Navigation

Best students

Povodom Dana Univerziteta u Banjoj Luci, a u skladu sa članom 12. Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci, svake godine najboljim diplomiranim studentima Univerziteta u Banjoj Luci dodeljuje se Zlatna značka sa likom Nikole Tesle. Najbolji diplomirani studenti Univerziteta u Banjoj Luci u akademskoj 2018/2018 godini su:

 

Red. br.

Ime i prezime

Fakultet

Prosjek

1.

Janja Bijelić

Akademija umjetnosti

9,88

2.

Dajana Papaz

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski

9,56

3.

Dušica Bosančić

Ekonomski fakultet

9,79

4.

Aleksandar Kelečević

Elektrotehnički fakultet

9,58

5.

Zoran Grahovac

Mašinski fakultet

9,59

6.

Mladen (Mihajlo) Đurić

Medicinski fakultet

9,83

7.

Slađana Preradović

Poljoprivredni fakultet

9,71

8.

Vera Karić

Pravni fakultet

9,62

9.

Boris Topalović

Prirodno-matematički fakultet

9,74

10.

Stefan Usorac

Rudarski fakultet

9,44

11.

Staniša Latinović

Tehnološki fakultet

9,72

12.

Petar Đukić

Fakultet bezbjednosnih nauka

9,44

13.

Mirjana Damjenić

Fakultet političkih nauka

9,86

14.

Biljana Borenović

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

9,63

15.

Sandra Batez

Filološki fakultet

9,91

16.

Milijana Vulin

Filozofski fakultet

9,96

17.

Ozren Žolja

Šumarski fakultet

8,38