivanje mogućnosti svim članovima EURAXESS mreže na svim nivoima u EURAXESS mreži (preko BHO) organizacija i direktno da kroz punu funkcionalnost euraxess.ba portala konsoliduju svoje usluge koje nude istraživačima, da postepeno uvode nove usluge, da koriste i obezbijede institucionalnu podršku matičnih institucija.

Broj projekta 8301010
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim prof. dr Miroslav Malinović
Dijana Bilanović
Stamenko Mijatović
Nataša Pašalić
mr Dragana Radulović
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM

Podrška projektu H2020/Making European research careers more attractive by developing new services and enhancing the current services of the EURAXESS network

Cilj projekta je obezbjeđivanje mogućnosti svim članovima EURAXESS mreže na svim nivoima u EURAXESS mreži ( preko BHO) organizacija i direktno) da konsoliduju svoje usluge koje nude istraživačima, da postepeno uvode nove usluge, da koriste i obezbijede institucionalnu podršku matičnih institucija....

Broj projekta 8301008
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Mario Milanović
Projektni tim Dijana Bilanović
Stamenko Mijatović
mr Dragana Radulović
Igor Dragić
doc. dr Marina Antić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 30.09.2017.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM