Navigation

Dijana Bilanović

Stručni saradnik - projekt menadžer - I-2-2-3-4
Rektorat
051/340-101

Projekti

ERA TALENT Platforma za razvoj karijere istrazivaca u Evropi

Project Number 1251222
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni razvojni
Organizational unit Rektorat
Head doc. dr Marina Antic
Participants doc. dr Relja Surucic
mr Dragana Radulovic
Dijana Bilanovic
doc. dr Ljiljana Surucic
prof. dr Dragan Milovanovic
Stamenko Mijatovic
prof. dr Aleksandra Smitran
Natasa Pasalic
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2023-03-01
End of the project 2026-03-31
Project value 44006.0 BAM

Edukacija o zastiti intelektualnog vlasnistva

Project Number 1250199
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Rektorat
Head Predrag Govedarica, ma
Participants Jovana Kovacevic
Dijana Bilanovic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2023-01-01
End of the project 2023-06-30
Project value 5000.0 BAM

Mentoring podrska Start-ups – znanja i iskustva medjunarodne Euraxess mreze

Project Number 1250198
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Dragan Milovanovic
Participants doc. dr Marina Antic
Stamenko Mijatovic
mr Dragana Radulovic
doc. dr Relja Surucic
Dijana Bilanovic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2023-01-01
End of the project 2023-12-31
Project value 20000.0 BAM

Ukljucivanje odgovornih istrazivanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana

Project Number 1250179
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants Dijana Bilanovic
Borislav Vukojevic, ma
mr Dragana Radulovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-12-01
End of the project 2022-10-31
Project value 4000.0 BAM

EURAKSES centri "Pilotiranje EURAKSES centara za podrsku karijerama istrazivaca"

Project Number 1250180
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Dijana Bilanovic
Participants mr Dragana Radulovic
doc. dr Marina Antic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2022-01-01
End of the project 2022-12-31
Project value 4000.0 BAM

Pilotiranje EURAKSES centara za podrsku karijerama istrazivaca

Project Number 1250175
Status Aktivan
Type of project Horizont 2020
Organizational unit Rektorat
Head doc. dr Marina Antic
Participants Dijana Bilanovic
prof. dr Aleksandra Smitran
mr Dragana Radulovic
prof. dr Dragan Milovanovic
doc. dr Ljiljana Surucic
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2022-08-31
Project value 33004.0 BAM

Jacanje kapaciteta EURAXESS Servisnog centra Univerziteta u Banjoj Luci

Project Number 1250161
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head mr Dragana Radulovic
Participants doc. dr Marina Antic
Dijana Bilanovic
prof. dr Goran Latinovic
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2022-05-30
Project value 10000.0 BAM

Izrada digitalnog repozitorijuma naucnih radova

Project Number 1250160
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni razvojni
Organizational unit Rektorat
Head Dijana Bilanovic
Participants Aleksandar Gacina
mr Dragana Radulovic
mr Dusan Vrucinic
prof. dr Goran Latinovic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2021-12-31
Project value 11000.0 BAM

Otvoreni EURAXESS - povecanje efikasnosti i optimizacija usluga svih partnera u inovativnoj i otvorenoj EURAXESS mrezi

Project Number 1250124
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head doc. dr Marina Antic
Participants Dijana Bilanovic
mr Dragana Radulovic
prof. dr Miroslav Malinovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2021-03-31
Project value 4000.0 BAM

Od ideje do komercijalizacije-edukativni moduli o zastiti intelektualnog vlasnistva"

Project Number 1250102
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Predrag Govedarica, ma
Participants mr Djordje Markez
Dijana Bilanovic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2018-12-31
End of the project 2019-12-31
Project value 2940.0 BAM

EURAXESS TOP IV - Otvoreni EURAXESS - povecanje efikasnosti i optimizacija usluga svih partnera u inovativnoj i otvorenoj EURAXESS mrezi

Project Number 8301017
Status Aktivan
Type of project Horizont 2020
Organizational unit Rektorat
Head doc. dr Marina Antic
Participants mr Dragana Radulovic
Dijana Bilanovic
prof. dr Miroslav Malinovic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2018-09-01
End of the project 2021-10-01
Project value 56097.0 BAM

Podrska projektu H2020 "Making European research careers more attractive by developing new services and enhancing the current services of the EURAXESS network – EURAXESS TOPIII – Network Call

Project Number 8301010
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head doc. dr Marina Antic
Participants mr Dragana Radulovic
Stamenko Mijatovic
Dijana Bilanovic
prof. dr Miroslav Malinovic
Natasa Pasalic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2018-01-01
End of the project 2018-12-31
Project value 15000.0 BAM

Podrska projektu H2020/Making European research careers more attractive by developing new services and enhancing the current services of the EURAXESS network

Project Number 8301008
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Mario Milanovic
Participants Stamenko Mijatovic
Dijana Bilanovic
mr Dragana Radulovic
doc. dr Marina Antic
Igor Dragic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2016-10-01
End of the project 2017-09-30
Project value 30000.0 BAM